Allt fler under fattigdomsstrecket i Hallsberg

Den moderatstyrda regeringens människofientliga politik med en allt större utslagning börjar få förödande konsekvenser. I Hallsberg skenar utgifterna för försörjningsstöd – det som förr hette socialbidrag.

Under åren 1997 fram till 2007, så länge som det var socialdemokraterna som hade ansvar för Sverige, minskade andelen av befolkningen som lever under fattigdomsstrecket från 11 till 5 procent. Det visar rapporten ”Social rapport 2010” från Socialstyrelsen som kom nu i veckan.

År 2008 fick familjer och enskilda personer i Hallsberg försörjnnigsstöd med 4,5 miljoner kr. År 2009, förra året, hade summan ökat till 6,5 miljoner kr och på tre månader i år har hittills 2,3 miljoner kr betalats ut. Utslaget på hela året i år motsvarar det 9,3 miljoner kr.
Om borgarna fortsätter med sin politik att strypa tryggheten i landet, kommer man med den nuvarande ökningstakten upp en bra bit över svindlande dryga 10 miljoner kr i år.

Konjunkturinstitutet säger i sin senaste prognos i dag att arbetslösheten kommer att ligga kvar på drygt 9 procent både år2010 och 2011. Först 2014 räknar man med en arbetslöshet kring 6,8 procent.

Så fel den moderata politiken är.

LB


Socialdemokrater tar ansvar för skolan

I Nerikes Allehanda i går var moderaternas ersättare i Barn- och utbildningsnämnden i Hallsberg kritisk till hur socialdemokraterna hanterar skolan. Som av en händelse fick han i dag svar på tal på riksplanet från flera håll:

"Moderatstyrda Sveriges Kommuner och landsting, SKL, måste fokusera på innehållet i skolan och på att höja kvaliteten i undervisningen.
Närmare var fjärde elev lämnar i dag skolan utan fullständiga betyg. I detta läge väljer SKL att ta strid om lärarnas arbetstider. Vi tycker inte att det är att visa ansvar för skolan att driva formfrågor mot en hel yrkeskårs vilja. Det viktigaste för oss som är engagerade i skolan är elevernas kunskapsresultat", skriver nio socialdemokratiska kommunpolitiker i dag på DN Debatt.

Lärarnas Riksförbund, LR, välkomnar det stöd som socialdemokratiska politiker ger till lärarna:
”Det är viktigt att det blir tydligt att SKL inte har fullt mandat från sina kommuner för sin mycket hårda och konfrontativa linje, säger Metta Fjelkner, ordförande i LR i ett pressmeddelande i dag.

”Jag ser med tillfredsställelse att inflytelserika socialdemokratiska politiker tar ansvar för skolan och lärarna. Vi har haft mycket svårt att komma till tals med SKL:s moderatstyrda förhandlingsdelegation”, säger Metta Fjelkner.

LB 


Fritt val mycket dyrare

Marknadsliberala politiker får härjar fritt på många håll. Allt blir bättre när det privatiseras, är deras mantra. Att privatisering kan ge negativa konsekvenser glömmer de gärna bort, trots att de borde vara medvetna om det. De blundar för att konsumenterna kommer i kläm och pensionärer blir lurade på 10 000-tals kronor

Det skriver Carls konsumentblogg, en helt neutral konsumentsajt som en av landets mest erfarna och fristående konsumentjournalister driver.

Han tar ett exempel från landets mest borgerliga region:
För tre år sedan införde Landstinget i Stockholm ”fritt val” när det gäller hörapparater. Det innebär att en patient som behöver hörselhjälpmedel kan gå till sjukvården och få sin hörsel testad men därefter gå till en privat firma för att köpa sin hörapparat.

En hörapparat hos en privat aktör kan kosta patienten 25 000–30 000 kronor, när patienten bara hade behövt betala 600 kronor hos landstinget.

Dagens Nyheter, som uppmärksammat detta, citerar en audionom, anställd vid ett av de privata företagen:
 ”Jag har aldrig varit med om en sådan girighet och grymhet”. ”Vi fick direktiv om att sälja hörapparater för tusentals kronor till de gamla som väljer valfritt sortiment. Vi säljer utan att informera om att de kan få en likvärdig apparat via landstinget för bara 600 kronor.”

Tänkvärt från socialdemokraternas tankesmedja: "Ingenting säger att en verksamhet blir bättre för att den privatiseras. Det är inte ägarformen som avgör kvalitén. Men vid en privatisering vet man att det alltid finns ett vinstmotiv, en vinst som stoppas i privata fickor och inte sätts in i verksamheten igen. Ofta hamnar vinsten dessutom hos utländska bolag och finansiärer och kommer inte tillbaka till samhället ens i form av indirekta skatter."

LB

Till Carls konsumentblogg

 


Borgarna har stoppat 30 nya jobb i Hallsberg

Låter rubriken tillspetsad? Faktum är att vår moderatstyrda regering har snuvat Hallsbergs kommun på lika mycket pengar som det motsvarar att anställa 30 personer. Det konstaterar vår förre socialdemokratiske kommunstyrelseordförande Arne Gren:

År 2006 fick Hallsbergs kommun 110,4 miljoner kr i skatteutjämningsbidrag, som till 2007 ökade till 114,2 miljoner kr. Belopp som  utbetalades efter regler som förra (s)-regeringen fastställt.
År 2008 sänkte alliansregeringen skatteutjämningsbidraget till 101,8 kr. Alltså en sänkning med 12,4 miljoner kr.

Skatteutjämningsbidraget har funnits sedan länge för att ge jämlikare förhållanden mellan kommuner med hög respektive låg egen skattekraft. Detta för att välfärden bl.a. i form av skola och äldreomsorg, som ju är kommunala ansvarsområden, ska kunna fördelas rättvist över landet.

Den faktiska neddragningen på över 12 miljoner, som alliansregeringen snuvade Hallsberg på, för att istället använda till skattesänkningar typ jobbskatteavdraget, skulle ha kunnat användas förnuftigare till att stärka skolan och äldreomsorgen i vår kommun.

Tio undersköterskors lön under ett år kostar 3 578 000 kr.
Tio förskolelärares lön under samma tid kostar 3 858 000 kr.
Tio grunsskolelärare under ett år kostar 4 176 000 kr.
   Sammantaget blir detta 11,6 miljoner kr. Inklusive sociala avgifter!

30 arbetstillfällen i Hallsberg – inom välfärdssektorn – skulle säkert ha givit fler i arbete än vad jobbskatteavdraget och Rutavdraget ger för samma summa pengar.

