Lika mycket svarta jobb nu som före RUT-avdragen

Maud Olofssons och moderatalliansens prat om att statskassan numera tillförs pengar genom att de hushållsnära tjänsterna blivit vita, är bara nonsens. Istället dräneras staten på pengar genom de avdrag som företrädesvis välbeställa medborgare nu kan göra. Svartjobben är lika många som tidigare och statens luras på lika mycket pengar som tidigare – plus att våra skattepengar numera också omfördelas till redan rika istället för att gå till gemensam välfärd.

En ny forskningsrapport visar på tydliga kopplingar mellan den svarta och den vita sektorn i hushållstjänstsektorn. Anna Gavanas, socialantropolog och docent vid Institutet för Framtidsstudier, visar att de lever i symbios och att detta förhållande inte har förändrats på grund av RUT-avdragets införande.

Blundar för svart arbetskraft
Anna Gavanas har utforskat samband mellan migration, social exkludering och informalisering av arbetsmarknader med fokus på hushållstjänstesektorn.

  – Vi har blundat för att se de tydliga kopplingarna mellan svarta och vita delar av hushållstjänstsektorn. De lever i symbios och detta förhållande har inte förändrats på grund av RUT-avdragets införande, säger Gavanas.

Resonemanget kring införandet av RUT-avdraget bygger på felaktiga antaganden menar Gavanas:

   – Vi låtsas fortfarande som om alla de människor som befinner sig som arbetskraft i den svarta marknaden inte finns och vi blundar för att efterfrågan på svarta hushållstjänster fortgår trots RUT-avdragets införande, säger Gavanas.

Människor marginaliseras
Rapporten visar också att sexuella trakasserier inte bara är vanligt i hushållstjänstesektorn utan ingår i maktförhandlingar mellan aktörer i sektorn.

   – Det är vanligt med utpressning och att pressa priserna inom den här sektorn. Arbetare tvingas inte sällan utföra sexuella tjänster och jobba gratis, säger Gavanas.

Skatteavdragen för hushållsnära tjänster som introducerades 2007 resulterar både i inkludering och exkludering. Arbetare som fått tillträde till formella delar av hushållstjänstesektorn upplever naturligtvis förbättrade villkor medan de som är kvar på den svarta arbetsmarknaden upplever en ytterligare marginalisering

   – Det är tydligt att papperslösa och de som har svårigheter med det svenska språket används som exploaterbar reservarbetskraft, säger Gavanas.

Rapporten är skriven på engelska och kan laddas ner HÄR  

LB

 


Ytterligare ett vallöfte som alliansen inte kunde hålla

Vallöftena till väljarna om jobben blev totalt misslyckade. Det har alliansen redan erkänt.

Nu erkänner man också att man misslyckats med löftena till landets företagare om någonting betydligt enklare: Att nå upp till sitt mål för att minska företagens administrativa kostnader.

Men får man bara förnyat förtroende i fyra år till, så ska man fixa det nästa gång, säger man. Man får bara hoppas att svenska folket i form av såväl arbetskraft som företagare genomskådar den moderatstyrda regeringens taktik. Den går ut på att lova guld och gröna skogar till alla.

Men resultatet har vi redan sett: Istället för guld en blytung statsskuld och rekordstora klyftor mellan olika grupper i landet. Och istället för gröna skogar ser vi en allt mer vissnande välfärd där privata intressen roffar åt sig allt mer av våra skattepengar i form av vinster som i regel hamnar utomlands.

Någon som inte tror mig? Som vanligt här på S-bloggar kommer det naturligtvis att vara massor av alliansens utskickade propagandister som gärna vill kommentera. Välkomna, så ska ni få svar.

Faktum är att alliansen lovade att sänka företagens administrativa kostnader med 25 %. På Näringslivets regelnämnds – NNR:s – årsstämma, erkände Jöran Hägglund från näringsdepartementet, att 25-procentsmålet för fyra år sedan kanske var lite kaxigt. Om alliansen får förnyat förtroende vill man nu förlänga 25-procentsmålet till 2012 och NNR ska få fortsätta att arbeta till minst 2014.

Vad var det som var så svårt att det inte gick att genomföra under de fyra år som gått och som ska gå bra nu under de kommande två åren istället? Det är uppenbart att alliasen lovar runt och håller tunt, som vanligt.

Det kan väl tilläggas att Socialdemokratern att regelförenklingsarbetet för företag är viktigt och inte är något som kommer att upphöra vid ett regeringsskifte.

