Sexdubbelt Första Maj-firande i Hallsberg


Den som är snabb hinner med att fira första maj flera gånger i Hallsberg. På förmiddagen finns det fem möjligheter att välja på, och därefter det stora demonstrationståget på eftermiddagen.

Vretstorp, Esslatorp kl 9.30, Talare Magnus Andersson, Joakim Norsten underhåller
Pålsboda, Folkets Hus kl 10.00, Talare Sölve Persson, Christer Folkesson underhåller
Östansjö, Folkets Hus kl 11.00, Talare Maja Stopek
Hallsberg, Kullängen, kl 10.00, Talare Hans Karlsson, Rosie och Sonja underhåller
Hallsberg, Knuten, kl 10.00, Talare Thomas Doxryd, Tord Henriksson underhåller

Alla som vill delta i demonstrationståget samlas på Nytorget kl 14.30. Då formateras leden, plakat utddelas och musikkåren värmer upp. Avmarschen sker kl 15 och tåget går via Västra Storgatan till Folkets Hus där man kl 15.30 kan lyssna på lera talare: Camilla Andersson, som är Kommunals ordförande i Örebro län, kommustyrelsens ordförande i Hallsberg, Thomas Doxryd, Hallsbergs riksdagsledamot Matilda Ernkrans och socialdemokraternas distriktsombudsman, Andreas Svah, också från Hallsberg.

Underhållningen vid Folkets Hus svarar Joakim och Mikael Norsten för.

(Bilden är från första maj förra året då Mona Sahlin gick först i demonstrationståget i Lund. Foto: Helena Lindh


Tips: Så här tankar du bilen billigt i dag: Bli höginkomsttagare

Det kollektiva resandet ska fördubblas på 10 år. Men vår moderatstyrda regering vägrar att ta beslut som skulle få fler personer med höga inkomster att börja åka buss till jobbet.

Det är de goda villkoren för förmånsbilar som regeringen inte vill röra – förmåner som främst gynnar höginkomsttagare (och män).

Att ha förmånsbil och de skattemässiga fördelarna det innebär kommer främst män med höga inkomster till godo. Det har många konstaterat, bland andra vägverket, banverket och Naturskyddsföreningen.

Men när regeringen vill se en kraftig ökning av det kollektiva resandet är det inte i första hand de med förmånsbil som ska pressas att ta bussen eller tåget.

Hittills under mandatperioden har flera skatteförslag som skulle gynna kollektivtrafiken, men försämra för förmånsbilisterna, avfärdats eller skjutits framåt på obestämd tid.

Bensinstation
Förmånsbilisterna fortsätter att få sin bensin billigare än vanliga privatbilister tack vare det sätt som förmånsskatten beräknas när arbetsgivaren betalar bensinen.

Det finns cirka 220 000 förmånsbilar i Sverige. Det är väl nästan synonymt med ”borgerlig väljare” och då är det bättre att ge sig på villkoren för vanliga arbetare genom att försämra a-kassan och Försäkringskassan.

LB


Exempel på dålig människosyn när byggföretag sätter LAS ur spel

Oden Anläggning har fått SECO att se rött. Företagets verksamhet är koncentrerad till mellersta och södra Sverige och man bygger broar och vägar sedan 1950. Bland annat har man byggt nya E18 mellan Lekhyttan och Adolfsberg och har en av sina anläggningar på nära håll på Porfyrvägen i Kumla.

Företaget har nu aviserat att man tänker sparka 58 bergsarbetare och i stället, godtyckligt, återanställa de man själv vill via bemanningsföretag. SEKO Facket för Service och Kommunikation som organiserar medlemmarna i företaget är mycket kritiskt.

– Under all värdighet, rena skurkfasoner att behandla arbetstagarna på det här sättet, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén.

Angrepp på anställningsvillkoren
– Detta är ett angrepp på anställningsvillkoren och splittrar arbetsplatserna. Att försöka kringgå LAS via inhyrning är ett växande problem. Därför kräver vi att företag i branschen inte ska kunna säga upp och hyra in via bemanningsföretag på det här sättet, säger Janne Rudén.

SEKO har i lokala förhandlingar motsatt sig Odens organisationsförändring och menar att företagets beslutade policy har som enda avsikt att kringgå LAS. SEKO menar att anlitande av bemanningsföretag i denna situation, när det finns företrädesberättigad personal, strider mot LAS regler om företrädesrätt.

Dålig människosyn
– Dessvärre ser vi att denna trend inte verkar få något slut, men det är en prioriterad fråga i avtalsrörelsen. Många är upprörda, även på andra håll i branschen, över dessa skurkfasoner. I detta fall är arbetsgivarnas godtycke ett tragiskt exempel på en dålig människosyn och på hur illa arbetstagare kan behandlas, säger Janne Rudén.

LB


Alla måste vara lika inför lagen - även Göran Persson

"För en tid sedan redovisade Sveriges Television att ett antal höginkomsttagare, som är socialdemokrater, har utnyttjat det av den borgerliga riksdagsmajoriteten beslutade skatteavdraget för så kallade hushållsnära (överklassnära) tjänster. För detta kritiseras de i högt uppskruvat tonläge.

Det ger anledning till en märklig fråga: Ska lagar, som beslutas av en viss riksdagsmajoritet, inte gälla för medlemmar i partier, som röstade emot lagarna? Det blir ganska konstigt!"

Det säger förre kommunalrådet Axel Gisslén (S) och fortsätter:

"Om en rödgrön riksdagsmajoritet efter valet, mot de borgerliga partiernas röster, beslutar att höja ersättningarna i arbetslöshetsförsäkringen, skall den höjningen då inte få utnyttjas av arbetslösa medlemmar i de partier, som röstar emot?

Skatteavdraget för hushållsnära tjänster är orättfärdigt eftersom det gynnar höginkomsttagarna. Det är en mycket stor andel av höginkomsttagarna, som utnyttjar avdraget och en mycket liten andel av låginkomsttagarna. Det är självklart eftersom skatteavdraget är mest värt för höginkomsttagare. Det är också i de grupperna det är tradition att leja bort städning och liknande.

Skatteavdraget för hushållsnära tjänster är ett dyrt system, som ökar klyftorna i samhället. För samma summa skattepengar kunde man göra något bättre, som minskade klyftorna.
Det är inte Göran Perssons fel att han får detta skatteavdrag. Men att han får det bevisar att systemet är fel.
Eller ska vi ha lagar i Sverige, som gäller olika beroende på vilken partifärg medborgarna har?"

Axel Gisslén Axel Gisslén


En oerhörd kränkning av våra S-märkta finansministrar

Jag läste för några dagar sedan DN:s ledarsida där man kommenterade riksdagsdebatten i samband med den ekonomiska vårproppen och blev både förfärad och förbaskad över vad ledarskribenten skrev.

Där skriver han/hon att ”det var mycket hos Anders Borg som påminde om svunna tiders socialdemokratiska finansministrar.”

Detta är en oerhörd kränkning av våra s-märkta finansministrar
, som under många år av hårt arbete i riksdagen, oftast med motstånd av högern, byggt upp det välfärdssamhälle, med pension, sjukförsäkring, a-kassa, skola för alla, vuxenutbildning och äldreomsorg m.m. medan Anders Borg ju under hela riksdagsperioden (även 2007 innan den globala finanskrisen drabbat världen) försämrat dessa trygghetssystem. Allt detta för att få fram pengar till skattesänkningar.

Att Anders Borg då skulle påminna om våra finansministrar är både kränkande, förbryllande och väldigt okunnigt.