Dessutom mycket rättvisare fördelat, nämligen till de människor som bäst behöver.

Arne Gren


S’ valsedel till kommunfullmäktige klar

Hallsbergs kommuns socialdemokrater har haft årsmöte och fastställt namnen på valsedeln till kommunfullmäktige till valet i september. Personerna med * är nya namn i sammanhanget.

Så här ser listan ut:

1. Thomas Doxryd, kommunalråd, Hallsberg, 57

2. Jenny Steen, politisk sekreterare, Pålsboda, 32

3. Magnus Andersson, lagerarbetare, Hallsberg, 35

4 Maja Stopek, lärare, Vretstorp, 48 *


5. Andreas Svahn, ombudsman, Hallsberg, 37 *

6 Gunnel Hedström, sjuksköterska, Hallsberg, 66

7. Roland Johansson, viltvårdare, Pålsboda, 67

8. Inga-Britt Ritzman, kommunalråd, Östansjö, 64


9. Tommy Pihl, betongarbetare, Halslberg, 34 *

10. Siw Lunander, universitetsadjunkt, Hallsberg, 54

11. Ulf Ström, verkstadsarbetare, Östansjö, 48

12. Suzana Madzo, miljöinspektör, Hallsberg, 39 *


13. Hans Karlsson, förtroendevald, Hallsberg, 62

14. Anne Carlkvist Fors, undersköterska, Hjortkvarn, 56

15. Bengt-Åke Andersson, ungdomskonsulent, Hallsberg, 57

16. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot, Hallsberg, 37


17. Magnus Fahlström, arbetssökande, Vretstorp, 42

18. Ewa-Rosa Sliwinska, taxitelefonist, Hallsberg, 57

19. Tomas Wetterberg, politisk sekreterare, Hallsberg, 56 *

20. Susanne Bergkvist, sågverksarbetare, Hjortkvarn, 43


21. Robert Mesic, Hallsberg, lagerarbetare, Hallsberg, 50 *

22. Amanda Vikenfalk, studerande, Hallsberg, 18 *

23. Joakom Hedelind, sjuksköterska, Sköllersta, 40 *

24. Rudayna Naji, förskolelärare, Hallsberg, 27 *


25. Jamal Bayazidi, socionom, Hallsberg, 31

26. Christina Johansson, kommunalråd, Östansjö, 61

27. Mats Pettersson, lärare, Hallsberg, 50 *

28. Gun Karlsen, metallarbetare, Hallsberg, 63


29. Jesper Hultin, glasmästare, Östansjö, 40 *

30. Marie Eriksson, kundkoordinator, Hallsberg, 46

31. Sven-Olof Andersson, väktare, Hallsberg, 49

32. Yvonne Berger, skötare, Vretstorp, 44 *


33. Conny Larsson, sågverksarbetare, Hjortkvarn, 59

34. Lena Larsson, trafikplanerare, Hallsberg, 47

35. Torbjörn Linell, egen företagare, Hallsberg, 50 *

36. Annelie Nordin, social omsorg, Östansjö, 46 *


37. Stefan Floxér, verkstadsarbetare, Hallsberg, 54

38. Runa Adolfsson, kontorist, Hallsberg, 59

39. Börje Andersson, Pålsboda, 51 *

40. Alia Khalaf, Hallsberg, 55


41. Krister Eklund, lagerarbetare, Vretstorp, 40

42. Anna-Karin Ryefalk, ungdomskonsulenet, Hallsberg, 47 *

43. Robert Topalian, krögare, Hallsberg, 45 *

44. Ulrika Hedelind, sjuksköterska, Sköllersta, 39 *


45. Niklas Nilsson, lärare, Hallsberg, 25

46. Emma Arnesson, studerande, Hallsberg, 23 *

47. Ingvar Björk, kvalitetskontrollant, Vretstorp, 64 *

48. Kerstin Larsson, måltidsbiträde, Hallsberg, 56 *


49. Lars Bohman, f d lokförare, Hallsberg, 62

50. Christel Forsberg, habiliteringspersonal, Vretstorp, 39

51. Mats Wetterberg, lärare, Hallsberg, 28 *

52. Margareta Forsmark, personalhandläggare, Hallsberg, 62


53. Kent Ekström, metallarbetare, Hallsberg, 61

54. Ingela Björnius, affärsinnehavare, Hallsberg, 54

55. Akram Naji, laboratorieföreståndare, Hallsberg, 39 *

56. Birgitta Billström, barnmorska, Hallsberg, 63 *


57. Arne Pettersson, Hallsberg, 66

58. Henrik Gunnarsson, lagerarbetare, Hallsberg, 49 *

59. Hans Palmkvist, pensionär, Hallsberg, 66

60. Ingrid Andersell, kontorist, Hallsberg, 56


Några av personerna på kommunfullmäktigelistan: Tommy Pihl, ny,
Amanda Vikenfalk, ny, Robert Mesic, ny, Jenny Steen, Thomas Doxryd
och Maja Stopek, ny.

Se även Sveriges Radio P4 Örebro HÄR


En sann mänsklig natur?

I tider när budskapen låter slående lika. När borgarna låter som socialdemokrater och till och med skaffar sig en logga inför valrörelsen som är nästan röd. Då är det inte utan att folk kan bli förvirrade.

Det är lätt för oss också att tappa fotfästet och inte se riktigt klart, fastän det egentligen är ganska uppenbart hur vi skiljer oss från borgarna. Det som alltid kommer att förbli den största skillnaden är synen på människan.

I borgarnas värld misstros individen och behöver kontrolleras. Från skolan till sjukförsäkring förutsätts det att folk är lata och fuskar om inte tvång och piska tas fram. Människor som vill göra rätt för sig och arbeta hårt, lyfts fram som beundrade och med det underförstått, inte som folk i gemen. Hellre fälla än fria.

För en socialdemokrat är det självklart att människor vill göra rätt för sig. Att människor drivs av att hjälpa till, klara sig själva och även av att ge av sin egen fria tid för att skapa ett bättre samhälle.

Detta betyder inte att socialdemokrater därmed är naiva och inte begriper att det kommer att finnas människor som utnyttjar systemet, men att vi snarare friar än fäller, tills motsatsen är bevisad. Detta för att skapa en positiv syn på sin medmänniska.

För mig finns det ingen mänsklig natur på det sätt, att jag anser att vi är födda till den. Borgarna ser det som att vi först och främst är födda till att tänka på oss själva och de våra nära i livet. Detta är borgerlighetens grundtro på människan. Och i det glömmer de bort att vi är homo sapiens.

