Tre exempel på högeralliansens alla misslyckanden

Nu är väl alla debatter slutförda och en liten reflektion efter två timmar med partiledarna i SVT på fredagskvällen, är att Fredrik Reinfeldt är duktig på att dupera svenska folket. Allt han sa gick ut på att alliansen skapat ett land som består av guld och gröna skogar.

I morgon är det val. I vågskålen ligger vilket Sverige vi verkligen vill ha. Fler lärare, lägre ungdomsarbetslöshet och en anständig sjukförsäkring eller stora skattesänkningar, mest åt de som redan har.

Jag roade mig med att ta fram ett enda exemplar av Riksdagens egen tidning ”Riksdag & Departement”, nr 19 i år. Bara genom att bläddra lite i den uppdagas flera sanningar om högeralliansens misslyckanden.

1. Regeringen lovade att företagens administrativa kostnader skulle ha minskat med 25 procent fram till i år. I slutet av 2009 var minskningen 2,9 procent. Vid det här årets slut pekar en positiv prognos på cirka 7 procent. När misslyckandet uppenbarats vill nu alliansen få ytterligare två år på sig. I slutet av 2012 ska det nu bli 25 procent istället.
Skäms Maud Olfosson för ditt misslyckande som näringsminister. Varför ska vi tro på dig den här gången?

2. Regeringen har visat stor nonchalans mot folkviljan – i den egna högerstyrda riksdagen. Både riksdagen och dess skatteutskott kritiserar regeringen i frågan om skatt på EU-parlamentarikernas ersättningar. Trots uppmaningar från riksdagen har inte regeringen tagit i frågan. Det finns också andra tillkännagivanden från riksdagen som blivit liggande på regeringskansliet, som innefattas i kritiken, skriver tidningen.

3. Privata skolor? I regeringens satsning på Lärarlyftet har 11 000 lärare deltagit. Statskontorets utvärdering visar att närmare 95 procent av landets kommuner skickat lärare på fortbildningen, men endast 25 procent av huvudmännen för friskolorna. Regeringens ambition kommer därmed inte att förverkligas, skriver Statskontoret enligt tidningen.
Tja, därmed vet i alla fall jag vilka skolor jag skulle vilja att mina barn gick i.

När du lägger din röst på söndag. Försök gärna att se igenom alla fagra löften du hört från alliansen.

LB


Småföretagarna får ingenting

Småföretagarnas Riksförbund har studerat Alliansens valmanifest och är oerhört besvikna. I detta 48 sidor långa dokument finns ingenting som nämnvärt kan förändra småföretagarnas situation i dag till det bättre. Allt som basunerats ut de senaste veckorna från småpartierna i alliansen om förändringar i arbetsrätten, sänkning av arbetsgivaravgifterna med mera begravs i en utredning. 

Det skriver Riksförbundet i ett pressmeddelande som man skickade ut inför helgen. Tankeväckande att kritiken mot alliansen kommer från det hållet. Här är lite mera text,ordagrant återgiven:

Inledningsvis sägs att Sverige skall vara ett land där det skall löna sig att arbeta, fler vill anställa och fler företag kan starta och växa. Det är bra för Sverige och svensk ekonomi. Tråkigt nog kan vi inte hitta någonting i detta manifest som syftar till att åstadkomma bättre möjligheter för nystart och tillväxt av småföretag. Inte bland de förslag som alliansen kallar ”skarpa” och avser att genomföra om de får behålla makten och inte heller bland vad de önskar göra om ekonomin så tillåter.

I dokumentet sägs uttryckligen att åtgärder som borttagande av värnskatten, lättnader i bolagsskatten, sänkning av arbetsgivaravgifterna och annat inte är tänkbara eftersom det inte finns ekonomiskt utrymme. Det skall tillsättas en utredning om dessa ”tillväxtskadliga skatter”.

