Lika mycket svarta jobb nu som före RUT-avdragen

Maud Olofssons och moderatalliansens prat om att statskassan numera tillförs pengar genom att de hushållsnära tjänsterna blivit vita, är bara nonsens. Istället dräneras staten på pengar genom de avdrag som företrädesvis välbeställa medborgare nu kan göra. Svartjobben är lika många som tidigare och statens luras på lika mycket pengar som tidigare – plus att våra skattepengar numera också omfördelas till redan rika istället för att gå till gemensam välfärd.

En ny forskningsrapport visar på tydliga kopplingar mellan den svarta och den vita sektorn i hushållstjänstsektorn. Anna Gavanas, socialantropolog och docent vid Institutet för Framtidsstudier, visar att de lever i symbios och att detta förhållande inte har förändrats på grund av RUT-avdragets införande.

Blundar för svart arbetskraft
Anna Gavanas har utforskat samband mellan migration, social exkludering och informalisering av arbetsmarknader med fokus på hushållstjänstesektorn.

  – Vi har blundat för att se de tydliga kopplingarna mellan svarta och vita delar av hushållstjänstsektorn. De lever i symbios och detta förhållande har inte förändrats på grund av RUT-avdragets införande, säger Gavanas.

Resonemanget kring införandet av RUT-avdraget bygger på felaktiga antaganden menar Gavanas:

   – Vi låtsas fortfarande som om alla de människor som befinner sig som arbetskraft i den svarta marknaden inte finns och vi blundar för att efterfrågan på svarta hushållstjänster fortgår trots RUT-avdragets införande, säger Gavanas.

Människor marginaliseras
Rapporten visar också att sexuella trakasserier inte bara är vanligt i hushållstjänstesektorn utan ingår i maktförhandlingar mellan aktörer i sektorn.

   – Det är vanligt med utpressning och att pressa priserna inom den här sektorn. Arbetare tvingas inte sällan utföra sexuella tjänster och jobba gratis, säger Gavanas.

Skatteavdragen för hushållsnära tjänster som introducerades 2007 resulterar både i inkludering och exkludering. Arbetare som fått tillträde till formella delar av hushållstjänstesektorn upplever naturligtvis förbättrade villkor medan de som är kvar på den svarta arbetsmarknaden upplever en ytterligare marginalisering

   – Det är tydligt att papperslösa och de som har svårigheter med det svenska språket används som exploaterbar reservarbetskraft, säger Gavanas.

Rapporten är skriven på engelska och kan laddas ner HÄR  

LB

 


De kan i Grönköping också

Läste Grönköpings Veckoblads senaste nummer och där refererar man valresultatet i staden. En kommentar och tanke som bladet väcker gäller de invandrarfientliga politikerna och deras väljare.

Om de nu är så missnöjda med att deras eget land tillåter invandring, kan de väl flytta till ett annat land, där invandrare inte är välkomna.....

För övrigt berättar Veckobladet om riksdagstången ”Jimmy ” som lanseras i dagarna av F:a Låsar & Tängers Tång-division. Riksdagsledamöter som säger sig inte vilja ta i varandra med tång kan ändock göra så med tången Jimmy, då den har extra långa skaft samt madrasserade gripklor för att inte onödigtvis såra den gripne.

LB

En jord utan gränser

Jag läser Per Kahnbergs krönika i Nerikes Allehanda idag och kan konstatera att jag inte själv kunde ha sagt det bättre. Kan inte vid en snabb titt hitta krönikan på nätet (tidningen brukar ju inte bjuda på dylika på nätet) och skall därför summera två budskap ur krönikan. 

Det första handlar om Sverigedemokraterna och deras hets mot folkgrupp. Jimmy Åkesson som utpekat islam som det största hotet sedan andra världskriget och att en av hans partikamrater menar att muslimer inte bör få bo i Sverige. För att citera: "Går det att formulera ett hatbudskap tydligare? Är inte det hets mot folkgrupp så undrar jag vad det skulle vara."

Vidare vill jag citera och det är krönikans andra budskap: "Och min fasta övertygelse är att valen i framtiden kommer att handla om miljöfrågor och internationell rättvisa i stället för rädslor och konsumism."