Denna, den borgerliga "mänskliga natur", strävar att få vinning för egen del. Detta anses som drivkraften bakom mänsklig "utveckling". Drivkraften till allt arbete och skall därmed premieras, för det ses som den enda möjligheten till försörjning för mänskligheten.

Det största dilemmat bakom denna syn på människan är att det krävs oändliga resurser på jorden, för att alla skall nå sin egen lycka. Nå den "American dream" som ju i grunden är vad de handlar om. Fast det finns för de borgerliga inget egenvärde i att alla skall ha det bra. Skillnader får gärna finns om det driver fram samhällsutvecklingen.

För mig är människan inte född till att ha en viss natur. För mig är människan - homo sapiens - den visa människan. Den visa människan som kan skapa sin egen människosyn, sin egen natur. Det är väl i just denna fråga som jag för en gångs skull är överens med Bibeln. Människan har en fri vilja. Och just i vårt land har vi genom vår klokhet och under Socialdemokratin därmed skapat en syn på människan som är positiv. Ju fler människor som antar denna syn, desto mer sann blir den. Vi är inte offer för en mänsklig natur, utan vi skapar den själva.

Tyvärr så håller nu borgerligheten på att rasera denna tillit och positiva syn som vi har haft till varandra här i Sverige. Plötsligt ses den som naiv, som osann. Och då blir det som vi tänker, för så blir det alltid. Alltså som vi tänker. För vi är homo sapiens, den visa människan, som kan skapa vår egen natur och just nu låter vi borgarna härja fritt, med sitt "sköt dig själv och skit i andra".

Av Maja Stopek

Slopad skatt - ökad hälsorisk

Mitt i allt skattesänkande som den borgerliga regeringen ägnar sig åt, kan man notera att regeringen ska ta bort skatter på handelsgödsel. Man undrar över hur mycket vår borgerliga jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) har funderat över saken, eller är det ytterligare ett fort-och-felbeslut från regeringens sida? Slopad skatt gör att staten tappar kontroll över det extremt giftiga ämnet kadmium, som når oss genom maten. Det oroar bedömare, skriver Dagens Nyheter.

   Kadmium är en tungmetall som når människor genom maten, exempelvis spannmål, grönsaker och rotfrukter.

   Enligt Kemikalieinspektionen ligger halterna hos befolkningen i dag nära de nivåer som ger njurbesvär och benskörhet.

   I regelverket för skatten har det funnits en bestämmelse om kadmiumhalten. Det svenska gränsvärdet för handelsgödsel är i dag 100 milligram per kilo fosfor. Med den slopade skatten som slog till vid 5 milligram är fältet lämnat fritt för kraftiga höjningar. I Europa är det vanligt med gödsel som innehåller upp till 40 gånger mer kadmium, skriver DN.

   Summa summarum, slopad skatt kan innebära ökad kadmiumhalt i maten, och hälsorisker. Ska vi ha det på dette viset? Vad säger miljöminister Andreas Carlgren (C)? Som vanligt inte mycket, eller?

(Källa: Carls konsumentblogg)

LB


Hälften av de sjuka i Sydnärke utsparkade

Socialnämndens ordförande i Hallsberg, Inga-Britt Ritzman (S), skriver att vi nu ser resultatet av de nya reglerna för sjukersättning.

Massor av människor har i år kastats ut av Försäkringskassan och hänvisats till Arbetsförmedlingen.
Här hos oss i Sydnärke kunde Arbetsförmedlingen snabbt konstatera att hälften av dem är för sjuka för att kunna jobba.

Då borde väl allt vara lugnt och de får tillbaka sin sjukersättning, som alliansen lovat. MEN INTE - hälften av dem kommer, enligt Försäkringskassan, inte att betraktas som sjuka och får därför inte heller tillbaka sin sjukersättning, skriver Inga-Britt.
Läs hela hennes text HÄR


Patetiskt försök att locka pensionärer

Nu har vår borgerliga regering i sista minuten kommit på att man måste rädda så många pensionärsröster som möjligt vid årets val. Därför har de moderatstyrda partiledarna basunerat ut med pukor och trumpeter att pensionärernas skatt ska sänkas med fem miljarder kr.

Det är som en droppe i havet.
Klyftan kommer att bestå och även att vidgas.

Statsminister Reinfeldt (M) säger rent ut i TV4-nyheterna att klyftan medvetet ska bestå. Om de som jobbar får lägre skatt blir det fler som jobbar och mer pengar till pensionärerna. Något som han upprepar med en dåres envishet.

Hur han nu kan få den ekvationen att gå ihop. Det gäller ju att det finns jobb också. Något som socialdemokraternas politik går ut på att skapa. Och man kan inte få svårt sjuka att jobba
bara för att skatten sänks och de kastas ut från Försäkringskassan. Eller som i Örebro, där får de långtidssjuka sparken av det borgerliga styret, istället för att få chansen till lättare jobb eller arbetsträning.

Trots det fagra löftet om 5 miljarder i skattesänkning får en pensionär med 15 000 kr i månaden ändå 500 kr mindre än löntagaren.

Och lita på att moderaterna ser till att klyftan ökar ännu mera om de får sitta kvar vid makten. Man har ju lovat att skatten ska sänkas ännu mera för löntagarna nästa år.

Ingen tror väl att pensionärerna får hänga med då... De får vackert vänta på nästa valfläsk inför valet år 2014 innan de ser några nya löften om mera pengar i plånboken.

Det handlar om 1,7 miljoner pensionärsröster. De flesta borde vara så kloka att de genomskådar regeringens rävspel.

LB


Lagrådet kritiserar borgarna

Även om det är rikspolitik så berörs ju vi i Hallsberg i högsta grad av alla nya lagar och påfund som landets borgerliga regering hittar på med moderaterna i spetsen.

Vi har tidigare skrivit här på bloggen att mycket verkar hafsas fram för att regeringen ska hinna ställa till med så mycket man kan medan den har kvar makten. Nu får vi medhåll från oväntat håll:

Lagrådet anser att regeringen hetsar fram ofullständiga lagförslaget för att hinna med före valet. Juristerna i rådet sätter frågetecken för rättssäkerheten, enligt Göteborgs-Posten.

Nya skollagen är ett exempel på hafsverk, plan- och bygglagen (PBL) ett annat.
Lagrådet fick två månader på sig för att granska nya PBL, förra gången tog motsvarande arbete två år.

Många lagar är illa skrivna och kan bli svåra att tillämpa, säger justitierådet Bo Svensson till GP.
Även Miljödepartementets nya kärnkraftslag får hård kritik.