Arbetsrätten i form av LAS, sjuklöneansvaret för arbetsgivarna och annat som SFR har pekat på och som småföretagarna anger som de största hindren för nyanställningar finns inte ens med i alliansens funderingar när storebror Moderaterna fått bestämma. C, FP, och KD har rättat in sig i ledet och inte fått med något de orerat om de sista veckorna.

När det gäller regelbördan för de små företagen vill man fortsätta arbetet mot målet att den skall minska. Kommer det att ske i samma takt som hittills kan vi glömma den biten också tills vidare.

Det stora utspelet häromdagen om sänkt restaurangmoms har nu förpassats till sådana åtgärder som skall genomföras när de offentliga finanserna och ekonomin så tillåter. Så var det med det.

Det berhöver väl inte tilläggas att Mona Sahlin tydligt understrukit vikten av goda villkor för de små företagen.


En kopia lurar inte kvalitetsmedvetna hallsbergare

Sedan jag flyttade till Hallsberg hittar jag hela tiden nya vackra miljöer och möter fler trevliga människor än vad mina vänner trodde på innan flytten. Hur kan du flytta till Hallsberg, var och är den stora frågan för många som bor i större städer, eller på andra platser. Men nu har bilden av Hallsberg förfulats.

När jag går från stationen för att komma hem måste jag, om jag vill gå den närmaste vägen, passera Moderaternas nya partilokal. I fönstret har de inte bara en bild på Fredrik Reinfeldt, där finns också ett budskap där de försöker lura väljarna att rösta på dem, som det nya arbetarpartiet. Det är inte någon vacker syn.
Men så tänker jag att då jag flyttade till Hallsberg kom jag till en kommun som styrs av Socialdemokrater. Där har socialdemokraterna styrt sedan kommunen bildades och det är ju en underbar kommun att leva i, så efter valet kommer nog den där affischen att försvinna.
För i Hallsberg är medborgarna kvalitetsmedvetna och väljer säkert originalet i stället för dem som försöker kopiera. Och socialdemokraterna är ju inte bara ett parti som arbetar för valseger – det är framförallt ett socialdemokratiskt arbetareparti. Alltså ett parti för alla som arbetar för och tror på ett solidariskt samhälle till för alla.

Tomas Wetterberg


Av Alliansens vallöften i år kommer 28 aldrig att uppfyllas - väljarna blir blåsta

Varför ska vi tro att den högerstyrda alliansen kommer att hålla de vallöften som man ger nu under årets vallrörelse, när mer än vart femte av de gamla inte uppfyllts ännu?

Det är lätt att lova en massa saker inför ett val för att locka till sig väljare. Lova runt och sedan hålla tunt. Det är i alla fall vad den högerstyrda alliansen har gjort. Och just nu i Almedalen är det tätt med nya utspel.

Regeringskansliets egen tidning Riksdag & Departement har granskat de vallöften som gavs inför valet förra gången och hur många av dem som högerregeringen uppfyllt under de år som gått sedan dess.

Av 131 löften är 103 genomförda. Några kan kanske komma att hinna genomföras före valet, som exempelvis ett införande av lärarlegitimation. Andra vallöften har man backat om. De har visat sig omöjliga att genomföra eller har ansetts som allför kostsamma, skriver tidningen.

Att avskaffa värnskatten är ett av de brutna löftena. Där blev de som röstade på alliansen grundlurade och blåsta på 4,5 miljarder kr.

Några vallöften som man har hållit, har varit att införa en extra skatt på bilförsäkringarna, att kasta ut långtidssjuka från Försäkringskassan, att slopa förmögenhetsskatten och att ta bort arbetsgivarnas ansvar för de anställdas sjukpenning.

Den stora frågan är: Om alliansen nu ger lika många vallöften inför årets val och fortsätter att vara samma charlataner – vilka 28 löften kommer man inte uppfylla den här gången om man får makten i ytterligare fyra år?

