Hallsberg fortsätter som Fairtrade City

Den socialdemokratiska ledningen i Hallsberg har fått ett fint kvitto på ett lyckat hållbarhetsarbete.

Under 2009 har Hallsberg visat stort engagemang som Fairtrade City. Man har informerat om etisk konsumtion, opinionsbildat inom ämnet och fått fler aktörer i Hallsberg att välja produkter som bidrar till att fler människor får förbättrade arbets- och levnadsvillkor.

Mot den bakgrunden har ”Rättvisemärkt” i år förnyat Hallsbergs titel som Fairtrade City och därmed bekräftat att kommunen gjort ett gott arbete. Ett arbete som gör skillnad, skriver kommunen på sin hemsida.

Av landets alla kommuner är det bara 29 som fått titeln.

LB


Slopad skatt - ökad hälsorisk

Mitt i allt skattesänkande som den borgerliga regeringen ägnar sig åt, kan man notera att regeringen ska ta bort skatter på handelsgödsel. Man undrar över hur mycket vår borgerliga jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) har funderat över saken, eller är det ytterligare ett fort-och-felbeslut från regeringens sida? Slopad skatt gör att staten tappar kontroll över det extremt giftiga ämnet kadmium, som når oss genom maten. Det oroar bedömare, skriver Dagens Nyheter.

   Kadmium är en tungmetall som når människor genom maten, exempelvis spannmål, grönsaker och rotfrukter.

   Enligt Kemikalieinspektionen ligger halterna hos befolkningen i dag nära de nivåer som ger njurbesvär och benskörhet.

   I regelverket för skatten har det funnits en bestämmelse om kadmiumhalten. Det svenska gränsvärdet för handelsgödsel är i dag 100 milligram per kilo fosfor. Med den slopade skatten som slog till vid 5 milligram är fältet lämnat fritt för kraftiga höjningar. I Europa är det vanligt med gödsel som innehåller upp till 40 gånger mer kadmium, skriver DN.

   Summa summarum, slopad skatt kan innebära ökad kadmiumhalt i maten, och hälsorisker. Ska vi ha det på dette viset? Vad säger miljöminister Andreas Carlgren (C)? Som vanligt inte mycket, eller?

(Källa: Carls konsumentblogg)

LB


RSS 2.0