Den 19 september var en dag av besvikelse om man inte ville ha ett samhälle som gav in för det senaste. Klart var att vårt S budskap inte nått fram och handlat om fel saker. Precis det som en ung debattör i NA idag också skriver - Louise Andersson. Att valet föll på de egna plånboksfrågorna. Och här hamnade mitt eget parti med. Vi fokuserade på frågan om vem som skulle ha skattsänkningar härnäst. Frågan om rättvisa föll i skymundan och då vi talade om rättvisa, så handlade det bara om rättvisa i vårt eget land. Världen i stort försvann som om den inte existerade. Debatten kom att hamna just där Sd ville ha den. Som om Sverige är en isolerad ö, med ett konstant antal arbetstillfällen och som vi måste dela på och därmed inte har råd att slösa på andra. 

Det var inte med förvåning jag betraktade valresultaten på riksplanet, men ändå givetvis med besvikelse. Men på något vis var ändå den 20 september ett tillfälle att pusta ut, för att känna att nu kan vi åter börja prata om det som är det mest angelägna för vår överlevnad - miljöfrågor och internationell rättvisa. 

Hoppas att vi som parti nu, på alla plan, även det kommunala, där man ibland inte ser bortom kommungränsen, kan hjälpa till att forma en politik för en hållbar utveckling. för hållbar utveckling på alla plan; ekonomisk och social utveckling i samklang med miljön. Jag är dock rädd att vi även här kommer att hamna i diskussioner som om det är tre skilda enheter i konkurrens med varandra. Som om vi gärna kan offra lite av miljön för att uppnå framsteg i den ekonomiska för att gynna det sociala. 

Det här med att vila efter valet var dock en förhoppning som kom på skam, för nu startar process nummer två av valet. Att utse vilka som skall föra fram vår politik i nämnder och styrelser och varför just de skall tillsättas. Vad skall vi här ha fokus på - miljöfrågor och internationell rättvisa, om jag fick bestämma. För världen är ett och beroendet är totalt. Vår jord är ett ekosystem och luften och haven ser inga gränser.

Maja Stopek

Hallsbergs borgare röstade bort 20 miljoner kr för oss alla

Tack vare att de rödgröna förlorade riksdagsvalet kommer Hallsbergs invånare att gå miste om cirka 20 miljoner kr och över 30 nya arbetstillfällen inom vård, skola och omsorg.

Det har alla som röstade på alliansen sett till. Hoppas att de nu inte börjar gnälla på kommunen när de själva eller deras anhöriga inte får den åldringsvård eller utbildning de vill ha eller anser sig få otillräcklig hjälp när de blir sjuka, arbetslösa eller råkar ut för någon olycka. I Hallsberg var det 4 323 personer* som tror att de klarar sig bäst själva.

I kommunen behåller dock de rödgröna majoriteten med samma antal mandat som tidigare* och kommer att göra sitt bästa för att behålla så mycket av välfärden det bara går. Men vi har facit vad som hänt i Hallsberg under de gångna fyra åren med en alliansregering. Nu väntar fyra nya svåra år.
Sedan 2006 har arbetslösheten ökat i Hallsberg med 40 %, ungdomsarbetslösheten nästan fördubblats till 91 % och kostnaderna för försörjningsstöd (socialbidrag) har ökat med 43 % eller 2 miljoner kr.

Med en rödgrön regering hade Hallsbergs kommun fått 13,7 miljoner kr mer i statsbidrag bara under nästa år. Det hade motsvarat 34 nya tjänster inom vård, skola och omsorg. Ingen i Hallsberg hade fått höjd fastighetsskatt men pensionärerna i Hallsberg hade fått 3 miljoner kr mera att röra sig med.

Föräldrar som vårdar sjukt barn hade fått höjd ersättning med 210 000 kr. Höjt tak i sjukförsäkringen hade betytt att hallsbergare som blir sjuka nästa år hade fått 2,2 miljoner kr mer i ersättning än de får nu.