Det skulle säkert vara intressant för många väljare att få klart för sig före valet i september så att de slipper känna sig blåsta en gång till.

LB


Hörru Reinfeldt. Är miljöpartiet ett allians- eller kartellparti?

Bara genom sitt ordval kan man upp- eller nervärdera en människa eller en företeelse. Partierna i den moderatstyrda regeringen är mästare på detta. Själva kallar man sig ”alliansen”. Men för den allians som de nu kämpar emot i det kommande valet, använder man konsekvent ordet ”kartell”. Naturligtvis för att allians (än så länge) är ett ord med positiv laddning.

Båda orden betyder samma sak i det här sammanhanget, men har olika laddningar. Men egentligen är allians inte riktig det korrekta uttrycket. Det används i första han för förbund eller samarbete mellan stater, som t ex i Nato.

Kartell är däremot etablerat som begrepp för samarbete mellan politiska partier. Valkarteller har vi pratat om genom hela den demokratiska utvecklingen. Dock har ordet kartell en annan betydelse också som ger det en negativ laddning; Det står även för samarbete mellan företag för att hålla priser uppe och förhindra konkurrens. T ex asfaltkartell.

Naturligtvis svänger sig därför borgerliga politiker och tidningar med ordet ”vänsterkarellen” så mycket de hinner i dessa dagar.
Vem blir först att höra Reinfeldt eller hans vapendragare istället använda de mer positiva orden om motståndarnas samarbete, såsom ”union”, ”valsamarbete”, ”koalition”, ”förbund” eller ”överenskommelse”?

För övrigt finns det en betydelse av ordet allians som tyvärr fallit i glömska i språket. Synonymen är ”sammansvärjning” och allians var något som ingicks vid giftermål mellan furstehus eller adliga släkter.

Lite lustigt är det att höra kommunpolitiker från högerblocket prata om alliansen lokalt. Såvitt jag vet finns den bara på riksplanet. Och i de kommuner där man lockat in miljöpartiet i den borgerliga politiken, som i Örebro, blir det riktigt löjligt. Är det lokala miljöpartiet ett alliansparti eller ett kartellparti? Hur ska de ha det, där ute på högerkanten?

Något som riktigt retar gallfebern på de borgerliga partierna, är när de kallas ”minoriteten” istället för oppositionen i de kommuner där de inte har majoritet. Så visst är de mycket väl medvetna om ordens betydelse.

LB

PS. Ordet "högerblocket" ovan är också helt korrekt men har något av en negativ laddning. Jag hade kunnat skriva ett annat ord istället. T ex "konservativa partier" :-)


Regeringens arbetsmarknadspolitik får bakläxa av de egna revisorerna

Regeringen har ingen klar bild av resultatet och effekterna av sin egen förda politik och man har en svag styrning över arbetsmarknadspolitiken. Det anser Riksrevisionens styrelse och vänder sig till riksdagen för att den ska ställa krav på regeringen.

Det är i ett pressmeddelande i dag som Riksrevisionens styrelse ger offentlighet åt sin kritik.
Man vill se bättre uppföljningar både av effekterna inom arbetsmarknadspolitiken och vid myndighetsreformer.

Riksrevisionens styrelse konstaterar i två granskningar att effektutvärderingar sällan genomförs. Med en bättre uppföljning kan man få en tydligare bild av resultat och effekter av den genomförda politiken, anser styrelsen.

Riksrevisionen presenterade i februari en granskning av styrningen inom arbetsmarknadspolitiken. Granskningen visar att regeringens styrning av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen är svag och att regeringen sällan utvärderar resultatet av Arbetsförmedlingens verksamhet.
Riksrevisionens styrelse anser att det är viktigt att verksamheten ingående följs upp och utvärderas, bland annat genom fler effektutvärderingar, så att riksdagen får möjlighet att avgöra om målen för politiken nås.
Styrelsen föreslår att riksdagen begär att regeringen tar initiativ till en förbättrad styrning och uppföljning av Arbetsförmedlingens verksamhet.