Så fortsätter ledarskribenten med att alliansregeringens försvarslinjer för att hålla ihop samhället är ”För det första arbetslinjen ..... För det andra en satsning på kunskaper. För det tredje ett värnande av välfärdens kärna”.

Vem kan efter de snart gångna fyra åren känna igen sig i den förda politiken? Att de på alla tre områdena har försämrat för människorna är så påtagligt att ledarskribenten måste rodna inför sina mer verklighetsförankrade läsare.

Men ordens makt över tanken är stor, och den som oreflekterat läser DN:s ledarsida kan naturligtvis luras att tro på de förljugna påståendena.

Mycket av valrörelsen kommer förmodligen handla om detta från alliansens sida.

Arne Gren

 


Marknaden kan inte avgöra vad som är nyttigt i samhället

Det skriver Maja Stopek (S) i sin blogg från Hallsberg i dag. Med Majas tillåtelse återger vi hennes text här:

"Alla kan vi känna igen ett brinnande engagemang och en hårt arbetande människa. Vi beundrar drivkraften och den tid den som "brinner" för det den gör lägger ner. Själv har jag en gång känt entusiasm när jag läste Signhild Arnegård Hansen bok "Våga". Hon är ordförande i Svenskt Näringsliv och hon beskrev i boken sin kamp och hela sin familj engagemang i uppstarten av hennes företag. Med Svenskt Näringslivs mått mätt, ett litet företag, men just henne engagemang och drivkraft gjorde att hon fick det hedersvärda uppdraget.

I ETC Örebro i dag har man frågat fem personer om deras syn på arbetet och arbetslinjen. Vilket som begrepp konstaterades gå tillbaka till början av 1900-talet. Människorna som tillfrågats kommer från vitt skilda bakgrunder och beskriver sin syn på arbetslinjen på vitt skilda sätt, givetvis.

Där finns den fackliga som ser det som individens rätt till arbete och meningsfullhet. Moderaten som ser det som skyldighet att försörja sig själv. Miljöpartisten med den gamla MP linjen om medborgarlön och kortare arbetsdag och humanisten som till min förvåning menar att naturfolk har det sämre då de inte arbetar så mycket som vi gör.

Men när det här handlar om arbete så handlar det om att skapa en inkomst till sig själv, och de sina, av pengar. Det handlar aldrig om meningsfullheten i vad man åstadkommer. T.ex. hur meningsfullt är det, som Arnegård Hansen gjorde, tillverka potatischips? Hur har det bidragit till en bättre värld? Även om det han generarat pengar.

Själv beundrar jag drivkraften hos människor runt mig som brinner för att skapa en bättre värld. Politiker på alla nivåer som lägger timme efter timme av ideell tid till att skriva debattartiklar, blogga och knacka dörr, för att nämna några saker.

En del är i samhällets ögon dessutom "klandervärda" eller "stackare" beroende av vilken syn man har, då de mycket väl kan vara arbetslösa eller sjukpensionärer. Men de skapar möten mellan människor och driver hela kommuner med hundratals miljoner kronor i omsättning. Själv har jag sällat mig till skaran och blir nog både beundrad och dumförklarad av andra, när jag dessutom valt att gå ner i arbetstid och tjäna mindre pengar i mitt vanliga lönearbete.

Sedan har vi alla de som arbetar ideellt utan att göra det politiskt, som med våra ungdomar, både inom idrott och för andra aktiviteter. De som hjälper ensamma och äldre i vardagen, de som ägnar sig åt att driva frågor mot orättvisa i andra länder och gör insamlingar. De som far ut i världen som voluntärer eller i vårt eget land ser till att hemlösa får tak över huvudet och mat i magen, för en natt och en dag. Överallt finns de med sitt engagemang och inte en krona får de betalt och ändå gör de saker som är mer än meningsfulla.

Så frågan är; vad är arbete? Är det bara det som inbringar en inkomst i pengar, oavsett om det man gör är ett meningsfullt tillskott för världen eller ej?

Finns det några som alltid kan känna sig värdefulla, så är det åtminstone de företagare som kämpar för den låga timpenning, som det innebär att vara jordbrukare. Det är de som tillverkar vår mat och gör det som kan vara helt säkra på är ett meningsfullt arbete. Idag värderar vi maten så lågt, att vi inte vill lägga någon större del av våra pengar på det. Och med alla mellanled från producent till konsument så ger det inte många kronor till bonden.

Lena Baastad och Johan Ehrenberg fick igår inleda och avsluta tidningen ETC. Då kan jag bara konstatera, att deras kloka ord får mig att dra slutsatsen att den privata konsumtionen och marknaden inte kan avgöra vad som är meningsfullt och nyttigt i vårt samhälle. För marknaden tar varken intitiativ till att skapa grön kollektivtrafik eller en offentlig sektor där vi tar hand som våra barn, gamla och sjuka.

Maud Olofsson och Andreas Carlgrens debattartikel i SvD idag kan få stå som ett exempel på den syn på arbetslinjen, tilltron till marknaden och konsumtion, som kommer att driva oss allt längre bort från en framtid där vi värnar om planetens överlevnad och omsorgen om varandra - earth care, people care och fair share."


En dagsfärsk bild från Pålsboda

Pålsboda marknad

Precis vid infarten från parkeringen till den långa gatan med olika stånd vid marknaden i Pålsboda har Socialdemokraterna ett strategiskt utplacerat bord, där marknadsbesökarna i dag och i morgon kan ta del av information, teckna medlemsskap i partiet, föra fram sina synpunkter på viktiga lokala frågor, eller bara delta i en gratis utlottning av en varukorg.

Producera lyx åt välbeställda eller skapa sysselsättning, är frågan

Om man har 100 miljoner kr ”över”. Vad är då effektivaste sättet att skapa sysselsättning? Sänka skatten eller anställa personal inom exempelvis vård- och omsorg för pengarna?

Axel Gisslén (S), förre kommunstyrelseordföranden i Örebro, berättade när han besökte Hallsberg i veckan, att han gjorde en enkel uträkning för några år sedan.

 – Rent samhällsekonomiskt, med hänsyn till bland annat inkomstskatt och vad en arbetslös kostar, blir årskostnaden för att anställa en undersköterska inte mer än 30 000 till 40 000 kr. Per år alltså, sa Axel Gisslén.

 – Det blir alltså väldigt många undersköterskor för 100 miljoner kr.

 – OM man istället sänker skatten med 100 miljoner händer följande: Största delen av skattesänkningar går till höginkomsttagare. Några kanske sparar pengarna en tid, men i slutänden går de till konsumtion och då handlar det till stor del om importerade bilar, utlandstillverkade produkter och semesterresor och kommer inte Sverige till del.
Axel Gisslén Axel Gisslén
 – Sysselsättningseffekten i Sverige för de 100 miljonerna blir troligen bara en tiondel, när de används för att sänka skatter. De producerar bara lyx åt redan rika och inte något av värde.

LB


Insats för unga arbetslösa från dag ett, lovar Mona Sahlin

I onsdags gav Socialdemokraterna ett löfte som innebär att de unga arbetslösa vi har i Hallsberg - och naturligtvis i hela landet - inte ska behöva gå och vänta i ett halvt år på aktiva insatser med utbildning och praktik.

Mona Sahlin sa att om de rödgröna vinner valet i höst så kommer hon som statsminister från första regeringssammanträdet att ta bort förbudet som den nuvarande regeringen infört om att omedelbart hjälpa arbetslösa ungdomar.