Lagrådets uppgift är att se till att lagförslag överensstämmer med grundlagen och att de tillgodoser rättssäkerheten samt att granska vilka problem som kan uppstå i tillämpningen. I lagrådet sitter några av landets mest erfarna jurister - justitieråden, domare från Högsta domstolen och Regeringsrätten. Även andra lagfarna personer, exempelvis nyligen avgångna ledamöter av dessa domstolar kan förordnas.

LB


Inte bara manliga chefer i Hallsbergs kommun

SKTF-tidningen konstaterar att det är ont om kvinnliga toppchefer i landets kommuner. Bland annat pekas Hallsberg ut.

Dåligt underbyggda siffror hos den tidningen, kan man konstatera.

I den centrala chefsgruppen är två av chefstjänstemännen kvinnor, ekonomichefen och personalchefen.
Totalt finns det 56 chefer inom den kommunala förvaltningen i Hallsberg. Av dem är 30 kvinnor. Just nu arbetar kommunen med att rekrytera en ny kommunchef. Av de fyra personer som återstår i rekryteringsprocessen är två kvinnor och två män.

"Vi har inte någon form av styrning att det ska vara något speciellt kön när vi går ut och rekryterar. Kompetensen hos cheferna inte är knuten till om de är män eller kvinnor", sa kommunalrådet Thomas Doxryd (S) i lokalradion.

Och även om cheferna för såväl barn- och ungdomsförvaltningen som socialchefen råkar vara män, så är det kvinnor som politiskt leder arbetet inom verksamheterna.

Vi har fyra kommunalråd i Hallsberg och tre av dem är kvinnor.
I Barn- och utbildningsnämnden är Christina, ”Kicki” Johansson ordförande.
I Socialnämnden är Inga-Britt Ritzman ordförande och Siw Lunander vice ordförande.
I kommunstyrelsen är det Jenny Steen som fattar klubban om Thomas Doxryd är frånvarande.
Till och med en så ”manlig nämnd” som Miljö- och tekniknämnden leds av kvinnor: Kicki Johansson och Anne Carlkvist Fors.
I valnämnden är Siv Palmgren ordförande
Alla är för övrigt socialdemokrater utom det kvinnliga oppositionsrådet.

Dessutom kan man ju konstatera att nyligen ersattes den kvinnliga chefen för Hallbo av en annan kvinna – Astrid Fredriksson.

LB


Chatta om skolan i Hallsberg

På tisdag, 30 mars, kommer skolan i Hallsberg att uppmärksammas i Nerikes Allehanda.

Bland annat får man veta vad som gjorts i Hallsberg sedan sedan Skolinpektionens besök förra året.
Hallsbergs kommunalråd Kicki Johansson (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, BUN och Hans Karlsson (S), ordförande i Sydnärkes utbildningsförbund, medverkar i en informativ artikel.

På tisdag kan man sedan ställa frågor till politikerna på NA:s hemsida.

Klockan 13 - 13.45 kan man chatta med Joacim Storm (M), ersättare i BUN.
Klockan 14 - 14.45 kan man chatta med Kicki Johansson. 

Gör det gärna så många som möjligt, uppmanar Kicki.

Alliansen hymlar om föreningsskatter

Idrottsföreningar och ideella organisationer i Hallsbergs kommun och också i övriga landet för den delen, oroas just nu över två statliga utredningar som handlar om beskattning och som skulle kunna försämra ekonomin kraftigt för föreningarna.

Den ena utredningen handlar om inkomstskatt för exempelvis reklam, sponsring, lotterier, servering om försäljning.
I dag betalas inte inkomstskatt för sådan verksamhet om inkomsterna går till allmännyttiga ändamål.

Den andra utredningen föreslår bland annat en 25-procentig moms på lokaler och idrottsanläggningar, som föreningar hyr. ”EU-rätten kräver det”, säger man.

Något regeringsförslag kommer inte att läggas i vår, sa moderata finansministern Anders Borg i interpellationsdebatten i riksdagen nu i veckan.

Nä, det tror 17 det, att han skulle våga komma med ett sådant förslag före valet i september.

Men att skatterna kommer, det förstår man av hans nästa uttalande:
”Folkrörelserna, idrottsrörelserna och föreningslivet ska inte förlora ekonomiskt på att en momsplikt införs på hela eller delar av den ideella verksamhet som i dag är momsbefriad.

Någon som tror på det? Varför då införa skatterna över huvud taget? Eller att från första stund utreda hur man ska beskatta ideel verksamhet.

Hur regeringen ska undvika att försämra Föreningssveriges ekonomiska villkor gav Anders Borg naturligtvis inga klara besked om.


Bevisat: Moderaten Ask saknar omdöme

Förra veckan skrev vi här att vår moderata justitieminister Beatrice Ask saknar omdömde, eller aldrig har haft något.

Nu har hon själv bevisat att hon inte har det.

Trots en stormande kritik och krav på avgång, tog det henne nästan en hel vecka att fatta att hon måste ta tillbaka sitt förslag om att hänga ut misstänkta. Nu har hon gjort en så kallad pudet, säger hon.
Tyvärr för sent, Beatrice Ask.

Det är ju uppenbart att det efter så lång tid inte handlar om något hon själv kommit på att hon måste göra.

Den som hade haft något omdöme hade gjort samma pudel efter fem sekunder efter ett så vansinnigt uttalande.

Beatrice Ask saknar alltså helt enkelt de grundläggande insikter om rättsstaten som vi måste kunna kräva av en justitieminister. Det kan inget pudel-uttalande i världen ändra på.Ser du inte skillnaden Reinfeldt?

Örebro läns förstanamn på den socialdemokratiska riksdagslistan, före detta justitieminister Thomas Bodström har sagt att Beatrice Ask, den nuvarande och moderata justitieministern, bör avgå eftersom hon inte backat från sitt förslag att misstänkta brottslingar ska pekas ut för grannar, hustrur och barn.

Det tycker inte Asks partibroder, moderata statsminister Reinfeldt, att hon ska behöva göra.
Han kontrar istället med att han minsann begärde Bodströms avgång 1994 efter att Tony Olsson och några andra brottslingar rymde från Hall.

Men snälla Fredrik Reinfeldt. Det är stor skillnad på en justitieminister som inte har något omdöme, är en uppenbar fara för rättssäkerheten, som spånar fram egna regler om hur människor ska brännmärkas och ”sättas i skampåle” och en justitieminister som drabbas av att ansvariga tjänstemän inom Kriminalvården inte klarar sin uppgift att hålla fångar inlåsta.