LB


Varför säga ”fusk” när det är kriminellt bedrägeri?

Fusk kallar privatiseringsivrarna det. Kriminellt bedrägeri är annars den korrekta benämningen när privata vårdgivare förfalskar och saltar sina underlag så att landsting svindlas på mångmiljonbelopp. Våra gemensamma skattemedel går rakt ner i fickan på privata förtagare utan att de gör ett dugg nytta i samhället.

Det är den moderatstyrda organisationen Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, tidning Dagens Samhälle som rapporterar. Man skriver som om det handlar om ett pojkstreck av busungar: ”Landstingen luras på miljoner av oärliga vårdgivare”.

Naturligtvis är det av politiska skäl som man väljer milda benämningar på lagbrotten. OK för ringa misshandel, men "ringa bedrägeri" har vi aldrig hört talas om.

Det hela började med att tidningen Dagens Medicin berättade om att tre vårdföretag fått för mycket betalt av Stockholms läns landsting. Det var Aleris Specialistvård, Nacka närsjukhus och Gyn Stockholm.

Därpå har Dagens Eko rapporterat om att enbart privata läkare och sjukgymnaster, som betalas enligt den nationella taxan, beräknas ha roffat åt sig cirka 130 miljoner kr för mycket av skattepengar som hade kunnat användas till något nyttigare än privat lyx, bilar och semestrar.

Vår borgerligt styrda statsmakt ålade alla landsting att införa vårdval vid senaste årsskiftet. Organisationen Vårdföretagarna har 2 000 medlemmar. Här får bara företag som har kollektivavtal vara med. Det är gott, men någon garanti mot bedrägerierna är det inte. Riktigt skrämmande är det att det finns ytterligare 12 000 privata vårdföretagare, som inte är medlemmar in organisationen.

Tja. Vad är slutsatsen? Inte är den att privatisering av välfärden är någonting alltigenom bra i alla fall.


Visst går det att skärpa kontrollerna, kommer privatiseringsivrarna att hävda. Men se då till att det finns både möjlighet att göra såväl ekonomisk som verksamhetsrevision hos privata företag, innan de släpps lösa att förskingra våra skattepengar.

Borgarnas fort-och-fel-beslut staplas på en allt större hög. Inte konstigt att Rödgröna oppositionen i Stockholms läns landsting är enig inför valet. Här uppdagades bedrägerierna först och nu vill man ersätta Vårdval Stockholm med en ny vårdmodell som är rättvis och tar hänsyn till behoven. Filippa Reinfeldts stelbenta reform Vårdval Stockholm bidrar till att öka hälsoklyftorna i regionen, anser man.

Med facit i handen är det kanske inte heller konstigt att ”röda” landsting, som främst finns i norra Sverige, öppet stretat emot införandet av borgarnas obligatoriska vårdval.

LB


Ny apoteksskylt i Hallsberg och högre priser

Vi har fått ett nytt apotek i Hallsberg. Droghandel heter det numera och är privat. Samma lokal och samma personal och vad är det egentligen som har blivit bättre?

När Göran Hägglund (KD) lanserade den moderatstyrda regeringens ”apoteksreform” lovade han två saker, bättre tillgänglighet och billigare läkemedel. Men det sistnämnda löftet tycks ha kommit på skam, åtminstone när det gäller receptfria läkemedel som sedan den 1 november kan säljas i stort sett fritt. Priserna har i stället höjts, kunde Dagens Nyheter konstatera redan i början av året.

Den genomsnittliga prishöjningen var drygt 11 procent. På sex produkter höjdes priset med över 20 procent. Hostmedicinen Theracough fick den största höjningen med närmare 50 procent. Priset höjdes från 40 kronor för en 200-millilitersflaska till 59 kronor, enligt DN.

Nu gör de olika butikskedjorna miljardinvesteringar för att vinna den hårda kampen om kunderna, berättar Svenska Dagbladet HÄR .

Man kan fundera över vem som i slutänden får betala dessa miljarder. En sak är klar. Det blir inte Göran Hägglund eller vår privatiseringstokiga regering. Det blir naturligtvis vi vanliga konsumenter.

Vissa av de nya aktörerna på apoteksmarknaden har som mål att bygga upp verksamheten för att i ett senare läge kunna sälja och göra en förtjänst av investeringarna, skriver Svenska Dagbladet.
En förtjänst som kommer från din och min plånbok. Och till största delen hamnar utomlands, utom räckhåll för samhället.