I en annan granskning från i mars visar Riksrevisionen att likformigheten i verksamheten i de sammanslagna myndigheterna Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten inte har ökat på ett entydigt sätt trots att detta var avsikten med reformerna. Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen begär att regeringen rapporterar till riksdagen om hur enhetligheten i verksamheten har utvecklats. På så vis kan riksdagen få en uppfattning om effekterna av de beslutade myndighetsreformerna.

Fakta:

Riksrevisionens styrelse beslutade den 5 maj att överlämna två framställningar till riksdagen. En framställning lämnas med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Styrning inom arbetsmarknadspolitiken (RiR 2010:1) och en i anledning av granskningsrapporten Från många till en – sammanslagningar av myndigheter (RiR 2010:3). Framställningarna 2009/10:RRS28 och 2009/10:RRS30 finns på www.riksdagen.se under vecka 20.


Inget till kvinnor eller pensionärer trots Borgs löften

I förra veckan lovade finansminister Anders Borg att budgeten skulle innehålla något för kvinnor och de med lägst inkomster. Men av vad som går att utläsa av regeringens vårproposition som offentliggjordes i dag, finns inga sådana särskilda satsningar. Varför han gav detta löfte när propositionen redan gått i tryck kan man fråga sig.”
Det är en av Annika Creutzers kommentarer när hon refererar Borgs budget i dag på Svenska Dagbladets hemsida.

Ja, man måste hålla med Annika. Hon påpekar också att löftet till pensionärerna om mera pengar inte verkar innehålla mycket substans:

”De med garantipension väntas få ökade pensioner nästa år, eftersom denna pension styrs av inflationen.
Men de som har inkomstpension väntas inte få någon höjning på flera år på grund av bromsen i pensionssystemet.”

Läs Annika Creutzers hela artikel HÄR


LB


Hallsberg missgynnas – Laxåpensionären får mer i bidrag av regeringen

För att visa hur givmild regeringen är fortsätter Kristdemokraterna med sina patetiska kommunfullmäktigeinterpellationer. Vi har skrivit om det tidigare HÄR

Nu är det Anette Schön (KD) som interpellerat i Laxås kommunfullmäktige: Vad ska kommunen göra för de pengar som ska höja kvalitén i vård och omsorg för äldre personer?

Fortfarande handlar det enbart om propaganda för att visa hur bra den moderatstyrda alliansregeringen är. Handlar det månne om ett centralt KD-cirkulär så att samma interpellation dyker upp i vart och vartannat kommunfullmäktige här i landet, lagom före valet? Skulle vara roligt att få rapport om det i bloggkommentarerna.

Fast det är klart, för Laxåpensionärerna är det ett klipp. I jämförelse med dem så missgynnas verkligen pensionärerna här i Hallsberg. Här får de bara 77 öre per dag. I Laxå räcker minsann pengarna till att satsa 78,4 öre om dagen på varje pensionär.
Väljer man som i exemplet från Hallsberg att bara satsa på den äldsta halvan av pensionärerna så kan Laxås pensionärer förutom fyra Aftonbladet i månaden, även få en helgbilaga en gång om året.

Nu börjar det bli väldigt skrattretande. Anette Schön skriver att pengarna ska prioritera insatser inom: Läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvården, rehabilitering, kost och nutrition och det sociala innehållet.

Hallå där i Laxå! Varför inte göra regeringen lycklig och satsa på alla sex alternativen? Ni får ju hela 13 öre per dag och pensionär att satsa på varje prioriterat område.

Ören
13 öre räcker långt?

LB


Borgs värsta valfläsk: ”Låginkomsttagare är vinnare på regeringens politik"

Foto: Scan Valfläsk?

Anders Borg framstår allt mer som valfläskets mästare!

