Insats för unga arbetslösa från dag ett, lovar Mona Sahlin

I onsdags gav Socialdemokraterna ett löfte som innebär att de unga arbetslösa vi har i Hallsberg - och naturligtvis i hela landet - inte ska behöva gå och vänta i ett halvt år på aktiva insatser med utbildning och praktik.

Mona Sahlin sa att om de rödgröna vinner valet i höst så kommer hon som statsminister från första regeringssammanträdet att ta bort förbudet som den nuvarande regeringen infört om att omedelbart hjälpa arbetslösa ungdomar.

- Beskedet från Socialdemokraterna visar att det finns hopp om fler jobb för unga om vi får en rödgrön regering efter höstens val. Idag får unga arbetslösa vänta i sex månader för att få en aktiv insats. Med en rödgrön politik kommer hjälpen från dag ett, säger Jytte Guteland Förbundsordförande SSU i en kommetar.

Mona SMona Sahlin

- SSU är mycket glada och nöjda med Mona Sahlins besked. Det kommer att bli tydligt vilket parti det är som tar ungdomsarbetslösheten på allvar. Socialdemokraterna har lyssnat på SSU:s förslag om en nollvision mot ungdomsarbetslösheten. Det är som Mona Sahlin sa idag, inte anständigt möjligheternas land att inte ta kampen mot ungdomsarbetslösheten på största allvar, säger Jytte Guteland.

LB


Speciella elitklasser på Alléskolan

Speciella elitklasser på Alléskolan. Det kan bli ett faktum nästa år. I går lämnade vår borgerliga regering sin proposition till riksdagen om en ny skollag.

Det är antagligen bra att vi får en reviderad skollag. Den gamla har funnits sedan 1980-talet och måste väl vara omodern i många delar vid det här laget. Men det viktiga är naturligtvis vad man skriver in i den nya lagen.

Att man från årskurs sju ska kunna skilja ut enskilda elever kanske är bra om det görs på rätt sätt. Har en elev speciella färdigheter är det naturligvis bra att dessa stöds och utvecklas. Men "elitklasser"?

Nu tror jag att vår borgerliga regering bara menar väl med den nya lagen. Men det går inte att komma ifrån att det här med specialklasser gör att tankarna associerar till ett annat land som delade in folk i elitgrupper för drygt 70 år sedan.

Eller till hur det var i Sverige förr med tydligt uppdelade socialgrupper.

Nu gäller det för oss socialdemokrater att bevaka alla elevers rätt att varje dag möta en god pedagog och lärare. Och motarbeta att svenskarna ännu hårdare delas in i de olika klasstillhörigheter som vår moderatstyrda regering redan under den här mandatperioden lyckats göra i rikare rika och fattigare fattiga.

Frågan är snarare om den nya skollagen är genomtänkt ordentligt. Det förefaller som borgarna återigen fört fram ett hafsverk för att hinna driva igenom så mycket som möjligt före valet.

Faktum är att Lagrådet på nytt gett regerigen skarp kritik. Rådet anser att lagförslaget har så många brister att det inte ens borde ha överlämnats till dem. Det handlar om centrala begrepp som inte har definierats enhetligt och att hänvisningar till andra lagrum är felaktiga. Enligt Lagrådet kan förslaget till och med strida mot grundlagen.


Framsyntheten

Socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting ska prioritera att ordna fram sommarjobb till våra ungdomar i hela landet. Det känns då bra att man bor i en framsynt kommun som Hallsberg, där den socialdemokratiska ledningen har ordnat sommarjobb till våra ungdomar sedan mitten på 90-talet.
 
Roger Högberg

RSS 2.0