Och inte lär vi få se något konkurrerande apotek i Hallsberg, som skulle verka prispressande.

Varför ska den moderatstyrda regeringens principer alltid gå före svenskarnas bästa? Det hade räckt att se hur illa det gick i Norge när man avmonopliserade apoteken där. 

Två av de receptfria varor som jag alltid brukat köpa finns för övrigt inte längre i sortimentet. Jag gissar att de inte gick att höja tillräckligt mycket i pris...

LB


Vallöftet om en höjd skatt som borgarna hållit

I Hallsberg kämpar vi socialdemokrater hårt för att minska effekterna av den moderatstyrda regeringens nedrustning av Sverige.

Regeringenen kom till makten genom att lova väljarna fler jobb och minskat utanförskap.
Men arbetslösheten har ökat och fler har hamnat i utanförskap. Nu går de till val på fyra år till med samma politik. Det enda de har gjort är sänkt skatterna, mest för de redan rika. (*
Och på bekostnad av välfärden som väljaren Monika, 62, beskriver det här i Aftonbladet.

Våra media fylls nu allt mera av mätningar om partiledarnas popularitet. Det är meningslösa mätningar som förvirrar mer än de klargör något inför valet. Som om vi hade ”presidentval” i Sverige. Nu handlar faktiskt valet om politik, om vilket samhälle vi vill ha. Det är flera bloggare som påminner om det senaste tiden:

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Alla barn ska ha en bra start i livet. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – många gånger. Det gör Sverige starkt.

Sverige är fortfarande ett bra land att leva i, men allt fler möter stängda dörrar.
Ungdomsarbetslösheten är en av Europas högsta. Resultaten i skolan försämras på många håll och ojämlikheten i vården växer. Ekonomin går med underskott och klyftorna mellan människor ökar när skatten sänks på lånade pengar.

_______________
*) Fast på en punkt har borgarna höjt skatten. Alla bilförsäkringar har blivit dyrare genom den skatt på 32 procent som införts på trafikförsäkringen. Det är faktiskt ett vallöfte som regeringen hållit, men som de pratade så tyst om i förra valet, att ingen trodde på oss i de socialdemokratiska valstugorna, när vi varnade för denna nya pålaga.
Sedan 2007 har denna nya skatt kostat en genomsnittlig hallsbergsbilist 3 000 kr. En orättvis skatt som finansierat skattelättnader för de redan rika, men som drabbar låginkomsttagare och landsbygden hårt.

LB


Så blev verkligheten med det ”nya arbetarpartiet”

"Om du i grunden ska förändra den svenska välfärdsmodellen måste du inrikta dig på att försvaga fackföreningsrörelsen och därmed dess starka roll för social utjämning.
   Det effektivaste sättet är att på politisk väg göra det dyrare att vara medlem i en fackförening.
Lägg därtill åtgärder som försvagar a-kassans roll.
   På så vis sätts hela samhällsprocesser igång som motverkar hela välfärdsmodellen. Ty om fackföreningarna försvagas tillräckligt mycket kommer de inte att klara av att stå emot låglönemarknader och sociala nedskärningar.
   Då ligger vägen öppen för en snabbare samhällsförändring."

Detta är ett citat ur boken "BOKSLUT REINFELDT".

Stämmer påståendet i citatet? Här några fakta.

1. Redan från och med den 1 jan. 2007 så avskaffades rätten att dra av fackföreningsavgiften i deklarationen.  ( Arbetsgivarana behöll sin avdragsrätt).

2. Alliansregeringen tog också från den 1 jan. 2007 ut en extra avgift till a-kassan. För en inkomst på mellan 15.000 - 16.000 kr per månad, höjdes avgiften med 364 kr per månad.

3. Den 1 juli 2008 differentierades a-kasseavgiften. Ju högre arbetslöshet, desto högre a-kasseavgift. Effekten blev att de som hade de lägsta lönerna men den högsta risken för arbetslöshet får betala mest.

4. Men man gjorde inte bara a-kassan dyrare, man försämrade den också. Högsta ersättningen var 2006 16.060 kr per månad före skatt, den sänktes nu till 14.960 kr per månad alltså med 1.100 kr per månad.
Men om någon varit arbetslös längre än 200 dagar skars ersättningen ner med 1.900 kr och hade man gått arbetslös längre än 300 dagar förlorade man 2.800 kr per månad före skatt.