Det är mycket stor skillnad Fredrik Reinfeldt på att ta ansvar för sin egen respektive andras inkompetens!


Speciella elitklasser på Alléskolan

Speciella elitklasser på Alléskolan. Det kan bli ett faktum nästa år. I går lämnade vår borgerliga regering sin proposition till riksdagen om en ny skollag.

Det är antagligen bra att vi får en reviderad skollag. Den gamla har funnits sedan 1980-talet och måste väl vara omodern i många delar vid det här laget. Men det viktiga är naturligtvis vad man skriver in i den nya lagen.

Att man från årskurs sju ska kunna skilja ut enskilda elever kanske är bra om det görs på rätt sätt. Har en elev speciella färdigheter är det naturligvis bra att dessa stöds och utvecklas. Men "elitklasser"?

Nu tror jag att vår borgerliga regering bara menar väl med den nya lagen. Men det går inte att komma ifrån att det här med specialklasser gör att tankarna associerar till ett annat land som delade in folk i elitgrupper för drygt 70 år sedan.

Eller till hur det var i Sverige förr med tydligt uppdelade socialgrupper.

Nu gäller det för oss socialdemokrater att bevaka alla elevers rätt att varje dag möta en god pedagog och lärare. Och motarbeta att svenskarna ännu hårdare delas in i de olika klasstillhörigheter som vår moderatstyrda regering redan under den här mandatperioden lyckats göra i rikare rika och fattigare fattiga.

Frågan är snarare om den nya skollagen är genomtänkt ordentligt. Det förefaller som borgarna återigen fört fram ett hafsverk för att hinna driva igenom så mycket som möjligt före valet.

Faktum är att Lagrådet på nytt gett regerigen skarp kritik. Rådet anser att lagförslaget har så många brister att det inte ens borde ha överlämnats till dem. Det handlar om centrala begrepp som inte har definierats enhetligt och att hänvisningar till andra lagrum är felaktiga. Enligt Lagrådet kan förslaget till och med strida mot grundlagen.


"En laglös justitieminister"

Egentligen ska den här bloggen i första hand handla om vad som händer i politiken i Hallsberg och Örebro län, men det går inte att låta bli att kopiera rubriken ”En laglös justitieminister” från Svenska Dagbladets ledarsida.

Det totalt vansinniga vår moderata justitieminister Beatrice Ask håller på med, berör ju trots allt i högsta grad även alla oss som bor i Hallsbergs kommun. Så här kommer ett nytt inlägg om henne.

Ett svek mot rättsstatens grundidéer, skriver ledarskribenten i SvD, moderaternas eget husorgan, och att Ask troligen inte är mogen sin uppgift.

Läs vad SvD skriver HÄR

Tomas Bodström (S) har för övrigt mer eller mindre krävt Beatrice Asks avgång som minister. Men statsminister Fredrik Reinfeldt (M) ”nöp bara lätt i hennes öra”, skriver SvD.


En kritisk granskning av privat äldreomsorg

Här kommer en intressant text om privatisering och i synnerhet privatisering av äldrevården, där dagens Rut-avdrag för hushållsnära tjänster är en viktig faktor.

Texten är lång men väl värd att läsa för var och en som tänker sig att bli pensionär och åldras.

I dagens Sverige finns ett antal starka röster som argumenterar för en drastisk förändring av den svenska äldreomsorgen. Dessa aktörer hävdar att det offentliga åtagandet för äldreomsorgen måste minska framöver.

Vissa tjänster föreslås att helt tas bort från äldreomsorgen, medan andra tjänster endast ska erbjudas på en basnivå och kompletteras med privat köpt hjälp. På så sätt förväntas en större del av äldreomsorgen finansieras av de äldre själva.

Forskarna Marta Szebehely, Institutet för Framtidsstudier och Institutionen för Socialt arbete, Stockholms universitet och Gabrielle Meagher, Faculty of Education and Social Work, University of Sydney redovisar i en rapport hur de undersökt argument för och emot ökade privata inslag i äldreomsorgen. Rapporten diskuterar också troliga/möjliga konsekvenser av en ökad privat finansiering av äldreomsorgen.

Andelen äldre i befolkningen ökar samtidigt som skatteintäkterna inte kan förväntas höjas i samma utsträckning. Det har också hävdats att äldre kommer att ha mycket högre krav på äldreomsorgen i framtiden än idag. Sammantaget gör detta diskussionen kring det offentliga åtagandets omfattning och privat finansiering inom äldreomsorgen till ett intressant fält för många samhällsaktörer, skriver forskarna och fortsätter:

Jämfört med många andra länder är det relativt få äldre som köper privat hjälp i Sverige i dag. De flesta får den omsorg de behöver av anhöriga eller den offentligt finansierade äldreomsorgen.

Enligt nya uppgifter om utnyttjandet av skattereduktion för hushållsnära tjänster utnyttjar dock ett antal äldre skatterabatten, men skillnaderna mellan äldre i olika inkomstgrupper är stora: Färre än 1 procent av äldre med en inkomst under 120 000 kr har gjort avdrag för hushållsnära tjänster vilket ska jämföras med drygt 7 procent bland de äldre som har en inkomst på 500 000 kr eller mer.

Vad leder då detta till?

 – En fortsatt avgränsning av det offentliga åtagandet med ökade krav på privat finansiering kommer att leda till ökade skillnader mellan sociala grupper, säger Marta Szebehely.

– Vissa äldre kommer att köpa privata tjänster. Men för stora grupper är det i stället anhörigas omsorgsinsatser som kommer att öka, säger Marta Szebehely.

Författarna till rapporten sammanfattar:

Egen finansiering av äldreomsorgen står i konflikt med en äldreomsorg baserad på behov och lika tillgång till vård och omsorg.

Rapporten är publicerad av Institutet för Framtidsstudier som är en självständig forskningsstiftelse. Institutets styrelse har nio ledamöter som utses av Regeringen, ordförande är förre folkpartiledaren och socialministern Bengt Westerberg (!).

Den som vill läsa hela rapporten (som är på engelska) kan ladda hem den som en pdf
 HÄR


Framsyntheten

Socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting ska prioritera att ordna fram sommarjobb till våra ungdomar i hela landet. Det känns då bra att man bor i en framsynt kommun som Hallsberg, där den socialdemokratiska ledningen har ordnat sommarjobb till våra ungdomar sedan mitten på 90-talet.
 
Roger Högberg

Vems är felet?

