Den rödgröna regeringsplattformen

I dag presenterade Mona Sahlin den rödgröna regeringsplattformen tillsammans med MP och V. 

En rödgrön regering kommer att ta ansvar. För ekonomin, för jobben, för skolan, vården och omsorgen. För trygghet i livets olika skeden, för miljön och för kommande generationer. Sverige ska tillbaka till överskott i de offentliga finanserna. 

- Vår regeringsplattform bygger på jobb, välfärd och ansvar för klimatet. Vi vet vilken inriktning vi vill ha på politiken. Fyra år med oss kan Sverige blir mer jämlikt och mer jämställt – det är väljarna som avgör, sade Mona Sahlin och fortsatte:

Reformer genomförs bara om det statsfinansiella läget så tillåter. De budgetpolitiska målen ska ligga fast. Vi lovar att inte sänka skatterna på lånade pengar. Ett modernt välfärdsland där jobben sätts först – det är vårt framtidsland.

Vi rödgröna partier har tillsammans presenterat överenskommelser på en rad områden. I den gemensamma vårmotionen 2010 ligger skarpa förslag för statsbudgeten för 2011 och 2012 – som alla är fullt ut finansierade. I denna regeringsplattform lägger vi nya skarpa budgetförslag för 2011 och beskriver våra reformambitioner för den kommande mandatperioden.

Regeringsplattformen, vårmotionen och övriga överenskommelser bildar tillsammans grunden för en rödgrön regerings politik. Sverige står inför ett vägval.  Vi rödgröna partier vill se en ny färdriktning för Sverige – med fler jobb, mindre klyftor och grön omställning.

Läs hela valplattformen här som PDF

Eller den kort-korta sammanfattningen här:

I regeringsplattformen finns satsningar på följande områden:

1. ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE
Där jobben sätts först

 • 100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser
 • Rivstart för Sveriges unga
 • Konkurrenskraftig industri och sänkt restaurangmoms
 • Utveckling av kompetens - 44 000 utbildningsplatser och höjda studiemedel
 • Tryggare jobb
 • Jämställda jobb – och investeringar i en bättre arbetsmiljö
 • Fler och bättre jobb i skola, sjukvård och omsorg

 

2. ETT RÄTTVIST SVERIGE
Där välfärden är för alla

 • Kvalitetslyft i förskolan - max fem barn per personal och sänkt maxtaxa
 • Förbättra barnens uppväxtvillkor
 • Kunskap och kvalitet i skolan – med mindre klasser
 • Vård i världsklass
 • En riktig sjukförsäkring - utan stupstock
 • Ökad livskvalitet för äldre
 • Slopad skatteklyfta mellan lön och pension
 • Kreativa Sverige
 • Bygg bort bostadsbristen - bygg ett tillgängligt Sverige
 • Trygghet i vardagen


3. ETT HÅLLBART SVERIGE
Där vi tar ansvar för kommande generationer

 • Öka klimatinvesteringarna - nytt klimatavdrag
 • Gör transporterna gröna
 • Skapa en giftfri vardag
 • Driv på det internationella klimatarbetet
 • Ett grönare Sverige


4. TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

 • Sverige ska vara militärt alliansfritt. Vi säger nej till medlemskap i Nato.
 • Vi vill att Sverige ska ge minst en procent av BNI i bistånd. 


LB


Lite sann humor i valrörelsen

”Bättre med en SAAB på parkeringen, än Maud i regeringen.”
Mona Sahlin

”Centern har sitt eget sätt att se på miljöansvar. Det ska skjutas vargar för att få fler vargar. Det ska harpuneras valar för att få fler valar. ............. Det kan ju göra en lite orolig för hur de tänker sig skaffa fler väljare.”
Maria Wetterstand

”…lägger straffskatt på fattigdom, för då ska väl dom fattiga satarna inse att det inte lönar sig att vara fattig.”
Lars Ohly

“Det är dags att befria oss från fossiler, oavsett om det handlar om fossila bränslen som kol och olja eller om det handlar om gamla fossiler från Svenskt Näringsliv.”
Maria Wetterstrand

”Det talas om nya moderater. Och gamla moderater. Problemet är….…..att de är moderater!”
Mona Sahlin

(Citaten är ett urval från ActNow och har samlats av retorikexperten Christer Hanefalk.)

 


Småföretagarna får ingenting

Småföretagarnas Riksförbund har studerat Alliansens valmanifest och är oerhört besvikna. I detta 48 sidor långa dokument finns ingenting som nämnvärt kan förändra småföretagarnas situation i dag till det bättre. Allt som basunerats ut de senaste veckorna från småpartierna i alliansen om förändringar i arbetsrätten, sänkning av arbetsgivaravgifterna med mera begravs i en utredning. 

Det skriver Riksförbundet i ett pressmeddelande som man skickade ut inför helgen. Tankeväckande att kritiken mot alliansen kommer från det hållet. Här är lite mera text,ordagrant återgiven:

Inledningsvis sägs att Sverige skall vara ett land där det skall löna sig att arbeta, fler vill anställa och fler företag kan starta och växa. Det är bra för Sverige och svensk ekonomi. Tråkigt nog kan vi inte hitta någonting i detta manifest som syftar till att åstadkomma bättre möjligheter för nystart och tillväxt av småföretag. Inte bland de förslag som alliansen kallar ”skarpa” och avser att genomföra om de får behålla makten och inte heller bland vad de önskar göra om ekonomin så tillåter.