"Om man vill förändra den svenska välfärdsmodellen måste man försvaga fackföreningsrörelsen", inleddes citatet ovan.
Har alliansen lyckats i sin strävan?
Ja tyvärr:

LO har förlorat 216 700 medlemmar. TCO 50.000 och SACO 5.000 medlemmar
De differentierade avgifterna till a-kassan, som slår hårdast mot LO, förklarar skillnaderna i medlemsraset.

"Kostnaden som är förknippad med att driva igenom oansvariga löneökningar som leder till ökad arbetslöshet och därmed högre utgifter för arbetslöshetsförsäkringen kommer på så vis att bli tydligare". (Ur regeringens Prop.2007/08:1.)

Vad säger alliansens företrädare till fackens medlemsras?
Jo att dom får skylla sig själva. "frågan bör huvudsakligen ställas till fackförbunden". Så säger Fredrik Reinfeldt i en Eko-intervju.

Så var det med det nya arbetarepartiet som, före valet, sa sig värna om starka fackföreningar, kollektivavtal och arbetsrätten.

När retoriken inte stämmer med politiken blir det politiskt ohederligt.
Arne Gren.

 


Fritt val mycket dyrare

Marknadsliberala politiker får härjar fritt på många håll. Allt blir bättre när det privatiseras, är deras mantra. Att privatisering kan ge negativa konsekvenser glömmer de gärna bort, trots att de borde vara medvetna om det. De blundar för att konsumenterna kommer i kläm och pensionärer blir lurade på 10 000-tals kronor

Det skriver Carls konsumentblogg, en helt neutral konsumentsajt som en av landets mest erfarna och fristående konsumentjournalister driver.

Han tar ett exempel från landets mest borgerliga region:
För tre år sedan införde Landstinget i Stockholm ”fritt val” när det gäller hörapparater. Det innebär att en patient som behöver hörselhjälpmedel kan gå till sjukvården och få sin hörsel testad men därefter gå till en privat firma för att köpa sin hörapparat.

En hörapparat hos en privat aktör kan kosta patienten 25 000–30 000 kronor, när patienten bara hade behövt betala 600 kronor hos landstinget.

Dagens Nyheter, som uppmärksammat detta, citerar en audionom, anställd vid ett av de privata företagen:
 ”Jag har aldrig varit med om en sådan girighet och grymhet”. ”Vi fick direktiv om att sälja hörapparater för tusentals kronor till de gamla som väljer valfritt sortiment. Vi säljer utan att informera om att de kan få en likvärdig apparat via landstinget för bara 600 kronor.”

Tänkvärt från socialdemokraternas tankesmedja: "Ingenting säger att en verksamhet blir bättre för att den privatiseras. Det är inte ägarformen som avgör kvalitén. Men vid en privatisering vet man att det alltid finns ett vinstmotiv, en vinst som stoppas i privata fickor och inte sätts in i verksamheten igen. Ofta hamnar vinsten dessutom hos utländska bolag och finansiärer och kommer inte tillbaka till samhället ens i form av indirekta skatter."

LB

Till Carls konsumentblogg

 


Nu drabbas även barn av moderaternas polisstat

Att moderaterna gör sig populära genom att propagera för hårda straff och fler poliser är inget nytt. Men nu har de väl ändå gått väl långt!

Från höstterminen i år kan polisen när som helst storma in på våra skolor i Hallsberg och med tvång drogtesta barn under 15 år. Föräldrarna behöver inte tillfrågas först. Det räcker med ”en misstanke”. Samma sak gäller naturligtvis på alla skolor i landet. Den nya lagen ska börja gälla 1 juli i år.

Bland annat SSU har reagerat kraftigt:
"Regeringen har kört över lagrådet och föreslår nu att barn under 15 år ska kunna drogtestas även utan föräldrars medgivande. SSU delar lagrådets ståndpunkt att åtgärden är oproportionerlig."

Vad de barn som eventuellt är på väg in i ett missbruk behöver är framförallt en vuxenvärd som kan ge stöd genom ett förebyggande arbete. När drogtester blir den signal som samhället skickar ut är det ett kraftigt underbetyg åt både moderata ministrarna Beatrice Ask och Tobias Billström på justitiedepartementet och övriga borgare i regeringen.

Det är skolhälsovård, samtalsstöd och fritidsverksamhet främst behöver prioriteras.
Men det har väl inte moderaterna råd med eftersom de tänker fortsätta att sänka skatterna för de redan rika.


RSS 2.0