Ungdomsarbetslösheten var 26 procent förra året. Mer än var fjärde person under 25 år var utan jobb. I grannlandet Danmark var andelen mindre än hälften så hög. I Tyskland, vars ekonomi krymte i kapp med vår egen under 2009, begränsade sig ungdomsarbetslösheten till 10 procent.
Det konstaterar Svenska Dagbladet i sin ledare i dag.

Vad man själv kan konstatera är att ungdomsarbetslösheten därmed INTE kan bero på finanskrisen, som den borgerliga alliansens partier gärna vill påskina.
Naturligtvis beror det på den människofientliga politik som förts i Sverige sedan 2006, under moderaternas paroll: Var och en klarar sig bäst den kan. Vilket inte är så svårt för den som redan har höga inkomster och dessutom får så stora skattesänkningar att samhället saknar resuser att klara av att var fjärde ungdom går arbetslös.
Jobb-politik. Vilket hån mot alla arbetslösa.

SvD:s ledarskribent försöker i ett desperat retoriskt resonemang skylla ungdomsarbetslösheten på Socialdemokraterna. Hallå redaktören, dags att vakna! Vi har en borgerlig regering med moderaterna i spetesen som styr sedan flera år tillbaka.


Nu har moderaterna visat rätt färg - igen

Må alla makter skona oss från ett fortsatt moderat styre i det här landet.
Vår moderate justitieminister Beatrice Ask gör att man blir skräckslagen. Har hon tappat omdömet helt, eller har hon aldrig haft något??

I veckan föreslår hon på fullt allvar att personer som är misstänkta för ett brott, ska hängas ut. Det ska skickas kuvert hem till dem i en gräll färg, så att familj och grannar får veta att personen är misstänkt. ”Det ska vara som att hängas ut på torget”, sa Ask.

Lyssna på henne HÄR

I
det här landet råder rättssäkerhet. Alla människor är oskyldiga till dess de överbevisats om ett brott och en dom vunnit laga kraft.
Det struntar justitieministern i: Hej å hå, bara slå. Om någon oskyldig stackare pekas ut, får han väl skylla sig själv.

Kör på bara och tänk inte på människan. Så typiskt moderat att man egentligen inte förvånas.

Vem minns inte batong-mormor? Asks moderata föregångare som justitieminister, Astrid Kristensson. Det enda hon kunde säga var två saker: ”hårdare straff ”och ”fler poliser.”

Kan inte någon ta risken att anklaga Beatrice Ask för en massa brott som misshandel av barn, rattfylleri, skattefusk eller varför inte just köp av sex. Hon kan ju inte ta illa upp. Enligt henne själv är det ju helt OK att offentligt peka på någon och säga: ”Jag misstänker dig”.

Ask är den som högst upp ska värna om och bevara rättsstaten. Stackars oss svenskar.
.


Hur ska tusen färre arbetsförmedlare hinna med?

Antalet arbetsmarknadsutbildningar har inte varit så få som nu sedan 1950-talet och Arbetsförmedlingarna har bantats ner så att situationen i dag är orimlig. Tusen anställda har försvunnit under borgarnas regering av landet.

Och nu ska de ta hand om alla som slängs ut från Försäkringskassan också.

Detta har uppmärksammats av riksdagsledamoten Matilda Ernkrans (S) från Hallsberg.
I går lämnade Matilda en interpellation i riksdagen där hon frågar Sven-Otto Littorin (M) bland annat om vad han tänker göra åt saken.

Läs Matildas interpellation genom att klicka HÄR.


Arbetslösheten har ökat stort sedan 2006

Enligt SCB var arbetslösheten i Hallsbergs kommun cirka 960 personer år 2006 när vi snällt lämnade över makten till Alliansen.
I dag har den ökat till cirka 1400 personer!

Nu måste vi jobba tillsammans för en valseger så att sysselsättningen kan öka bland våra invånare.
Bort med alla konstiga åtgärdsprogram och fram med riktiga arbeten i höst!
 
Annelie Nordin


Sven-Otto Littorin (M) blå-ljuger

I december sa arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M) att alla de tusentals personer som kastades ut från sjukförsäkringen (alltså svenskar som är för sjuka att arbeta) och istället överfördes till Arbetsförmedlingen, inte skulle få någon försämrad ersättning.

Nu har vi facit:
16 procent har fått mellan 5 000 och 10 000 kr mindre i månaden.
23 procent har fått mellan 1 000 och 5 000 kr mindre i månaden.
6 procent har fått mellan 100 och 1 000 kr mindre i månaden.
21 procent är inte utredda och får därför bara lägsta dagersättningen.

Det blir 66 procent. Två tredjedelar av alla sjuka som tvingats till arbetsförmedlingen har alltså fått det sämre.

Att blåljuga är inte bra i poltiken, men ser ju bra ut i tidningarna. Sedan kan man alltid dementera i någon liten notis.


Valaffisch-nostsalig

Valaffisch från 1958:

Lägre skatt!
Mer att sköta själv
Högerpartiet

Visst lät det ärligare på den tiden....

Alliansens slarv ger pengar till Rädda Barnen

De politiska ungdomsförbunden från alla partier brukar hitta på olika mer eller mindre rumsrena busstreck när det drar ihop sig till val.
Nu har SSU sett till att Rädda barnen, Ship for Gaza och Polisario kan få pengarna lite oväntat från den borgerliga alliansen.

SSU upptäckte att borgarna inte hade varumärkesskyddat ”Alliansen”, vilket SSU då skyndade sig att göra istället.
”Vi ville bara markera att de borgerliga partierna är slarviga med både det ena och det andra. Nu får de köpa loss varumärket från oss genom att skänka pengar till de här organisationerna", säger Jytte Guteland, SSU:s förbundsordförande.


Alliansen mjölkar pengar av pensionärerna

Nu sätter socialdemokraterna pensionärsskatten i fokus.

Lön och pension ska beskattas lika. I dag har vi fått skatt efter ålder,
inte efter bärkraft.
Det är oanständigt!

Det drabbar alla med pension. I Hallsbergs kommun
är det drygt 3 000 pensionärer som drabbats.

Pensionen är en uppskjuten lön, inte ett bidrag.
Det handlar om ett glapp på totalt 23 miljarder kronor som alliansen
förstärkt statskassan med på pensionärernas bekostnad.

En särbeskattning som S lovar ska tas bort under nästa mandatperiod
om man vinner valet i höst.


Nu drabbas även barn av moderaternas polisstat

Att moderaterna gör sig populära genom att propagera för hårda straff och fler poliser är inget nytt. Men nu har de väl ändå gått väl långt!

