Lika mycket svarta jobb nu som före RUT-avdragen

Maud Olofssons och moderatalliansens prat om att statskassan numera tillförs pengar genom att de hushållsnära tjänsterna blivit vita, är bara nonsens. Istället dräneras staten på pengar genom de avdrag som företrädesvis välbeställa medborgare nu kan göra. Svartjobben är lika många som tidigare och statens luras på lika mycket pengar som tidigare – plus att våra skattepengar numera också omfördelas till redan rika istället för att gå till gemensam välfärd.

En ny forskningsrapport visar på tydliga kopplingar mellan den svarta och den vita sektorn i hushållstjänstsektorn. Anna Gavanas, socialantropolog och docent vid Institutet för Framtidsstudier, visar att de lever i symbios och att detta förhållande inte har förändrats på grund av RUT-avdragets införande.

Blundar för svart arbetskraft
Anna Gavanas har utforskat samband mellan migration, social exkludering och informalisering av arbetsmarknader med fokus på hushållstjänstesektorn.

  – Vi har blundat för att se de tydliga kopplingarna mellan svarta och vita delar av hushållstjänstsektorn. De lever i symbios och detta förhållande har inte förändrats på grund av RUT-avdragets införande, säger Gavanas.

Resonemanget kring införandet av RUT-avdraget bygger på felaktiga antaganden menar Gavanas:

   – Vi låtsas fortfarande som om alla de människor som befinner sig som arbetskraft i den svarta marknaden inte finns och vi blundar för att efterfrågan på svarta hushållstjänster fortgår trots RUT-avdragets införande, säger Gavanas.

Människor marginaliseras
Rapporten visar också att sexuella trakasserier inte bara är vanligt i hushållstjänstesektorn utan ingår i maktförhandlingar mellan aktörer i sektorn.

   – Det är vanligt med utpressning och att pressa priserna inom den här sektorn. Arbetare tvingas inte sällan utföra sexuella tjänster och jobba gratis, säger Gavanas.

Skatteavdragen för hushållsnära tjänster som introducerades 2007 resulterar både i inkludering och exkludering. Arbetare som fått tillträde till formella delar av hushållstjänstesektorn upplever naturligtvis förbättrade villkor medan de som är kvar på den svarta arbetsmarknaden upplever en ytterligare marginalisering

   – Det är tydligt att papperslösa och de som har svårigheter med det svenska språket används som exploaterbar reservarbetskraft, säger Gavanas.

Rapporten är skriven på engelska och kan laddas ner HÄR  

LB

 


RSS 2.0