I dokumentet sägs uttryckligen att åtgärder som borttagande av värnskatten, lättnader i bolagsskatten, sänkning av arbetsgivaravgifterna och annat inte är tänkbara eftersom det inte finns ekonomiskt utrymme. Det skall tillsättas en utredning om dessa ”tillväxtskadliga skatter”.

Arbetsrätten i form av LAS, sjuklöneansvaret för arbetsgivarna och annat som SFR har pekat på och som småföretagarna anger som de största hindren för nyanställningar finns inte ens med i alliansens funderingar när storebror Moderaterna fått bestämma. C, FP, och KD har rättat in sig i ledet och inte fått med något de orerat om de sista veckorna.

När det gäller regelbördan för de små företagen vill man fortsätta arbetet mot målet att den skall minska. Kommer det att ske i samma takt som hittills kan vi glömma den biten också tills vidare.

Det stora utspelet häromdagen om sänkt restaurangmoms har nu förpassats till sådana åtgärder som skall genomföras när de offentliga finanserna och ekonomin så tillåter. Så var det med det.

Det berhöver väl inte tilläggas att Mona Sahlin tydligt understrukit vikten av goda villkor för de små företagen.


Valstugepremiären i Tvärsnytt

På måndagskvällen visade SVT:s Tvärsnytt ett inslag från invigningen av valstugorna i Hallsberg. Här är ett smakprov från inslaget som inleds med att kommunalrådet Thomas Doxryd klipper ett symboliskt band.


Valstugorna på plats

I dag de växt upp som svampar ur jorden, fast mest på stenlagda torg - valstugorna. I Hallsberg var det premiär för en gemensam valstuga för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det blev lite av en folkfest i Bergsparken, mitt emot Folkets Hus, när partiarbetare och allmänheten samlades.


Valledaren Hans Karlsson i röd väst övervakade invigningen av valstugan.


Var ska en valstuga stå, om inte på Demokratitorget...


Sveriges Television bevakade stugpremiären och intervjuade kommunalrådet Thomas Doxryd, (S).LB


Hallsbergs lokala socialdemokratiska kandidater

Snart fylls vårt land av affischer från de partier som ställer upp i valet den 19 september. När det gäller riksdagsvalet är många av dem gemensamma för hela Sverige, men det är ju också ett val till landsting och kommunfullmäktige. I Hallsberg finns därför ett antal lokalt framtagna affischer som presenterar lokala socialdemokratiska kandidater från kommunen:

LB


Fakta om det rödgröna samarbetet

I helgen samlades politiker från södra och västra Örebro län från de tre rödgröna partierna S, MP och V, för att lära sig mera om det samarbete partierna har inför valet på riksplanet.


De tre partiernas förstanamn på riksdagslistorna i länet, hallsbergarna Matilda Ernkrans, S, och Mia Sydow Mölleby samt Örebroaren. Jonas Eriksson, MP, höll i mötet och presenterade den gemensamma valplattformen.

Den nya färdriktning som man hoppas ska inledas efter valet kommer att ge fler jobb, en grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige. I nära tre timmar presenterade man och diskuterade partiernas gemensamma löften för att öka välfärden efter alliansens fyra år av nedmontering av densamma.

Den som vill veta mera om samarbetet kan med fördel klicka här !

Tisdagen den 17 augusti sker en repris i Nora för partiernas medlemmar i den norra länsdelen.

LB

De vill rycka inInför valet kommer Socialdemokraterna att föra fram sina budskap även via tv-reklam. Premiären är på måndag, den 16 augusti. Här är en förhandsvisning som smakprov.

LB

En kopia lurar inte kvalitetsmedvetna hallsbergare

Sedan jag flyttade till Hallsberg hittar jag hela tiden nya vackra miljöer och möter fler trevliga människor än vad mina vänner trodde på innan flytten. Hur kan du flytta till Hallsberg, var och är den stora frågan för många som bor i större städer, eller på andra platser. Men nu har bilden av Hallsberg förfulats.

När jag går från stationen för att komma hem måste jag, om jag vill gå den närmaste vägen, passera Moderaternas nya partilokal. I fönstret har de inte bara en bild på Fredrik Reinfeldt, där finns också ett budskap där de försöker lura väljarna att rösta på dem, som det nya arbetarpartiet. Det är inte någon vacker syn.
Men så tänker jag att då jag flyttade till Hallsberg kom jag till en kommun som styrs av Socialdemokrater. Där har socialdemokraterna styrt sedan kommunen bildades och det är ju en underbar kommun att leva i, så efter valet kommer nog den där affischen att försvinna.
För i Hallsberg är medborgarna kvalitetsmedvetna och väljer säkert originalet i stället för dem som försöker kopiera. Och socialdemokraterna är ju inte bara ett parti som arbetar för valseger – det är framförallt ett socialdemokratiskt arbetareparti. Alltså ett parti för alla som arbetar för och tror på ett solidariskt samhälle till för alla.