Finansdepartementets egna beräkningar visar att den direkta fördelningseffekten av bland annat jobbskatteavdraget är att de inkomstgrupper som tjänar mest också har gynnats mest av den moderatstyrda regeringspolitiken. Det kan man bland annat läsa i Riksdagsförvaltningens egen publikation ”Riksdag&Departement” som utkom den 12 april (sidan 6).

Någon som vill ha fler bevis?

Ändå har vår högerblåa finansminister Anders Borg mage att, när han förra veckan presenterade fördelningseffekterna av regeringens politik, flera gånger återkomma till att kvinnor och låginkomsttagare är de stora vinnarna.

Fast han garderade sig med att säga ”på sikt”. Först ska skatterna sänkas ytterligare från 2011 för de rikaste.

På sikt kan nog bara tolkas som att vinnare, eller åtminstonde lika behandlade, blir de först när socialdemokraterna fått kvinnornas, låginkomsttagarnas, "straffskattade" pensionärers och övriga väljares förtroende att ta hand om välfärden i Sverige.

LB


77 öre per dag och Hallsbergspensionär tycker regeringen ska räcka till höjd äldrekvalité

Det är ganska genomskinligt och patetiskt när borgarna försöker skaffa billiga poäng och skapa publicitet. Vi har sett det några gånger nu de senaste tre åren.

Till kommunfullmäktiges sammanträde i veckan lämnade Birgitta Liljerås (KD) en interpellation där hon frågar hur kommunen ska använda 840 000 kr som Hallsberg fått i statsbidrag för att höja kvalitén i äldreomsorgen.

Stimulanspengarna är nästan ett hån om man ser till hur mycket pengar som Hallsberg snuvats på genom den moderatstyrda regeringens förda politik så här långt. Här på bloggen har vi visat på minst 20 miljoner kr som regeringen kostar skattebetalarna bara i år bara på två områden. Läs här och här.

Liljerås har givetvis sin fulla rätt att interpellera i kommunfullmäktige, men enda skälet är utan tvekan att hon vill få publicitet och få den moderatstyrda regeringen att framstå som godheten själv med dessa pengar. Och naturligtvis fick hon Nerikes Allehanda att skriva om ”det generösa bidraget”.

Hade hon istället frågat sin partisyster i socialnämnden, Helena Berghed (KD) hade hon kunnat få besked på sekunden, istället för att gå omvägen via kommunfullmäktige. Svaret är att det hela utreds just nu men att ”uppsökande verksamhet och socialt innehåll” kommer att vara prioriterade områden för kommunen.

Generöst bidrag? Det finns enligt SCB 2 994 personer i Hallsberg som är pensionärer. Slår man ut regeringens pengar på dem blir det 77 öre per dag att höja kvaliten med för var och en. Eller om vi räknar bort hälften av pensionärerna, de yngre, så räcker pengarna till ett Aftonbladet fyra gånger i månaden för de äldsta. Dock utan någon extra bilaga. Tack snälla regeringen.

LB


Alliansen hymlar om föreningsskatter

Idrottsföreningar och ideella organisationer i Hallsbergs kommun och också i övriga landet för den delen, oroas just nu över två statliga utredningar som handlar om beskattning och som skulle kunna försämra ekonomin kraftigt för föreningarna.

Den ena utredningen handlar om inkomstskatt för exempelvis reklam, sponsring, lotterier, servering om försäljning.
I dag betalas inte inkomstskatt för sådan verksamhet om inkomsterna går till allmännyttiga ändamål.

Den andra utredningen föreslår bland annat en 25-procentig moms på lokaler och idrottsanläggningar, som föreningar hyr. ”EU-rätten kräver det”, säger man.

Något regeringsförslag kommer inte att läggas i vår, sa moderata finansministern Anders Borg i interpellationsdebatten i riksdagen nu i veckan.

Nä, det tror 17 det, att han skulle våga komma med ett sådant förslag före valet i september.

