Behöver inte skiftarbetare barntillsyn

Rätten till barnomsorg för den som arbetar på obekväm arbetstid är viktig! Men i förslaget till ny skollag presenterar den borgerliga regeringen inga lösningar på barntillsynen för de föräldrar som har sin arbetstid förlagd under denna så kallade obekväm arbetstid. Den borgerliga regeringen med Björklund i spetsen vill inte att kommunerna ska vara skyldiga att ordna barnomsorg till barn vars föräldrar behöver arbeta kvällar, nätter och helger.

Skollagen säger att förskola ska erbjudas utifrån föräldrars arbete eller studier eller barnets eget behov, varför avslår då borgarna kravet på barnomsorg på obekväma arbetstider?

Regeringens arbetslinje går inte heller ihop med det nya skollagsförslaget. Barnens behov och trygghet måste prioriteras även när föräldrar är arbetslösa. Kraven på arbetslösa är att de ska vara aktiva arbetssökande och snabbt kunna ta till exempel vikariat och korttidsjobb, som ofta ligger på obekväma tider. Pedagogisk verksamhet och annan barnomsorg måste fungera för alla barn, även för dessa.

I Hallsberg har de styrande socialdemokraterna ändå ordnat med en ”nattisavdelning” som har öppet hela veckan mellan kl 18 och 8.30.

Och om föräldrar i Hallsberg är arbetslösa har deras barn rätt till plats 15 timmar/vecka. Kom hit på ett studiebesök Björklund! 


Siffrorna ska friseras till valet

Sven-Otto Littorins förslag att pressa in 65 000 praktikanter i statliga myndigheter är direkt pinsamt. Det kan inte tolkas som något annat än ett sätt att frisera arbetslöshetssiffrorna inför valet.
Vem tror att ett dussin "tvångspraktikanter" på en arbetsplats kan få handledning och få ut något meningsfullt av det?
Och hur många statliga myndigheter har vi i Hallsberg som kan ta hand om våra egna ungdomar?
LB

Dina S-politiker i Hallsberg

Har du synpunkter på S- 
politiken i Hallsberg? Då
kan du ta kontakt med en
av de våra som sitter i
kommunmunfullmäktige.

NamnTfnMobil.Mejladress

Hans Karlsson

0582-68 51 18  

070-545 13 90  

hans.karlsson@hallsberg.se

Susanne Bergkvist

 

070-577 06 25

susannebergkvist66@hotmail.com

Christina "Kicki" Johansson  

0582-68 53 41

070-392 43 13

christina.johansson@hallsberg.se

Roland Johansson

0582-406 52

070-562 05 54

 

Thomas Doxryd

0582-68 51 11

 

thomas.doxryd@hallsberg.se

Jenny Steen

0582-108 10

070-515 73 95

jenny.steen@orebroll.se

Magnus Fahlström

0582-66 00 50

070-678 10 50

vretstorp@msn.com

Inga-Britt Ritzman

0582-68 53 10

070-202 01 02

inga-britt.ritzman@hallsberg.se

Ilic Zeljko

 

070-334 39 33

zeljko.ilicsson@gmail.com

Anne Carlkvist Fors

0582-303 63

 

 

Göran Björk

019-23 06 76

 

 

Gun Karlsen

 

 

 

Gustav Karlsson

0582-107 21

070-356 58 28

gurra_g_83@hotmail.com

Siw Lunander

0582-139 82

070-3458153

 

Christel Forsberg

0582-66 06 83

 

 

Niklas Nilsson

 

076-801 32 41

 

Ewa-Rosa Sliwinska

 

070-576 22 02

ewa-rosa.sliwinska@hallsberg.se

Marie Eriksson

 

 

 

Magnus Andersson

0582-122 83

070-579 85 52

magnusandersson74@hotmail.com

Ulf Ström

 

073-337 80 19

ulf.strom.ostansjo@telia.com

Christer Berglund

0582-402 78

070-262 71 40

 

Krister Eklund

0582-66 06 17

070-311 73 21

stimpe10@msn.com


Alliansens lögn om utförsäkrade

Sveriges borgerliga arbetsmarkandsminister, moderaten Sven Otto Littorin, lovade i december att de som nu utförsäkras kommer få högre ersättning än de har idag.
Av en granskning som Dagens Eko gjorde två månader senare framkommer att nästan tre fjärdedelar av de som hittills utförsäkrats tvärtom fått lägre ersättning. 