Tomas Wetterberg


Björklund ständigt på jakt efter uppmärksamhet

Skall lärare och elev få ha heltäckande slöja på sig i skolan? Visst kan det tyckas självklart att man skall kunna se folks ansikte och framförallt i ögonen, som ju en burka förhindrar. Men hur stort är problemet i svenska skolor?

Att försöka komma tillrätta med skolk är defintitivt något som kräver tidningsrubriker (om detta kan jag komma tillbaka i slutet av blogginlägget).

DN:s ledare idag anser att Björklunds utspel om slöjor är just ett sådant och förhastat.
En elev har förbjudits att ha niqab (slöja som täcker allt utom ögonen) av rektorn och har därmed gått vidare med det till diskrimineringsombudsmannen. Ärendet är inte klart ännu. Björklund ser nu orsak att skapa en ny lag - så här i valtider - så att rektor har rätt att besluta att personal och elev inte får bära heltäckande slöja i skolan. 

Av detta marginella problem i svensk skola vill vår utbildningsminister alltså att Sveriges riksdag skall stifta lag mot en viss sorts klädsel, som av en "slump" är hemmahörande inom islam. Här sällar sig Björklund till den islamofobi och lagstiftningsnit som börjar sprida sig ute i Europa, som jag haft en förhoppning om att slippa i Sverige. 

Om det är lämpligt för en lärare att bära burka i skolan är en helt annan fråga. En elev i min skola (högstadieskola) hade i våras på sig en  mankini. Borats "fina" sommarmode för män. Lämpligt? Visst kände jag mig mossig, när jag var  smått obekväm i situationen. Kanske är det också något vi borde lagstifta mot, när det nu har förekommit och är ett "problem". 
Vi kanske skulle stifta en lag som heter "Förbjuden klädsel i skolan", så kanske riksdagen allt eftersom kan fylla på denna lista. Elever och lärare kan se till att hålla den uppdaterad och sätta upp ett ex av den hemma på kylskåpet och göra en sista check innan de går till skolan. 

Nej, skämt å sido. Detta är allvarligare än så. När lagstiftningen går in och begränsar människors fria val av klädsel, i en speciell miljö dessutom, då är vi illa ute. Då tummar vi på individens frihet, grundläggande inom de mänskliga rättigheterna och en grundbult inom Socialdemokratin och som jag hittills trott även för Folkpartiet. Men det gäller tydligen bara en viss sorts liberalism.  

Björklund är ständigt på jakt efter ny uppmärksamhet och gör nya utspel. Den om att skriva in antalet skolktimmar i betyget är väl acceptabelt. Kanske något förvirrande, då kunskapsmål och elevens sociala situation inte känns som man behöver blanda ihop. Att Björklund dessutom verkar tro att det är "nytt" att meddela hemmet samma dag som skolk förekommer, är än märkligare. Tror han verkligen inte att det är något som varje mentor/klassföreståndare har gjort de senaste fyra åren, i hans skola. I sådant fall borde han verkligen kasta in handduken som ansvarig minister. 

Men absolut mycket kan göras bättre i skolan. Men vi kommer inte åt det allvarliga skolket med att sätta in det i betyget. Turligt nog kommer det inte att finnas i slutbetyget, vilket i sådant fall slutgiltigt skulle jaga bort det sköra barnet med många skolktimmar. Barnet som liksom den vuxne kan bli utbränd. När det händer vuxna så beklagar vi och tycker synd om, men gäller det ett barn, handlar det bara om att skräpa sig och öka kraven. 

Men inskrivna skolktimmar kommer definitivt att råda bot på den som tänkt sig en skön timme med kompisarna på stan. Så visst, att terminsvis ha det i betyget, så att eleven kan förbättra sig till nästa termin, är väl inte så tokigt. 

Men hur skall vi då råda bot på olämplig klädsel i skolan? Jo, genom dialog. Killen med Boratmankinin hann vi inte prata med. Anledningen var att vi vuxna kände oss kluvna i situationen och visste varken ut eller in, och tyckte dessutom olika. Och flickorna som denna dag bar klädsel som kunde hört hemma i Playboy Mansion, dem borde vi kanske också haft ett snack med. Som förklaring, måste jag tillägga, att just denna dagen var vigd åt niornas roliga fotokatalogsfotografering för länets skolor.

Med dialog och respektfullt bemötande av andra människor kan vi bara föra fram vår syn på saken och sedan är det med gemensamt lyssnade som vi kan lära oss mer och kanske komma fram till en lösning. Att inkludera andra människors världar och att ge och ta, så löser vi problem. Inte genom att springa till överheten och skvallra och kräva "bestämmelser" som finns nedskrivna, för att kunna sticka under näsan på folk. Och vem vet, i dialogen med andra kanske vi kommer på att vi har fel. Kanske en Boratmankini är något som verkligen bör lätta upp stämningen på varje skola.


Maja Stopek

RSS 2.0