Från höstterminen i år kan polisen när som helst storma in på våra skolor i Hallsberg och med tvång drogtesta barn under 15 år. Föräldrarna behöver inte tillfrågas först. Det räcker med ”en misstanke”. Samma sak gäller naturligtvis på alla skolor i landet. Den nya lagen ska börja gälla 1 juli i år.

Bland annat SSU har reagerat kraftigt:
"Regeringen har kört över lagrådet och föreslår nu att barn under 15 år ska kunna drogtestas även utan föräldrars medgivande. SSU delar lagrådets ståndpunkt att åtgärden är oproportionerlig."

Vad de barn som eventuellt är på väg in i ett missbruk behöver är framförallt en vuxenvärd som kan ge stöd genom ett förebyggande arbete. När drogtester blir den signal som samhället skickar ut är det ett kraftigt underbetyg åt både moderata ministrarna Beatrice Ask och Tobias Billström på justitiedepartementet och övriga borgare i regeringen.

Det är skolhälsovård, samtalsstöd och fritidsverksamhet främst behöver prioriteras.
Men det har väl inte moderaterna råd med eftersom de tänker fortsätta att sänka skatterna för de redan rika.


Nytt arbete till Maud Olofsson i höst!


Obs, bilden är ett fotomontage...

Hälsningar: Annelie Nordin

Utanförskapet ökar

Utanförskapet fortsätter att öka. I januari i år omfattades 890 000 personer.
En ökning med nästan 50 000 nya människor på ett år.

En minskning av utanförskapet var alliansens huvudbudskap i valrörelsen 2006.
Vad kommer de att ge för vallöfte i frågan inför valet i år, undrar man nyfiket.

Det hjälper inte att slå sig för bröstet och framhålla att antalet personer med
sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning har minskat. De som kastas ut
från de trygghetssystemen hamnar i ett mycket värre utanförskap.

Får alliansen chansen en mandatperiod till, är det ingen kvalificerad gissning
att antalet personer i utanförskap kommer att vara över en miljon
(betydligt mer än var 10:e svensk).

Men det är ju pesoner som i alla fall aldrig skulle rösta borgerligt.
Så alliansen kör på och säkrar de välbeställdas röster
genom att i reform efter reform ge dem ännu mera.

Fegisen Reinfeldt


En liten reflektion angående Fredrik Reinfeldt som inte vågar
stå för ett demokratiskt taget beslut i riksdagen om folkmordet
i Turkiet 1915...

Hälsningar: Annelie Nordin

Några blåa synpunkter

Moderaternas huvudorgans, Svenska Dagbladet, politiske chefredaktör skriver i ledaren den 14 mars vad han tycker om de politiska partierna. Här är några detaljer:

Kristdemokraterna
”Det saknas fortfarande ett bra svar på frågan: ’Varför stödja just KD’?”

Centern
”Dagordningen tycks ha blivit för smal.”

Folkpartiet
”Går bäst av regeringens små partier med 5,9 procent.”

Moderaterna
”Obalansen mellan M och de andra tre i koalitionen är en ständig källa till huvudvärk.”

Vänsterpartiet
”Har en urstark förhandlingsposition.”

Miljöpartiet
”Gör lysande ifrån sig.”

Sverigedemokraterna
”Den som röstar på ett parti utanför blocken ställer sig vid sidan om.”

Socialdemokraterna
”Får 34 procent av väljarstödet i mars. Det kan man omöjligen vara nöjd med.”

Tänk - man måste nog hålla med rakt igenom....


(M) vänder kappan efter vinden

Det var folkmord när upp emot 2,5 miljoner armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker dödades i det Osmanska riket åren 1915 - 1923. Det kom riksdagen fram till med en rösts marginal. Det kan man tycka mycket om. Men det intressanta är detta:

Regeringen Reinfeldt beklagar nu riksdagens folkmordsbeslut.
För fyra år sedan var Fredrik Reinfeldts budskap ett annat:

– Vi är för ett erkännande, sa han då till den assyriska tidningen Hujådå.

Lyssna gärna här


Oförmåga till insikt!

På valdagen kommer det att visa sig att allianspartierna oförmåga till insikt
kommer att gynna socialdemokratin. På grund av att väljarna inte tycker att
man ska ta pengar från bland annat gamla och sjuka, för att sänka skatterna
för framför allt dom mest förmögna i samhället.
Roger Högberg

Hallsbergare är RUT-avdragets förlorare

Varför RUT-avdraget är så orättvist? Tja, det handlar om att folk (läs rika) gör skatteavdrag på hundratals miljoner. Pengar som skulle kunna användas till annat nyttigt i samhället. Kanske gå till vård- och omsorg.
De som utnyttjar RUT är de riktigt rika. Vanligt folk har knappast råd med utgiften för att anställa en piga, varken med eller utan avdrag.

BINGO för de rika, skriver Aftonbladet. De utgör 3 procent av befolkningen men slukar 35 procent av avdraget. Av dessa är det 15 procent som har en inkomst på över en miljon kr om året.
Och ju rikare, desto större avdrag av naturliga skäl.
I den lägsta inkomstgruppen är det 0,77 procent som utnyttjar Rut-avdraget.

Det är ingen kvalificerad gissning att 99 procent av Hallsbergs invånare är rena förlorare när det gäller det så kallade pig-avdraget.
Ytterligare ett exempel på hur borgerlig politik vrider till orättvisorna mellan människor.

Jag tycker det är fel att ha ett bidrag som är så riktat till de allra mest välbeställda, säger Thomas Östros, ekonomisk talesperson för Socialdemokraterna.
Hade det funnits oändligt med resurser skulle man inte behöva bry sig om det. Men har man inte tillräckligt med pengar för att äldreomsorgen kan behålla sin personal, förstår jag inte varför de med miljoninkomster ska få 10 000 kronor i skattelättnader för att köpa tjänster.

(OBS. Förväxla inte RUT med ROT. Det senare är ett avdrag för hantverkstjänster som dels kan ge låginkomsttagare råd att reparera sina bostäder, dels underlättar för hantverkare att få jobb i finansoron)


Det här är Socialdemokrati

  Speciellt för unga människor kan det vara svårt att skilja på de olika partierna och vad de står för. Här är en kort presentation av Socialdemokratin.

Historia

   Socialdemokratiska arbetarpartiet är Sveriges äldsta och största och parti. Det har regerat större delen av 1900-talet. De borgerliga partierna har bara lyckats besegra S i fyra val efter andra världskriget.