Arbetslösa hade fått dela på 3,5 miljoner kr genom höjd a-kassa.
En sänkt avgift i barnomsorgen hade betytt sänkta kostnader med 650 000 kr för Hallsbergs föräldrar.
Det ökade stödet till skolan hade inneburit 15 nya tjänster inom förskolan och 10 nya tjänster inom grundskolan.

Allt detta valde de som röstade blått bort. Mot att högerpartierna ska få fortsätta att ge mer till dem som redan har det gott ställt.

När den stora klyftan mellan svenskarna nu permanentats, är vi tillbaka i 1800-talets klassamhälle. Överklass och underklass är ett faktum igen.

Nu tar den här bloggen en välförtjänt paus, men kommer garanterat att vakna till liv igen när det dyker upp nya intressanta politiska utspel och mänskliga tragedier på grund av den högerstyrda alliansens fortsatta omänskliga styre.

LB
__________
* Preliminärt resultat på valnatten.


I dag avgör du din framtid

Alla på bilden nedan, som är från Folkets Hus skyltfönster i Hallsberg, kan inte ha fel. Eller alla de andra 60 personerna som finns på Socialdemokraternas valsedel i kommunalvalet. De har en ideologi som värnar om alla människors lika värde. Tro inte på att varje individ klarar sig bäst på egen hand. Det starka samhället bygger på solidaritet. Rösta därför på Socialdemokraterna i dag.För övrigt kanske du har läst inlägget nedanför här i bloggen med rubriken "Tre exempel på högeralliansens alla misslyckanden"?
Det har kommit ytterligare en kommentar till detta, från en av de högermänniskor som kanske, kanske inte, har betalt för att skriva kommetarer på alla våra socialdemokratiska bloggar. Men den här gången tycker jag nog att personen i fråga skjuter sig själv i foten:

Han kallar sig Bmx-Abbe och skickar in de här rubrikerna som ett skäl att rösta på alliansen:

Försäkringskassan och cancersjuka

***************************************

Mor nekades sjukskrivning vid dotterns självmord

***************************************

Försäkringskassan drev henne till självmord

***************************************

Försäkringskassan får sjuka att ta sitt liv

***************************************

Från inkompetens i amalgamfrågan till självmord

***************************************

Folk behandlas som ping-pong-bollar


Naturligtvis är det ovanstående Socialdemokraternas fel, enligt Bmx-Abbe, som gömmer sig bakom en anonymt msn-mailadress. Någon enda läsare som tror att Reinfelt och hans högerkompisars utförsäkringspolitik är lösningen?

LB

Tre exempel på högeralliansens alla misslyckanden

Nu är väl alla debatter slutförda och en liten reflektion efter två timmar med partiledarna i SVT på fredagskvällen, är att Fredrik Reinfeldt är duktig på att dupera svenska folket. Allt han sa gick ut på att alliansen skapat ett land som består av guld och gröna skogar.

I morgon är det val. I vågskålen ligger vilket Sverige vi verkligen vill ha. Fler lärare, lägre ungdomsarbetslöshet och en anständig sjukförsäkring eller stora skattesänkningar, mest åt de som redan har.

Jag roade mig med att ta fram ett enda exemplar av Riksdagens egen tidning ”Riksdag & Departement”, nr 19 i år. Bara genom att bläddra lite i den uppdagas flera sanningar om högeralliansens misslyckanden.

1. Regeringen lovade att företagens administrativa kostnader skulle ha minskat med 25 procent fram till i år. I slutet av 2009 var minskningen 2,9 procent. Vid det här årets slut pekar en positiv prognos på cirka 7 procent. När misslyckandet uppenbarats vill nu alliansen få ytterligare två år på sig. I slutet av 2012 ska det nu bli 25 procent istället.
Skäms Maud Olfosson för ditt misslyckande som näringsminister. Varför ska vi tro på dig den här gången?

2. Regeringen har visat stor nonchalans mot folkviljan – i den egna högerstyrda riksdagen. Både riksdagen och dess skatteutskott kritiserar regeringen i frågan om skatt på EU-parlamentarikernas ersättningar. Trots uppmaningar från riksdagen har inte regeringen tagit i frågan. Det finns också andra tillkännagivanden från riksdagen som blivit liggande på regeringskansliet, som innefattas i kritiken, skriver tidningen.