- Beskedet från Socialdemokraterna visar att det finns hopp om fler jobb för unga om vi får en rödgrön regering efter höstens val. Idag får unga arbetslösa vänta i sex månader för att få en aktiv insats. Med en rödgrön politik kommer hjälpen från dag ett, säger Jytte Guteland Förbundsordförande SSU i en kommetar.

Mona SMona Sahlin

- SSU är mycket glada och nöjda med Mona Sahlins besked. Det kommer att bli tydligt vilket parti det är som tar ungdomsarbetslösheten på allvar. Socialdemokraterna har lyssnat på SSU:s förslag om en nollvision mot ungdomsarbetslösheten. Det är som Mona Sahlin sa idag, inte anständigt möjligheternas land att inte ta kampen mot ungdomsarbetslösheten på största allvar, säger Jytte Guteland.

LB


Österberg: ”Utanförskapet har ökat vid borgarnas tid vid makten”

Förra valrörelsen myntade den moderatstyrda alliansen begreppet ”utanförskap” i valrörelsen. Det var ett nytt begrepp som ogillades av socialdemokratin. Tidningen Riksdag & Departement har intervjuat förre arbetsmarknadsministern Sven-Erik Österberg (S):

– Vi tyckte inte om definitionen på utanförskapet då och gör det egentligen inte nu heller. De borgerliga tog ju med bland andra värnpliktiga och barnlediga i utanförskapet och det blev ett ganska otydligt begrepp

– Att vi använder det nu är bara för att visa hur det har gått med utanförskapet om man räknar som de borgerliga själva gör. Och det har ökat under deras tid vid makten, säger Sven-Erik Österberg till tidningen.

LB


Träffa en äkta socialdemokrat i Hallsbergs kommun

För den som missade att träffa Socialdemokraterna i Hallsbergs kommun på mässan i Sydnärkehallen i helgen, finns det ett utmärkt tillfälle att ta igen den skadan på någon av de vårmarknader som snart äger rum.

Först ut är marknaden i Pålsboda lördag och söndag den 24 och 25 april. Tiderna är lördag mellan kl 10 och 18 och söndag kl 10 och 16. Enligt ryktet ska Hallsbergs egen riksdagsledamot Matila Enkrans finns på plats i Pålsboda under söndagseftermiddagen.

Strax därefter är det dags för vårmarkanden i Hallsbergs tätort - fredag den 7 maj. Hela dagen finns Socialdemokraterna med ett bord utefter Storgatan.

Ta chansen att ställa frågor och ge synpukter på vad du tycker är viktiga kommunala frågor som borde behandlas i kommunens nämnder och styrelser nästa mandatperiod.

För den som vill bli medlem i Socialdemokraterna är det här också ett utmärkt tillfälle att anmäla sig. Medelmsavgiften första året är 100 kr.

LB


Privat verksamhets girighet: Åldringar och staten luras på stora pengar - 8 miljarder kr ner i fickan för vårdföretags ägare

I vårt moderatstyrda Sverige ska nu även Bilprovningen privatiseras. ”Vinsten”: Högre priser för alla bilister. Vård och äldreomsorg har redan blivit dyrare. Även med olagliga metoder.

I det här inlägget hittar du länkar till sju talande exempel. Privat verksamhet drivs i vinstsyfte och ingenting säger att den är bättre än verksamhet som drivs i offentlig regi. Eventuella skillnader i kvalitet beror enbart på två saker, den personal man har och hur man använder de pengar man har.

I en offentlig verksamhet går alla pengar till verksamheten. När en verksamhet ska privatiseras ska en hel del av pengarna gå till några aktieägares privata fickor. Och det är väl där skillnaden ligger. Det blir helt enkelt mindre pengar över till verksamheten, med sämre kvalitet som följd. Personalen är oftast samma kvalificerade människor som tidigare, men som har fått en girig privat arbetsgivare istället

Enbart Attendos vinst hade räckt till att anställa 800 vårdbiträden, skriver tidningen Kommunalarbetaren (klicka).

Konkurrens är bra – pyttsan. Apoteksvaror har blivit dyrare (klicka), en privat bilprovning tar mera betalt (klicka). I Finland privatiserades bilprovningen och där kostar det nu 1000 kr att besiktiga bilen. Priset i Sverige lär öka från 300 till inledningsvis 500 kr efter sommaren. Listan kan göras lång. Var och en kan säkert dra sina egna slutsatser.

Privata aktörer ger inga allmosor utan försöker få så stor vinst som möjligt. Ändå heter det att de ska driva verksamheten billigare än vad samhället självt kan göra. Några skrämmande exempel på hur det går har man kunnat läsa i tidningarna tidigare i år:

Så här skriver Svenska Dagbladet (klicka):

I flera kommuner i Stockholms län har pensionärer på särskilda äldreboenden eller sjukhem tvingats betala för katetrar och hjälpmedel som egentligen ska vara gratis. Entreprenörer som har avtal med en kommun eller landstinget har helt enkelt vältrat över kostnader på de äldre eller på staten.

Det var i moderatstyrda Solna kommun
som man först fick uppgifter om att äldre som var inskrivna i särskilda boenden tvingades betala för exempelvis spolvätskor, katetrar, stomipåsar och i vissa fall även näringsdrycker. Detta trots att den sortens förbrukningsartiklar enligt lagen ska vara gratis för äldre som lider av exempelvis en inkontinenssjukdom. I avtalet med kommunen eller landstinget har entreprenören nästan alltid redan förhandlat sig till betalning för att tillhandahålla dessa hjälpmedel utan kostnad för de äldre.

Ett knep är att entreprenörerna övertalar läkare från både landstinget och privata uthyrningsföretag att skriva ut recept på förbrukningsartiklarna. På det viset fick får äldre betala när de löste ut sina recept om de inte uppnått sitt högkostnadsskydd förstås. Då rullas kostnaden över på staten i stället.

Naturligtvis är det ett smart sätt för de privata entreprenörerna att slippa undan kostnader för de här artiklarna samtidigt som de redan fått betalt för det av kommunen. Och man skor sig på de äldre genom att sätta tryck på läkarna som inte vet att detta är olagligt.

Även landstinget
har fått upp ögonen för att det förekommer liknande fusk inom äldresjukvården. Två kommuner där man vet att det förekommit förutom i Solna är i Täby och Stockholms kommuner.

Som för övrigt är privatiseringsivrande borgerligt styrda kommuner liksom landstinget är.

Och bland annat det här kunde man läsa i Sydsvenska Dagbladet
(klicka):

Nu är det slut med gratis lakan, handdukar, täcken och kuddar på Fäladshöjdens äldreboende. I stället erbjuder sig personalen att åka till Ikea och handla. Men kostnaden – 2 000 kronor – får de äldre stå för utan att avgiften sänks.

I höstas tog det privata vårdbolaget Carema över driften av bland annat Fäladshöjden. Nu är det tidigare avtalet med Tvättbolaget uppsagt och från första mars gäller det att ha egna sängkläder.

Folkpartistiska kommunalrådet Tove Klette är politiskt ansvarig för bland annat vårdfrågorna i Lunds kommun. Enligt henne var sängutrustning inget som diskuterades när avtal skrevs med Carema om att ta över fyra boenden i Lund.

Ni har sagt upp avtalet med Tvättbolaget som hittills levererat och tvättat sängkläder. Ni gör alltså en ekonomisk vinst när era kunder nu får bekosta dessa saker?
– Ja det blir en ekonomisk vinst. Men det är inte det som är det viktiga och anledningen. Det är ett eget boende där man har sina egna saker, säger Carina Pihlwret, Caremas regionchef.

Hittills har lakan, täcken, kuddar och handdukar ingått i avgiften den boende betalar. Sänks den avgiften nu?
– Nej det blir ingen reglering av avgiften, säger Caremas regionchef.