Veronica Palm (S) tog upp saken i en frågestund i riksdagen. Hon menar att detta speglar en minister och ett departement utan koll och kontroll. Inte heller fick hon några klara svar från Littorin om det brutna löftet om höjd ersättning till sjuka. 

Samma Littorin klarde för övrigt inte av en debatt med Luciano Astudillo (S) några veckor tidigare. Mitt under debatten rusade ministern ut ur kammaren, när han kände sig påhoppad.
Han påminde om min sexåriga dotter, när hon inte får som hon vill, kommenterade Luciano det hela. Men nu handlade det om Sveriges Riksdag. Anmärkningsvärt.

Veronika
  Veronica Palm


En tankeställare om jobbskatteavdraget

Jobbskatteavdraget är väldigt orättvist utformat. Största delen går till de människor som har den högsta inkomsten.
För de med lägre löner blir avdraget inte särskilt stort. Räknar man sedan ifrån att avdraget för fackföreninmgsavgiften, höjningen av fackavgiften och avgiften till a-kassan så blir det inte så mycket över av jobbskatteavdraget.  Det är en väldigt hög avgift till a-kassan just för de lågavlönade, som gjort att många inte har råd att vara med. Då förlorar dom hela trygghetspaketet.

Sanningen om jobben i Sverige

I en debatt häromdagen påstod statsministern att antalet sysselsatta hade ökat med 100 000 personer.

Detta är helt fel. Endera ljög Fredrik Reinfeldt medvetet eller också är han okunnig.

Fakta är:

Sista kvartalet år 2006 var antalet sysselsatta 4 452 000.

Sista kvartalet 2009 var antalet sysselsatta 4 458 800.

Ökningen i antalet sysselsatta uppskattas alltså ha ökat till 6 800 personer, vilket ligger inom den statistiska felmarginalen.

Det är på långa vägar inte ens i närheten av de 100 000 statsministern skröt om.

Däremot har antalet arbetslösa ökat med 100 000 personer.

Statsministern kanske blandade ihop detta?

Dagen därpå fick han överbevisad erkänna att han hans påstående var helt fel.
Vilket vi i Hallsberg med alla varsel i samband med finanskrisen hela tiden visste.


Sänkt skatt för pensionärer? Kanske, säger Reinfeldt nu

I veckan som gick, slog högerpartierna på stora trumman. De har äntligen fattat att pensionärerna inte finner sig i orättvisan att behöva betala högre skatt på pensionen än de som är löntagare. Så nu kom man med vallöftet att pensionärerna står i tur för nästa skattesänkning.

Som detta valfläsk framställdes fick man intrycket att skatten på pensioner ska sänkas i stort sett omgående eller i alla fall direkt efter valet om borgarna får behålla makten.

En alert TV-reporter pressade dock statsministern och frågade när denna skattesänkning ska komma. Till sist var Fredrik Reinfeldt tvungen att komma med ett svar, och det blev: "Vi hoppas att vi får utrymme för detta under nästa mandatperiod".

Så var det med det vallöftet. Nästa mandatperiod är fyra år och kanske får pensionärerna en skattesänkning före år 2015. Men bara kanske, om det finns utrymme för det i statsfinanserna nu när man sänkt skatten med 40 miljader kronor för de 10 procent i Sverige som tjänar mest.

Svar på allt inför valet 19 september 2010

I den här bloggen medverkar många personer som tycker att det är viktigt att så mycket och sann information som möjligt sprids inför valet i år. Var och en ska kunna ta ställning på saklig grund hur man lägger sin röst.

Här går det att ställa frågor om socialdemokratisk politik och läsa om vad Socialdemokraterna står för. Med tonvikt på den lokala politiken i Hallsbergs kommun.


RSS 2.0