3. Privata skolor? I regeringens satsning på Lärarlyftet har 11 000 lärare deltagit. Statskontorets utvärdering visar att närmare 95 procent av landets kommuner skickat lärare på fortbildningen, men endast 25 procent av huvudmännen för friskolorna. Regeringens ambition kommer därmed inte att förverkligas, skriver Statskontoret enligt tidningen.
Tja, därmed vet i alla fall jag vilka skolor jag skulle vilja att mina barn gick i.

När du lägger din röst på söndag. Försök gärna att se igenom alla fagra löften du hört från alliansen.

LB


”Det enda arbetarpartiet” – vilket hån mot svenskarna

För några val sedan var den någon som räknade ut hur mycket man behövde tjäna i månaden för att det rent egoistiskt skulle löna sig att rösta på moderaterna. Det gäller fortfarande fast summan har ökat ofantligt, de senaste fyra åren. Vi pratar inte längre om "vanliga" arbetare och löntagares inkomster.

Mycket förenklat är det så här: För den sjukvård, omsorg, skola och övrig välfärd vi vill ha, finns det en prislapp. Kostnaden är densamma och kvalitén densamma oavsett vem som avlönar personalen.

Nu sänker högeralliansen skatterna på löpande band och tar pengarna från välfärden. För den som tjänar bra är det inga problem. De kan spara i fonder och privata pensionsförsäkringar och kommer att ha råd att betala för den privata vård och omsorg de behöver längre fram, när den solidariskt betalda offentliga och gemensamma välfärden är nedrustad.

För arbetaren som i dag bara ser att skatten sänkts så att det går att konsumera mera, kommer det att bli ett trist uppvaknande den dag han blir sjuk, arbetslös, pensionär eller behöver samhällets hjälp. Då upptäcker han att moderaternas Sverige är delat med en rejäl klyfta mellan rika och fattiga. Som arbetare har han knappast råd med den rut-avdragshemtjänst han behöver och skulle vilja ha.

Då är det försent att ångra sig om man la sin röst på högeralliansen nu på söndag.

En högerallians styrd av moderaterna som går ut i annonser och kallar sig det enda arbetarpartiet. Det är så osmakligt att man vill spy.

Det finns tyvärr exempel i historien på många ledare som lyckats dupera hela folk, människor som sedan bittert fått ångra att de inte genomskådade allt fagert tal och vackra löften om ”det perfekta riket”. Gå inte på samma nit från högern nu på söndag.

LB


Ett PS till alla högerälskare som naturligtvis som vanligt tänker kommentera här: Slå först upp ordet ”solidaritet” och se vad det betyder.


Välj inte misär på söndag

På söndag är det val. Den stora konflikten står mellan fortsatta skattesänkningar för dem som tjänar mest eller fler jobb och en välfärd som håller hög kvalitet och är öppen för alla.

Det är väldigt kortsiktigt att se till hur det ser ut i den egna plånboken i dag. Det som den högerstyrda alliansen ger dig i form av jobbskatteavdrag nu 2010, innebär något som dagens pensionärer redan kraftigt börjat känna av efter fyra år av högerpolitik.

När du fyller 65 upptäcker du det själv direkt: Välfärdspengarna är slut. En nedrustad äldrevård, straffskatt på pensionen och mycket mindre att leva på varje dag. En privat sjukvård som du bara kan utnyttja om du har en dyr privat försäkring och en hemhjälp som du bara kan utnyttja om du har pengar över som räcker till det privata företagets faktura - Trots eventuellt rut-avdrag.

Välj alltså inte ett Sverige som står för utanförskap och misär för våra äldre, sjuka och handikappade.

Är du redan pensionär, behöver du inte någon närmare förklaring till varför du skall välja bort högeralliansen.

LB


Tänkvärd insändare

Klipp ur Aftonbladet i dag.


Grundlurade sd-väljare i Hallsbergs kommun

Förra valet lyckades Sverigedemokraterna ta hem två mandat i kommunfullmäktige i Hallsberg. Att de lyckades med det beror till en del på att många som visar sitt missnöje med etablerade partier och annars brukar rösta på Kalle Anka-partiet, nu hade hittat något annat att visa sitt missnöje med. Även om en blank röst hade varit klokare.