   Partiet bildades 1889 för att kämpa för arbetarnas och alla anställdas intressen gentemot företag och dåvarande regeringar. Det skedde samtidigt som Landsorganisationen (LO) bildades. Genom att lansera sig som ett parti lika mycket för medelklassen har partiet lyckats behålla ett stort väljarstöd genom åren. Partiet har, ofta i samförstånd med storföretagen, dominerat och haft stort inflytande över utvecklingen av det svenska samhället.

   Socialdemokraterna tog plats i regeringen första gången 1917 då med ministrar i en koalitionsregering med Liberalerna samlingspartiet. 1920 tog Socialdemokraternas partiledare Hjalmar Branting över som statsminister. Under mellankrigstiden lanserades begreppet ”folkhemmet” som blev namnet på det samhällsbygge som Socialdemokraterna kunde genomföra under sitt i princip obrutna regeringsinnehav 1932-1976. Vid två val fick partiet över 50 procent av väljarnas röster, år 1940 och 1968.

   Den partiledare som suttit längst är Tage Erlander som var partiledare under 23 år och statsminister lika länge. Hans efterträdare Olof Palme satt vid makten under 1970-talet innan ett 44-årigt Socialdemokratiskt maktinnehav bröts 1976.

   Palme återkom till statsministerposten 1982. Den 28 februari 1986 mördades han i Stockholm. Han efterträddes av Ingvar Carlsson som 1996 lämnade över till Göran Persson. Han regerade i 10 år med stöd av ett organiserat samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet innan de borgerliga vann valet 2006.

   Göran Persson meddelade sin avgång på valnatten och året därefter valdes Mona Sahlin till Socialdemokraternas nya partiledare.

Ideologi och politik

  Partiet startades för att skapa ett socialistiskt samhälle på demokratisk väg. Grunden var att tillvara ta arbetarnas intressen. Partiet stödde från början demokratin och partiet har, statsvetare tvistar om när, i grunden accepterat marknadsekonomin.

    ”Folkhemmet” som blev namnet på Socialdemokraternas samhällsbygge under 1900-talet innefattar en stor skattefinansierad gemensam välfärd. Socialdemokratin, som är partiets ideologiska bas, förespråkar en fördelningspolitik som ska utjämna ekonomiska skillnader i samhället, och höga skatter för den generella välfärdens skull. Under de senaste 20-30 åren har partiet rört sig mot mitten i fråga om statens och det offentligas roll i ekonomin.

 Antal riksdagsledamöter: 130. Här kan du se vilka de är.
 Antal ledamöter i EU-parlamentet: 6

Några aktuella personer i media

  Partiledare Mona Sahlin 
  Föddes 1957 i Stockholm.

  Mona Sahlin har varit Socialdemokraterna trogen sedan unga år. Hon engagerade sig i SSU från 1973 och valdes vid 25-års ålder in i riksdagen 1982. Vid 33 blev hon arbetsmarknadsminister och fick hantera en växande arbetslöshet i början av 1990-talet. Två år senare blev hon partisekreterare i Socialdemokraterna. 1999 blev hon minister i Näringsdepartementet och blev senare jämställdhetsminister och därefter integrationsminister.

  När Göran Persson avgick som partiledare valdes Mona Sahlin enhälligt till hans efterträdare i mars 2007.

  Thomas Bodström
  Född 1962 i Uppsala.
  Gift och har fyra barn. Son till före detta utrikesministern Lennart Bodström. Avlade 1990 juris kandidatexamen vid Uppsala universitet. Under studierna försörjde han sig som allsvensk fotbollsspelare i AIK, men då livet som student var över började han arbeta som biträdande jurist.

 I oktober 2000 utsågs han till ny justitieminister i regeringen Persson efter att Laila Freivald slutat. När Socialdemokraterna förlorade valet 2006 blev Bodström ordförande i justitieutskottet.

  Thomas Östros
  Född 1965 i Malmberget.
  Tog högskoleexamen vid förvaltningslinjen vid Uppsala universitet 1990 och blev filosofie licentiat i nationalekonomi 1994. Var verksam i student- och kommunalpolitiken i Uppsala innan han 1996 utsågs till biträdande finansminister i Göran Perssons regering. Innan dess hade Östros bland annat varit ombudsman i SSU samt sakkunnig vid finansdepartementet.

  Östros sitter i riksdagen sedan 1994. 1996 utsågs han till biträdande finansminister i Göran Perssons regering. Han har även varit utbildningsminister, skolminister, utbildnings- och forskningsminister samt näringsminister. Thomas Östros är i dag Socialdemokraternas ekonomiska talesman och vice ordförande i finansutskottet. Som sådan spekulerar media om att han kommer att bli Sveriges nästa finansminister om Socialdemokraterna får vara med och bilda regering.

  Göran Persson

  Föddes 1949 i Vingåker.
  Den senaste socialdemokratiske statsministern. Göran Persson var tidigt politiskt engagerad. Han påbörjade högskolestudier, men avbröt dem när han fick jobb som ombudsman på SSU 1971. Därefter har han ägnat sitt liv åt politiken, fram till 2007 då han avgick som partiledare för Socialdemokraterna.

  Göran Persson var Katrineholms "starke man" i flera år och hade suttit i riksdagen en period innan han 1989 blev utsedd till skolminister i Ingvar Carlssons regering och genomförde kommunaliseringen av skolan. Två år senare valdes han i riksdagen. I den nya Socialdemokratiska regeringen 1994 blev han finansminister och hade som huvuduppgift att sanera den svenska ekonomin. Om det arbetet skrev han boken ”Den som är satt i skuld är icke fri”.

  När Ingvar Carlsson meddelade sin avgång blev Göran Persson den som fick ta över. I samma slag blev han statsminister, en period som skulle vara ytterligare tio år.

  Persson förlorade valet 2006 och meddelade sin avgång på valnatten. I mars 2007 höll han sitt avgångstal vid partiets extrakongress.

   Partisekreterare är Ibrahim Baylan
   ett namn som man ofta ser i media eftersom han är talesman för Socialdemokraterna i många frågor.


Desperat handling före valet


Av alla de praktikplatser som regeringen vill se i det så kallade "lyftet" - 65 000 stycken, hade inte fler än cirka 370 ordnats fram efter tre månader, till den 1 mars.

Nu har regeringen i beslutat att sätta av 200 miljoner kr för att de arbetsplatser som tar emot praktikanter ska få råd att avdela en handledare åt dem. Det är en ny snabbbehandlad förordning som gäller från 9 mars.

Det här verkar vara en desperat handling av regeringen ett halvår före valet, säger Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson.

RSS 2.0