Här är ett skrämmande exempel från vårt grannland Finland (klicka). Där blev privatiseringen av äldrevården billigare för kommuen, men 100 procent dyrare för de gamla. Allt för att aktieägarna vill ha utdelning på sina aktier. (Det är samam aktörer i Finland som i Sverige, Attendo MedOne och Carema t ex.)

Enligt det senaste tillgängliga svenska bokslutet (från 2008) gjorde enbart Carema-koncernen en vinst på 320 miljoner kr. Det betyder en vinstmarginal på 7,8 procent. Samtidigt hävdar Carema att man efter upphandlingar driver verksamheten 10-15 procent billigare för kommunerna – nu har vi fått svart på vitt på att det går ut över alla vårdtagare, sjuka och åldringar. Det är de som får betala i form av högre priser och sämre vård.

Vart tar vinstpengarna vägen då? Carmera Care ägs av Ambea AB som fram till februari i år i sin tur ägdes av riskkapitalbolagen 3i och GIC. Nu i slutet av mars, kammade de två senare hem sin vinst genom att sälja sina aktier till Triton. Det är en annan investerare med kontor i bl a Frankfurt och London ”som bygger långsiktiga värden”. För att naturligtvis även de senare sälja och kamma hem ännu mera vinst. På svenska åldringar och skattebetalares bekostnad.

3i är internationellt ledande inom ”private equity” med fokus på ”buyouts” och ”growth capital”, skriver advokatfirman Mannerheimer & Swartling och berättar att man har rådgivit 3i i samband med avyttringen av Ambea till Triton för 850 miljoner euro. D v s en bra bit över 8 miljarder kronor. (klicka)

Vad GIC tjänade har vi inte orkat ta reda på.

Kan man få klarare besked om varför man ska vara väldigt försiktig när man pratar om fördelen med att privatisera verksamheter?

LB


Ytterligare ett fort-och-fel-beslut av regeringen

Återinför skrotningspremien! Det är en uppmaning till vår moderatstyrda regeringen som föranleds av att det inte sedan mitten av 90-talet har skrotats så få bilar i Sverige. Bara under de två senaste åren har antalet nästan halverats.
Det var alliansregeringen som avskaffade skrotningspremien och avvecklade bilskrotningsfonden. som en av sina första åtgärder. Tidigare kunde man få 4 000 kronor ur fonden om man skrotade en bil som var 20 år eller äldre.

Det är Carls konsumentblogg som uppmärksammat problemet. En förklaring är att många bilar svartskrotas i Östeuropa – och lika många försvinner till Afrika, enligt bedömare. Där är miljökraven inte lika hårda, läser han i Dagens Nyheter.

Det verkar som om detta var ytterligare ett fort-och-fel-beslut av regeringen. Antalet skrotade bilar har minskat dramatiskt, redan innan krisen, och det var väl inte meningen att vi skulle exportera problem till Östeuropa och Afrika, skriver Carl på sin blogg.

Flera andra länder i Europa har för närvarande skrotningspremier, dock med olika villkor och belopp på premien. Gemensamt är att bilen ska vara minst 10 år gammal och att beloppet uppgår till minst 1 000 Euro.

LB


Om inte vi beskriver borgarnas misslyckanden, gör ingen annan det

         
     Matilda Ernkrans                                Kicki Johansson

       Stopek
      Inga-Britt Ritzman                             Maja Stopek

Sverige har tappat jobb, tillväxt och konkurrenskraft. Vi har fått klyftor mellan människor, utförsäkring och pensionärsskatt. Det var några av många konstateranden som gjordes på Örebro läns socialdemokratiska distriktskongress i helgen som var. "Om inte vi beskriver den moderatstyrda regeringens misslyckanden, gör ingen annan det", löd ett av budskapen från talarstolen.

Hallsbergs kommun var representerad av 21 ombud på kongressen. På bilderna ser vi fyra av dem göra sin röst hörd inför de totalt närmare 300 närvarande ombuden som kom från hela länet.

"Regeringen låtsades vid förra valet, och gör det inför årets val, att ha samma budskap som Socialdemokraterna. Det är ett fult knep att lura väljarna med samma retrorik som vi. Men tror att väljarna är så kloka att de genomskådar detta nu, när det visat sig att den politik som förs är något helt annat än vad man säger. Se bara hur det gått med jobben och hur orättvisorna breder ut sig. Stora skattesänkningar har gjorts, men det är 10 procent av de rikaste, som fått 60 procent av skattelättnaderna", var ett av buskapen från talarstolen.

När socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin talade till kongressen gav hon uttryck för vad socialdemokratisk politik går ut på:
"Något av det vackraste jag vet", sa hon, "är orden 'Av var och en efter förmåga, till var och en efter behov' - kryddat med ordet solidaritet".

LB


Missa inte mässan i Hallsberg

Sydnärkehallen slår upp portarna för Hallsbergsmässan 2010 nu i helgen.
Det är ett utmärkt tillfället att besöka Socialdemokraternas monter för att ställa frågor om politiken i Hallsberg och få material att ta med sig hem för att läsa. Socialdemokraterna finns i gång B, monter 7.

Den som vill jämföra med andra partier hittar Vänsterpartiet i gång C, monter 17, samma gång där alliansens parier också håller till.

Öppet fredag: kl 12-19, lördag 10-16.

LB


Inget till kvinnor eller pensionärer trots Borgs löften

I förra veckan lovade finansminister Anders Borg att budgeten skulle innehålla något för kvinnor och de med lägst inkomster. Men av vad som går att utläsa av regeringens vårproposition som offentliggjordes i dag, finns inga sådana särskilda satsningar. Varför han gav detta löfte när propositionen redan gått i tryck kan man fråga sig.”
Det är en av Annika Creutzers kommentarer när hon refererar Borgs budget i dag på Svenska Dagbladets hemsida.

Ja, man måste hålla med Annika. Hon påpekar också att löftet till pensionärerna om mera pengar inte verkar innehålla mycket substans:

”De med garantipension väntas få ökade pensioner nästa år, eftersom denna pension styrs av inflationen.
Men de som har inkomstpension väntas inte få någon höjning på flera år på grund av bromsen i pensionssystemet.”

Läs Annika Creutzers hela artikel HÄR


LB


Hallsberg missgynnas – Laxåpensionären får mer i bidrag av regeringen

För att visa hur givmild regeringen är fortsätter Kristdemokraterna med sina patetiska kommunfullmäktigeinterpellationer. Vi har skrivit om det tidigare HÄR

Nu är det Anette Schön (KD) som interpellerat i Laxås kommunfullmäktige: Vad ska kommunen göra för de pengar som ska höja kvalitén i vård och omsorg för äldre personer?

Fortfarande handlar det enbart om propaganda för att visa hur bra den moderatstyrda alliansregeringen är. Handlar det månne om ett centralt KD-cirkulär så att samma interpellation dyker upp i vart och vartannat kommunfullmäktige här i landet, lagom före valet? Skulle vara roligt att få rapport om det i bloggkommentarerna.

Fast det är klart, för Laxåpensionärerna är det ett klipp. I jämförelse med dem så missgynnas verkligen pensionärerna här i Hallsberg. Här får de bara 77 öre per dag. I Laxå räcker minsann pengarna till att satsa 78,4 öre om dagen på varje pensionär.
Väljer man som i exemplet från Hallsberg att bara satsa på den äldsta halvan av pensionärerna så kan Laxås pensionärer förutom fyra Aftonbladet i månaden, även få en helgbilaga en gång om året.

