Bara en fasadputsning

Ett av Hallbos hus i centrala Hallsberg
Ett av Hallbos hus i centrala Hallsberg

De allmännyttiga bostadsföretagens hyresnormerande roll avskaffas och de kommunala bostadsföretagen ska skötas mer affärsmässigt. Det är ett i raden av i all hast framkastade lagförslag från vår moderatstyrda regering nu före valet.

Till och med Sveriges Byggindustrier, BI, reagerar och konstaterar att de förslag som regeringen lägger fram i propositionen om nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inte utgör de strukturella förändringar som är nödvändiga för att Sverige ska få en bättre fungerande bostadsmarknad.

"Den gamla strukturen består även efter denna fasadputsning. Bruksvärdessystemet finns kvar och i med detta ligger kvarnstenen kvar runt halsen på bostadsmarknaden", säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor vid BI.

Hallsbergs eget Hallbo är en allmännyttig bostadsstiftelse som bildades 1947. Hallbo förvaltar drygt 1 500 lägenheter fördelade på Vretstorp, Östansjö, Pålsboda, Sköllersta och Hallsberg.

Läs om Hallbo här.

LB


RSS 2.0