Dels beror väl valframgången också på att alla inte insett vilka konsekvenserna skulle bli om partiet fick igenom sina hjärtefrågor som ligger så långt ut på den konservativa högerkanten som man kan komma. Sprunget ur rasism och nazism. I TV-duellen med Mona Sahlin i går sa till och med Fredrik Reinfeldt att hans högerparti ”inte ville ta i SD med tång”, i riksdagsarbetet, precis som Mona sagt strax innan.

Även i det här valet ställer SD upp i kommunfullmäktigevalet i Hallsberg. Den som följt lokalpolitiken vet att Sverigedemokraterna aldrig deltar vid kommunfullmäktiges sammanträden och att deras stolar därför står tomma där varje gång alla viktiga beslut fattas.

Man kan säga att deras väljare är grundlurade. De har kastat bort sina röster på ingenting.
Och man höjer verkligen på ögonbrynen när nu partiet satt upp samma person som förra gången på första platsen på listan.

Är det någon som tror att personen i fråga kommer att delta i det politiska arbetet den kommande mandatperioden, när han inte haft det minsta intresse av detta, under de fyra senaste åren?

LB


Det finns ingen ångervecka

Ibrahim Baylan:

"Åtta dagar kvar och mer än var tredje väljare tvekar ännu. Det är små marginaler som kommer att få stora konsekvenser – så ser verkligheten ut.

Det finns ingen ångervecka. Men i slutet av varje mandatperiod har vi bytesrätt. Nu kan vi byta ut högerregeringen och ersätta den med en socialdemokratiskt ledd rödgrön regering.
Den chansen har vi från och med idag och fram tills vallokalerna stänger den 19 september.

Därför måste vi ta vara på varje dag och varje kväll fram till valet och föra ut vårt politiska alternativ.

 - Fler lärare i skolan – inte sortering av barn och sjunkande kunskapsresultat.
 - En verklig chans att bli frisk – inte administrativa gränser för hur länge du får vara sjuk.
 - Investeringar i nya jobb – inte aktivitetsförbud och försämrad a-kassa.
 - Ökad välfärd framför stora skattesänkningar. Om det handlar valet.


60 000 förtagare kan avgöra valet

Det finns cirka 400 000 företagare i Sverige. 15 procent av dem har ännu inte bestämt vilket parti de ska lägga sin röst på. Det är ungefär 60 000 röster som det handlar om.

Det är organisationen Företagarna som redovisar siffran i dag och samtidigt konstaterar att 9 av 10 företagare inte tycker att något parti lyfter fram företagarfrågorna i valrörelsen.

Eftersom de här 60 000 rösterna mycket väl kan avgöra valet på söndag, finns det all anlednig att påminna om vad de rödgröna bland annat säger i sin regeringsplattform:

 - Förbättra villkoren för småföretag genom sänkta socialavgifter, sänkt moms i restaurangbranschen och ökad tillgång till riskkapital.

 - Slopa arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer unga utan jobb.

 - Skapa 100 000 nya jobb, praktik- och utbildningsplatser.

Hela den rödgröna regeringsplattformen kan läsas här.

LB


Fler arbeslösa med arbetslinjen

I vårt land finns ett högerparti som kallar sig nya arbetarepartiet. Uppenbarligen inte för att man företräder arbetare, utan istället för att de som anställer arbetare ska få arbete utfört så billigt som möjligt.

Med högeralliansens "arbetslinje" ökade antalet arbetslösa på en vecka med 1 752 personer och var två veckor före valet...

244 574 arbetslösa !

Därutöver arbetade enbart 74 101 personer med stöd - en minskning.

En bra bit över en kvarts miljon svenskar, 318 675 personer tillsammans. En enormt stor siffra. Lika många som bor i 21 kommuner av Hallsbergs storlek. Eller ungefär som om alla invånare i var tionde kommun gick helt utan arbete.

LB


Den rödgröna regeringsplattformen

I dag presenterade Mona Sahlin den rödgröna regeringsplattformen tillsammans med MP och V. 