Nu börjar det bli väldigt skrattretande. Anette Schön skriver att pengarna ska prioritera insatser inom: Läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvården, rehabilitering, kost och nutrition och det sociala innehållet.

Hallå där i Laxå! Varför inte göra regeringen lycklig och satsa på alla sex alternativen? Ni får ju hela 13 öre per dag och pensionär att satsa på varje prioriterat område.

Ören
13 öre räcker långt?

LB


Experiment med duvor bakom Alliansen politik för att styra landet

DuvaSom duvor?Duva2

Läste idag i Aftonbladet där Anders Borg (M) påstår att Mona Sahlin (S) och de rödgröna är det största hotet mot rättvisa i Sverige.

Det är skrämmande att en finansminister kan vara så långt från den verklighet som många människor lever i idag.

Vilken syn på rättvisa har han och alliansen, och vilken människosyn styr deras tankar? Moderaterna och nu också alliansen talade tidigare ofta om de ”välfärdsfällor” som skulle finnas inbyggda i våra välfärdssystem som a-kassan, sjukförsäkringen, anställningstryggheten och liknande.

De utvecklade teorin om den ”inlärda hjälplösheten”, som psykologen Martin Seligman förde fram under 1960 - 70-talen. Efter experiment med duvor.
Den borgerliga tankesmedjan Timbro förde den teorin vidare i Sverige och ansåg att välfärdsstaten passiviserade människorna. Det är uppenbart att det är den teorin som leder arbetet att ta fram underlag för de förändringar som alliansregeringen lägger fram i riksdagen.

Och Maud Olofssons späder på. I sin bok ”Min dröm om Sverige” skriver hon bl.a. ”Vi måste bli fler flitiga bävrar, och färre matade fågelungar”.  Detta är ytterligare ett belägg som styrker farhågorna om "den inlärda hjälplösheten" och som fortfarande styr deras uppfattningar.

Men det finns forskning, som helt undgått eller nonchalerats av borgerligheten som motsäger passiviseringsteorin:

Enligt forskaren Richard Florida så är kollektiv samverkan och individualisering varandras förutsättningar. Vi kan med ”kollektiva medel befria individerna och ge alla möjlighet att ta till vara och förverkliga sina mål”. 

Word Economic Forums chefsekonom Augusto Lopez-Carlos säger i sitt svar på en fråga: "Om höga skatter skapar resurser som sedan används till att leverera utbildning i världsklass, effektiva sociala trygghetssystem och en högt motiverad och kunnig arbetskraft, då blir konkurrenskraften stärkt, inte underminerad".

Genom en ny socialdemokratisk regering kan vi satsa på skola, högskola, omskolning och vuxenutbildning och därmed skapa möjlighet för alla till en rikare och tryggare tillvaro.

AG


Borgs värsta valfläsk: ”Låginkomsttagare är vinnare på regeringens politik"

Foto: Scan Valfläsk?

Anders Borg framstår allt mer som valfläskets mästare!

Finansdepartementets egna beräkningar visar att den direkta fördelningseffekten av bland annat jobbskatteavdraget är att de inkomstgrupper som tjänar mest också har gynnats mest av den moderatstyrda regeringspolitiken. Det kan man bland annat läsa i Riksdagsförvaltningens egen publikation ”Riksdag&Departement” som utkom den 12 april (sidan 6).

Någon som vill ha fler bevis?

Ändå har vår högerblåa finansminister Anders Borg mage att, när han förra veckan presenterade fördelningseffekterna av regeringens politik, flera gånger återkomma till att kvinnor och låginkomsttagare är de stora vinnarna.

Fast han garderade sig med att säga ”på sikt”. Först ska skatterna sänkas ytterligare från 2011 för de rikaste.

På sikt kan nog bara tolkas som att vinnare, eller åtminstonde lika behandlade, blir de först när socialdemokraterna fått kvinnornas, låginkomsttagarnas, "straffskattade" pensionärers och övriga väljares förtroende att ta hand om välfärden i Sverige.

LB


Lyssna på vad Mona sa vid distriktskongressen

Här kan du lyssna på Mona Sahlin vid den socialdemokratiska distriktskongressen i Örebro län i helgen

eller läsa vad som skrivits.

Lyssna på P4:s inslag

Läs på P4 Örebro hemsida

Läs Na:s referat

LB

Borgarna kan inte skylla på finanskrisen – redan 2007 frös man anslagen

Ett kraftfullt uttalande mot regeringen antogs på den socialdemokratiska distriktskongressen för Örebro län i helgen.

Det håller inte för landets moderatstyrda regering att skylla på finanskrisen 2009. Redan två år tidigare, 2007, la man grunden för de problem som kommuner och landsting brottas med i dag. Då frös man statsanslagen till kommunerna och även t ex landstingens läkemedelsanslag. Och värre ska det bli när valet är över.

Just i år, valåret, sprätter regeringen ut något man kallar konjunkturstöd, men från och med 2011 när valet är över, försvinner de pengarna också, sa distriktsstyrelsens föredragande när förslaget till uttalande presenterades.

Kongressens uttalande:

”Den moderatledda regeringen har gett besked om att den kommer att plocka bort tolv miljarder från kommunerna och landstingen nästa år och åren därpå. Regeringen prioriterar hellre skattesänkningar till dem som har det gott ställt än pengar till sjukvård, äldreomsorg och skola.

Tolv miljarder kr – närmare tio tusentals arbetstillfällen. Det handlar om personal inom förskola, skola, sjukvård, hemtjänst, kollektivtrafik och mycket mer som är viktigt för vår gemensamma välfärd.

För Örebro läns landsting kan det handla om cirka 100 miljoner kronor, vilket som ett exempel är vad tre normalstora vårdcentraler kostar. I Örebro har kommunstyrelsens ordförande Staffan Werme, Fp, sagt att han inte ser något problem i att pengarna tas bort. Det är inte svårt att förstå att detta inte stämmer. Möjligheterna att upprätthålla en bra välfärd för medborgarna i Örebro län kommer att bli betydligt svårare.

Konjunkturinstitutet gör bedömningen att regeringens engångssatsning för 2010 inte räcker till. Deras prognos för kommunsektorns utveckling bygger på att kommunerna tillförs 13,5 miljarder mer än vad regeringen nu har sagt. Om inte de nya resurserna tillförs kommer välfärden kraftigt att försämras. Det betyder nedskärningar i vård, skola och äldreomsorg.

De borgerliga partierna lovar nu ytterligare skattesänkningar med 100 miljarder kronor under kommande år, före mer pengar till välfärden. Nästa mandatperiod blir det därför ytterligare stora nedskärningar i välfärden om den moderatledda regeringen vinner valet i höst.

För oss socialdemokrater är vår gemensamma välfärd viktigare än nya stora skattesänkningar till dem som redan har det gott ställt. Vi vill att Sverige ska vara ett möjligheternas land för alla. När invånarna i Örebro län går till val i höst ska de veta att det är ett val mellan ökade klyftor och fler jobb. Fler jobb innebär mer pengar till vår välfärd. Men den rödgrön regering blir det fler i arbete för en starkare ekonomi. Då blir också välfärden bättre för alla.”

LB


Mona: "Borgarna" applåderade beslutet som slängde ut 50 000 människor från sjukförsäkringen"

Mona Sahlin gästade i dag Örebro läns disktriktskongress. "När beslutet togs i riksdagen om ändringarna i sjukörsäkringen, som lett till att 50 000 människor i dag är utförsäkrade, applåderade de borgerliga ledamöterna. När Obama nyligen lyckades driva igenom sin sjukförsäkringsreform i USA, applåderade kongressen där också. Men av precis motsatt anledning", berättade hon för de närmare 300 distriktsombuden som samlats i Kumla.

Mona bredare
Mona Sahlin i dag på eftermiddagen

I ett medryckande tal redogjorde Mona bland annat för den socialdemokratiska politiken och de viktigaste frågorna inför valet om fem månader och 9 dagar.
   - Vårt mål är full sysselsättning - arbete åt alla, framhöll Mona. 

   - Man kan inte som borgarna gå till val och lova jobb, och sedan ägna sig åt att istället sänka skatterna. Skillnaden mellan den moderatstyrda regeringen och socialdemokraterna, är vilken tanke som först dyker upp i det politiska arbetet.
För borgarna är det: ´hur sänker vi skatten'
För socialdemokraterna är det: 'hur klarar vi jobben', sa Mona.

   - Att beskriva utbetalningar från a-kassan och Försäkringskassan som bidrag, som borgarna gör, är helt galet. Det handlar om en försäkring, precis som framgår av namnet. Man betalar kollektivt in premien. Ingen reagerar negativt om huset brinner ner för den som har en hemförsäkring, om den personen får försäkringsersättning. Eller om det handlar om att bilförsäkringen faller ut av någon anledning.

   - Det första vi ska göra om vi får väljarnas förtroende i höst, är att återställa både sjukförsäkringen och a-kassan, var ett av Monas budskap

   - I sitt tal påpekade Mona också att den moderata företrädaren för SKL, Sveriges kommuner och landsting, nyligen gav uttryck för ett otäckt synsätt. Han sa att före skattefinansiering av välfärden och tryggheten ska allting annat först prövas. Som nya avgifter, som begränsningar i vad som ska ingå i välfärden och olika privata försäkringslösningar.

   - Alltså förespråkar borgarna öppet en välfärdspolitik som gynnar dem med tjock plånbok. Dessa kan köpa sig välfärd för sig själva och sina barn, medan man kan strunta i alla andra, sa Mona.

LB


Ny apoteksskylt i Hallsberg och högre priser

Vi har fått ett nytt apotek i Hallsberg. Droghandel heter det numera och är privat. Samma lokal och samma personal och vad är det egentligen som har blivit bättre?

När Göran Hägglund (KD) lanserade den moderatstyrda regeringens ”apoteksreform” lovade han två saker, bättre tillgänglighet och billigare läkemedel. Men det sistnämnda löftet tycks ha kommit på skam, åtminstone när det gäller receptfria läkemedel som sedan den 1 november kan säljas i stort sett fritt. Priserna har i stället höjts, kunde Dagens Nyheter konstatera redan i början av året.

Den genomsnittliga prishöjningen var drygt 11 procent. På sex produkter höjdes priset med över 20 procent. Hostmedicinen Theracough fick den största höjningen med närmare 50 procent. Priset höjdes från 40 kronor för en 200-millilitersflaska till 59 kronor, enligt DN.

Nu gör de olika butikskedjorna miljardinvesteringar för att vinna den hårda kampen om kunderna, berättar Svenska Dagbladet HÄR .

Man kan fundera över vem som i slutänden får betala dessa miljarder. En sak är klar. Det blir inte Göran Hägglund eller vår privatiseringstokiga regering. Det blir naturligtvis vi vanliga konsumenter.

Vissa av de nya aktörerna på apoteksmarknaden har som mål att bygga upp verksamheten för att i ett senare läge kunna sälja och göra en förtjänst av investeringarna, skriver Svenska Dagbladet.
En förtjänst som kommer från din och min plånbok. Och till största delen hamnar utomlands, utom räckhåll för samhället.

Och inte lär vi få se något konkurrerande apotek i Hallsberg, som skulle verka prispressande.

Varför ska den moderatstyrda regeringens principer alltid gå före svenskarnas bästa? Det hade räckt att se hur illa det gick i Norge när man avmonopliserade apoteken där. 

Två av de receptfria varor som jag alltid brukat köpa finns för övrigt inte längre i sortimentet. Jag gissar att de inte gick att höja tillräckligt mycket i pris...

LB


Moderaterna rätta ansikte: Svarta fötter

Man blir spyfärdig när man läser det pressmeddelande som kom för en stund sedan. Det känns som vi är 100 år tillbaka när vi stred här i landet för strejkrätten. Må alla makter (väljarna) skona oss från att få se dessa hjärnor med så snedvriden samhällssyn på politiska poster i framtiden.

Fast egentligen behövs det ingen kommentar till texten. Den talar för sig själv:

Vi kan stå i kassorna
”Det har kommit till Fria Moderata Studentförbundets kännedom att en del anställda inom handeln planerar att inte komma till sina arbeten i morgon, torsdag. Då FMSF till skillnad från LO-facket Handels bryr sig om att människor ska kunna köpa mat och vatten, erbjuder sig nu Fria Moderata Studentförbundets presidium att mot en rimlig ersättning efter bästa förmåga hjälpa till i de butiker som saknar personal.
– Flera av oss har erfarenhet av att jobba i butik, så det skall nog gå bra, säger viceordförande Gustaf Dymov. Dessutom behöver vi inga OB-tillägg, eftersom vi studerar och därför gillar att jobba på kvällar och helger.
– Att få mat är oerhört viktig för enskilda individer som har kommit att lita på att de kan skaffa mat i butik när som helt och inte behöver bygga upp stora lager. Att handelsanställda väljer att utnyttja deras trångmål är cyniskt och därför bör de strejkande inte hyllas utan fördömas.
– Dessutom bör de politiker som LO köpt den förmånliga strejklagstiftningen av se över sin arbetssituation. Socialdemokraterna som sålt ut lagstiftningen borde tvingas stå framför butikerna och förklara för människor varför de inte kan köpa mat som vanligt.
– Det är dags att göra svartfot till ett positivt begrepp! Kom ihåg vems fel det är när ni tvingas odla er egen potatis, avslutar Gustaf Dymov.
För de butiker som behöver arbetskraft - kontakta Fria Moderata Studentförbundets viceordförande Gustaf Dymov på telefon 073-247 74 40 eller e-post gustaf@fmsf.se.”
--
Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) är ett förbund bestående av liberala och konservativa studentföreningar vid landets lärosäten.
FMSF, som är partipolitiskt fristående, samlar medlemmar från samtliga fyra borgerliga partier. Bland dess tidigare ordförande märks Carl Bildt, Mats Svegfors och Carl Cederschiöld.

Kom istället ihåg vems fel det var när du inte längre får strejka och behandlas av arbetsgivarna som en potatis som man kan köpa och sälja och kasta bort efter eget behag.

Strejkrätten är skyddad som en grundläggande fri- och rättighet i grundlagen. (Regeringsformen §17) Anledningen till det är att utan strejkrätt, går det inte åstadkomma balans mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är först när arbetstagarna handlar gemensamt solidariskt som de kan få rimliga anställningsvillkor.

En kort historik om strejkrätten:
Sundsvallstrejken 1879. Diskussion om strejkförbud väcks. Den oreglerade arbetsmarknaden med "fria avtal" saknar lagar. Strejker bekämpas än så länge med militär, avskedanden och vräkningar.

Åkarpslagen 1899.
Straffbart att försöka få med sig sina arbetskamrater i strejk. Lagen skyddar strejkbrytare och avskaffas först 1938.

Verkstadsavtalet 1905.
Efter omfattande lockout undertecknas första verkstadsavtalet som bl a reglerar förhandlingsordning och konflikträtt. Begränsad strejkrätt tillåts. Minimilöner införs. 