En rödgrön regering kommer att ta ansvar. För ekonomin, för jobben, för skolan, vården och omsorgen. För trygghet i livets olika skeden, för miljön och för kommande generationer. Sverige ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. 

- Vår regeringsplattform bygger på jobb, välfärd och ansvar för klimatet. Vi vet vilken inriktning vi vill ha på politiken. Fyra år med oss kan Sverige blir mer jämlikt och mer jämställt – det är väljarna som avgör, sade Mona Sahlin och fortsatte:

Reformer genomförs bara om det statsfinansiella läget så tillåter. De budgetpolitiska målen ska ligga fast. Vi lovar att inte sänka skatterna på lånade pengar. Ett modernt välfärdsland där jobben sätts först – det är vårt framtidsland.

Vi rödgröna partier har tillsammans presenterat överenskommelser på en rad områden. I den gemensamma vårmotionen 2010 ligger skarpa förslag för statsbudgeten för 2011 och 2012 – som alla är fullt ut finansierade. I denna regeringsplattform lägger vi nya skarpa budgetförslag för 2011 och beskriver våra reformambitioner för den kommande mandatperioden.

Regeringsplattformen, vårmotionen och övriga överenskommelser bildar tillsammans grunden för en rödgrön regerings politik. Sverige står inför ett vägval.  Vi rödgröna partier vill se en ny färdriktning för Sverige – med fler jobb, mindre klyftor och grön omställning.

Läs hela valplattformen här som PDF

Eller den kort-korta sammanfattningen här:

I regeringsplattformen finns satsningar på följande områden:

1. ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE
Där jobben sätts först

 • 100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser
 • Rivstart för Sveriges unga
 • Konkurrenskraftig industri och sänkt restaurangmoms
 • Utveckling av kompetens - 44 000 utbildningsplatser och höjda studiemedel
 • Tryggare jobb
 • Jämställda jobb – och investeringar i en bättre arbetsmiljö
 • Fler och bättre jobb i skola, sjukvård och omsorg

 

2. ETT RÄTTVIST SVERIGE
Där välfärden är för alla

 • Kvalitetslyft i förskolan - max fem barn per personal och sänkt maxtaxa
 • Förbättra barnens uppväxtvillkor
 • Kunskap och kvalitet i skolan – med mindre klasser
 • Vård i världsklass
 • En riktig sjukförsäkring - utan stupstock
 • Ökad livskvalitet för äldre
 • Slopad skatteklyfta mellan lön och pension
 • Kreativa Sverige
 • Bygg bort bostadsbristen - bygg ett tillgängligt Sverige
 • Trygghet i vardagen


3. ETT HÅLLBART SVERIGE
Där vi tar ansvar för kommande generationer

 • Öka klimatinvesteringarna - nytt klimatavdrag
 • Gör transporterna gröna
 • Skapa en giftfri vardag
 • Driv på det internationella klimatarbetet
 • Ett grönare Sverige


4. TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

 • Sverige ska vara militärt alliansfritt. Vi säger nej till medlemskap i Nato.
 • Vi vill att Sverige ska ge minst en procent av BNI i bistånd. 


LB


Lite sann humor i valrörelsen

”Bättre med en SAAB på parkeringen, än Maud i regeringen.”
Mona Sahlin

”Centern har sitt eget sätt att se på miljöansvar. Det ska skjutas vargar för att få fler vargar. Det ska harpuneras valar för att få fler valar. ............. Det kan ju göra en lite orolig för hur de tänker sig skaffa fler väljare.”
Maria Wetterstand

”…lägger straffskatt på fattigdom, för då ska väl dom fattiga satarna inse att det inte lönar sig att vara fattig.”
Lars Ohly

“Det är dags att befria oss från fossiler, oavsett om det handlar om fossila bränslen som kol och olja eller om det handlar om gamla fossiler från Svenskt Näringsliv.”
Maria Wetterstrand

”Det talas om nya moderater. Och gamla moderater. Problemet är….…..att de är moderater!”
Mona Sahlin

(Citaten är ett urval från ActNow och har samlats av retorikexperten Christer Hanefalk.)

 


RSS 2.0