Decemberkompromissen 1906.
Under hot om storlockout underkastar sig LO arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, att fritt anställa och avskeda arbetskraft - t ex strejkande arbetare. Mot detta erkänns facket som motpart.

Medlingslag 1907.
Lagen om medling vid arbetstvister blir startskottet för omfattande diskussion om spelreglerna. Lag om kollektivavtal och arbetsdomstol börjar utredas. Inga beslut fattas.

Stripakonflikten 1925-26.
Statens arbetslöshetskommission tvingar arbetslösa till strejkbryteri, annars dras understödet in. Stripadirektiven drogs in 1933. 

Strejrätten har varit hotad så länge den funnits. Just nu är det organisationen Svensk Näringsliv och SAF med dess propagandaapprat som angriper den hårdast, underblåsta av vår moderatstyrda regering.

LB


Hallsbergare toppar riksdagslistan

 
                                                 Matilda Ernkrans


Hallsbergs nuvarande riksdagsledamot Matilda Ernkrans står som första namn på det förslag till riksdagslista för Örebro län som ska fastställas på socialdemokraternas distriktskongress den kommande helgen.

Kongressen hålls i Kumla och representanter för socialdemokraterna från hela länet ska också fastställa utformningen av de fyra landstingsvalkretsarnas valsedlar. Hallsberg tillhör valkrets Söder och där finns 14 namn från Hallsberg med, varvade med socialdemokrater från Kumla, Askersund och Laxå.

De fem översta hallsbergarna är Andreas Svahn, plats 3, Jenny Steen, plats 6, Hans Karlsson, plats 9, Gunnel Hedström, plats 14, och Magnus Fahlström, plats 15.

Vid valet 2006 fick socialdemokraterna i södra valkretsen 48,2 procent av alla röster vilket innebar att sex namn på den listan blev ordinarie landstingsledamöter.

Till riksdagen har Örebro län fått skicka fem socialdemokrater både vid valet 2006 och det 2002. Blir resultatet lika bra i år får Matilda sällskap av tre örebroare och en norabo, om inte personkryss skulle ”peta bort” en av örebroarna till förmån för någon som kommer utifrån länet.

På söndag kväll vet vi om distriktstkongressen följt valberedningens förslag till valsedlar, eller om det blivit några förändringar bland namnen.

LB


Vallöftet om en höjd skatt som borgarna hållit

I Hallsberg kämpar vi socialdemokrater hårt för att minska effekterna av den moderatstyrda regeringens nedrustning av Sverige.

Regeringenen kom till makten genom att lova väljarna fler jobb och minskat utanförskap.
Men arbetslösheten har ökat och fler har hamnat i utanförskap. Nu går de till val på fyra år till med samma politik. Det enda de har gjort är sänkt skatterna, mest för de redan rika. (*
Och på bekostnad av välfärden som väljaren Monika, 62, beskriver det här i Aftonbladet.

Våra media fylls nu allt mera av mätningar om partiledarnas popularitet. Det är meningslösa mätningar som förvirrar mer än de klargör något inför valet. Som om vi hade ”presidentval” i Sverige. Nu handlar faktiskt valet om politik, om vilket samhälle vi vill ha. Det är flera bloggare som påminner om det senaste tiden:

Vi socialdemokrater vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Alla barn ska ha en bra start i livet. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och ta sin del av ansvaret. Människor ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – många gånger. Det gör Sverige starkt.

Sverige är fortfarande ett bra land att leva i, men allt fler möter stängda dörrar.
Ungdomsarbetslösheten är en av Europas högsta. Resultaten i skolan försämras på många håll och ojämlikheten i vården växer. Ekonomin går med underskott och klyftorna mellan människor ökar när skatten sänks på lånade pengar.

_______________
*) Fast på en punkt har borgarna höjt skatten. Alla bilförsäkringar har blivit dyrare genom den skatt på 32 procent som införts på trafikförsäkringen. Det är faktiskt ett vallöfte som regeringen hållit, men som de pratade så tyst om i förra valet, att ingen trodde på oss i de socialdemokratiska valstugorna, när vi varnade för denna nya pålaga.
Sedan 2007 har denna nya skatt kostat en genomsnittlig hallsbergsbilist 3 000 kr. En orättvis skatt som finansierat skattelättnader för de redan rika, men som drabbar låginkomsttagare och landsbygden hårt.

LB


"Hallsberg en allt bättre plats"

 Hallsbergs kommunalråd Kicki Johansson (S) har aviserat att hon efter 12 år slutar som kommunalråd efter valet. Nerikes Allehanda berättade detta i veckan och en av kommentarerna på NA:s sajt till nyheten, vill vi gärna återge för att hedra Kicki och den socialdemokratiska politik som hon fört under åren.
Så här lyder kommentaren:

"Kicki Johansson gör ett fantastiskt arbete i barn- och utbildnings nämden!!!
Det är med oro, vi som är föräldrar, läser att hon ska sluta. Kicki är så lyhörd för bra lösningar.

Hon har tagit ansvarsfulla beslut som har inneburit att även barn med funktionshinder äntligen fått en fungerande skolgång. För ungdomarna med Asperger syndrom och Högfungerande autism har hela livskvaliten höjts då det äntligen fungerar i skolan och de får det rätta stödet vid PUNKTEN Transtenskolan och även Alléskolan.

Med Kicki Johansson vid rodret har Hallsberg börjat bli en allt bättre plats att bo på, också när man har ett handikapp!!!"


LB


Amanda kan bli yngst i fullmäktige

Amanda500
Här är en utsnitt från dagens Nerikes Allehanda som presenterar den socialdemokratiska fullmäktigelistan till höstens val i Hallsberg och berättar att Amanda Vikenfalk, kan bli yngst i fullmäktige nästa mandatperiod. Hon fyller 18 den 22 juli.

Amanda har en tvillingsyster. Fullmäktiges ordförande får kanske se upp vem av systrarna det är som kommer till sammanträdena :-)

LB

Så blev verkligheten med det ”nya arbetarpartiet”

"Om du i grunden ska förändra den svenska välfärdsmodellen måste du inrikta dig på att försvaga fackföreningsrörelsen och därmed dess starka roll för social utjämning.
   Det effektivaste sättet är att på politisk väg göra det dyrare att vara medlem i en fackförening.
Lägg därtill åtgärder som försvagar a-kassans roll.
   På så vis sätts hela samhällsprocesser igång som motverkar hela välfärdsmodellen. Ty om fackföreningarna försvagas tillräckligt mycket kommer de inte att klara av att stå emot låglönemarknader och sociala nedskärningar.
   Då ligger vägen öppen för en snabbare samhällsförändring."

Detta är ett citat ur boken "BOKSLUT REINFELDT".

Stämmer påståendet i citatet? Här några fakta.

1. Redan från och med den 1 jan. 2007 så avskaffades rätten att dra av fackföreningsavgiften i deklarationen.  ( Arbetsgivarana behöll sin avdragsrätt).

2. Alliansregeringen tog också från den 1 jan. 2007 ut en extra avgift till a-kassan. För en inkomst på mellan 15.000 - 16.000 kr per månad, höjdes avgiften med 364 kr per månad.

3. Den 1 juli 2008 differentierades a-kasseavgiften. Ju högre arbetslöshet, desto högre a-kasseavgift. Effekten blev att de som hade de lägsta lönerna men den högsta risken för arbetslöshet får betala mest.

4. Men man gjorde inte bara a-kassan dyrare, man försämrade den också. Högsta ersättningen var 2006 16.060 kr per månad före skatt, den sänktes nu till 14.960 kr per månad alltså med 1.100 kr per månad.
Men om någon varit arbetslös längre än 200 dagar skars ersättningen ner med 1.900 kr och hade man gått arbetslös längre än 300 dagar förlorade man 2.800 kr per månad före skatt.

"Om man vill förändra den svenska välfärdsmodellen måste man försvaga fackföreningsrörelsen", inleddes citatet ovan.
Har alliansen lyckats i sin strävan?
Ja tyvärr:

LO har förlorat 216 700 medlemmar. TCO 50.000 och SACO 5.000 medlemmar
De differentierade avgifterna till a-kassan, som slår hårdast mot LO, förklarar skillnaderna i medlemsraset.

"Kostnaden som är förknippad med att driva igenom oansvariga löneökningar som leder till ökad arbetslöshet och därmed högre utgifter för arbetslöshetsförsäkringen kommer på så vis att bli tydligare". (Ur regeringens Prop.2007/08:1.)

Vad säger alliansens företrädare till fackens medlemsras?
Jo att dom får skylla sig själva. "frågan bör huvudsakligen ställas till fackförbunden". Så säger Fredrik Reinfeldt i en Eko-intervju.

Så var det med det nya arbetarepartiet som, före valet, sa sig värna om starka fackföreningar, kollektivavtal och arbetsrätten.

När retoriken inte stämmer med politiken blir det politiskt ohederligt.
Arne Gren.

 


Inget ljus för Hallsbergs pensionärer vid borgerlig valseger

Det ser inte ljust ut för Hallsbergs 2 994 pensionärer om den moderatstyrda regeringen får fortsätta regera efter valet i höst.

Klyftan mellan pensionärer och löntagare ökar. Det skriver Svenska Dagbladet i påskhelgen. Jämfört med för 10 år sedan har en pensionär förbättrat inkomsten med i genomsnitt 24,5 procent. Resten av befolkningen har ökat sina inkomster med 34 procent.
 - Den som har garantipension, född före 1938 får brutto 7 708 kr per månad. Högst*.
 - En normalinkomsttagare i 45-årsåldern har 54 000 kr mera att röra sig med än för 10 år sedan. När skatten är betald.
 - Bland pensionärerna har gruppen 65 - 74 år (där finns ofta tjänstepension under några år) klarat sig bäst med en ökning på 27 procent. Men de drar ner snittet för de äldre pensionärerna som bara ökat inkomsten med 20 procent jämfört med för 10 år sedan. 14 procentenheter mindre än löntagaren.

Sedan statistiken sammanställts har jobbskatteavdraget och bromsen i pensionssystemet gjort klyftan ännu större. Men moderata finansministern Anders Borg är kristallklar: Jobbskatteavdraget ska finnas kvar och utökas.

Det är omoraliskt att straffbeskatta pensionärerna på det viset. Klyftan ska bort så fort det bara går. Pensionärer och löntagare ska ha lika skatt på lika inkomster. Så var det före 2006 och så ska det bli igen, säger Thomas Östros, socialdemokraternas finanspolitiska talesman.

Ett bombsäkert vallöfte: Klyftan kommer att öka vid en borgerlig valseger.
_______________
*) Av landets 1 700 000 pensionärer har cirka 780 000 garantipension. Garantipensionen är något lägre om man är gift eller född senare än 1937. Full garantipension betalas ut efter minst 40 års bosättning i Sverige. För den som varit bosatt kortare tid än 40 år reduceras garantipensionen med 1/40 del för varje år.

Vid reducerad garantipension kan det bli aktuellt med det s k äldreförsörjningsstödet. Men då får man inte ha för hög hyra. Som skälig levnadsnivå räknas 4 831 kr per månad för ogifta och 4 082 kr för gifta plus en hyra på högst 3 100 kr per person.

LB


Bara en fasadputsning

Ett av Hallbos hus i centrala Hallsberg
Ett av Hallbos hus i centrala Hallsberg

De allmännyttiga bostadsföretagens hyresnormerande roll avskaffas och de kommunala bostadsföretagen ska skötas mer affärsmässigt. Det är ett i raden av i all hast framkastade lagförslag från vår moderatstyrda regering nu före valet.

Till och med Sveriges Byggindustrier, BI, reagerar och konstaterar att de förslag som regeringen lägger fram i propositionen om nya villkor för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag inte utgör de strukturella förändringar som är nödvändiga för att Sverige ska få en bättre fungerande bostadsmarknad.

"Den gamla strukturen består även efter denna fasadputsning. Bruksvärdessystemet finns kvar och i med detta ligger kvarnstenen kvar runt halsen på bostadsmarknaden", säger Björn Wellhagen, ansvarig för husbyggnadsfrågor vid BI.

Hallsbergs eget Hallbo är en allmännyttig bostadsstiftelse som bildades 1947. Hallbo förvaltar drygt 1 500 lägenheter fördelade på Vretstorp, Östansjö, Pålsboda, Sköllersta och Hallsberg.

Läs om Hallbo här.

LB


77 öre per dag och Hallsbergspensionär tycker regeringen ska räcka till höjd äldrekvalité

Det är ganska genomskinligt och patetiskt när borgarna försöker skaffa billiga poäng och skapa publicitet. Vi har sett det några gånger nu de senaste tre åren.

Till kommunfullmäktiges sammanträde i veckan lämnade Birgitta Liljerås (KD) en interpellation där hon frågar hur kommunen ska använda 840 000 kr som Hallsberg fått i statsbidrag för att höja kvalitén i äldreomsorgen.

Stimulanspengarna är nästan ett hån om man ser till hur mycket pengar som Hallsberg snuvats på genom den moderatstyrda regeringens förda politik så här långt. Här på bloggen har vi visat på minst 20 miljoner kr som regeringen kostar skattebetalarna bara i år bara på två områden. Läs här och här.

Liljerås har givetvis sin fulla rätt att interpellera i kommunfullmäktige, men enda skälet är utan tvekan att hon vill få publicitet och få den moderatstyrda regeringen att framstå som godheten själv med dessa pengar. Och naturligtvis fick hon Nerikes Allehanda att skriva om ”det generösa bidraget”.

Hade hon istället frågat sin partisyster i socialnämnden, Helena Berghed (KD) hade hon kunnat få besked på sekunden, istället för att gå omvägen via kommunfullmäktige. Svaret är att det hela utreds just nu men att ”uppsökande verksamhet och socialt innehåll” kommer att vara prioriterade områden för kommunen.

Generöst bidrag? Det finns enligt SCB 2 994 personer i Hallsberg som är pensionärer. Slår man ut regeringens pengar på dem blir det 77 öre per dag att höja kvaliten med för var och en. Eller om vi räknar bort hälften av pensionärerna, de yngre, så räcker pengarna till ett Aftonbladet fyra gånger i månaden för de äldsta. Dock utan någon extra bilaga. Tack snälla regeringen.

LB


Hallsberg fortsätter som Fairtrade City

Den socialdemokratiska ledningen i Hallsberg har fått ett fint kvitto på ett lyckat hållbarhetsarbete.

Under 2009 har Hallsberg visat stort engagemang som Fairtrade City. Man har informerat om etisk konsumtion, opinionsbildat inom ämnet och fått fler aktörer i Hallsberg att välja produkter som bidrar till att fler människor får förbättrade arbets- och levnadsvillkor.

Mot den bakgrunden har ”Rättvisemärkt” i år förnyat Hallsbergs titel som Fairtrade City och därmed bekräftat att kommunen gjort ett gott arbete. Ett arbete som gör skillnad, skriver kommunen på sin hemsida.

Av landets alla kommuner är det bara 29 som fått titeln.

LB


RSS 2.0