Men att skatterna kommer, det förstår man av hans nästa uttalande:
”Folkrörelserna, idrottsrörelserna och föreningslivet ska inte förlora ekonomiskt på att en momsplikt införs på hela eller delar av den ideella verksamhet som i dag är momsbefriad.

Någon som tror på det? Varför då införa skatterna över huvud taget? Eller att från första stund utreda hur man ska beskatta ideel verksamhet.

Hur regeringen ska undvika att försämra Föreningssveriges ekonomiska villkor gav Anders Borg naturligtvis inga klara besked om.


Sven-Otto Littorin (M) blå-ljuger

I december sa arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin (M) att alla de tusentals personer som kastades ut från sjukförsäkringen (alltså svenskar som är för sjuka att arbeta) och istället överfördes till Arbetsförmedlingen, inte skulle få någon försämrad ersättning.

Nu har vi facit:
16 procent har fått mellan 5 000 och 10 000 kr mindre i månaden.
23 procent har fått mellan 1 000 och 5 000 kr mindre i månaden.
6 procent har fått mellan 100 och 1 000 kr mindre i månaden.
21 procent är inte utredda och får därför bara lägsta dagersättningen.

Det blir 66 procent. Två tredjedelar av alla sjuka som tvingats till arbetsförmedlingen har alltså fått det sämre.

Att blåljuga är inte bra i poltiken, men ser ju bra ut i tidningarna. Sedan kan man alltid dementera i någon liten notis.


(M) vänder kappan efter vinden

Det var folkmord när upp emot 2,5 miljoner armenier, assyrier, syrianer, kaldéer och pontiska greker dödades i det Osmanska riket åren 1915 - 1923. Det kom riksdagen fram till med en rösts marginal. Det kan man tycka mycket om. Men det intressanta är detta:

Regeringen Reinfeldt beklagar nu riksdagens folkmordsbeslut.
För fyra år sedan var Fredrik Reinfeldts budskap ett annat:

– Vi är för ett erkännande, sa han då till den assyriska tidningen Hujådå.

Lyssna gärna här


Alliansens lögn om utförsäkrade

Sveriges borgerliga arbetsmarkandsminister, moderaten Sven Otto Littorin, lovade i december att de som nu utförsäkras kommer få högre ersättning än de har idag.
Av en granskning som Dagens Eko gjorde två månader senare framkommer att nästan tre fjärdedelar av de som hittills utförsäkrats tvärtom fått lägre ersättning. 


Veronica Palm (S) tog upp saken i en frågestund i riksdagen. Hon menar att detta speglar en minister och ett departement utan koll och kontroll. Inte heller fick hon några klara svar från Littorin om det brutna löftet om höjd ersättning till sjuka. 

Samma Littorin klarde för övrigt inte av en debatt med Luciano Astudillo (S) några veckor tidigare. Mitt under debatten rusade ministern ut ur kammaren, när han kände sig påhoppad.
Han påminde om min sexåriga dotter, när hon inte får som hon vill, kommenterade Luciano det hela. Men nu handlade det om Sveriges Riksdag. Anmärkningsvärt.

Veronika
  Veronica Palm


Sänkt skatt för pensionärer? Kanske, säger Reinfeldt nu

I veckan som gick, slog högerpartierna på stora trumman. De har äntligen fattat att pensionärerna inte finner sig i orättvisan att behöva betala högre skatt på pensionen än de som är löntagare. Så nu kom man med vallöftet att pensionärerna står i tur för nästa skattesänkning.

Som detta valfläsk framställdes fick man intrycket att skatten på pensioner ska sänkas i stort sett omgående eller i alla fall direkt efter valet om borgarna får behålla makten.

En alert TV-reporter pressade dock statsministern och frågade när denna skattesänkning ska komma. Till sist var Fredrik Reinfeldt tvungen att komma med ett svar, och det blev: "Vi hoppas att vi får utrymme för detta under nästa mandatperiod".

Så var det med det vallöftet. Nästa mandatperiod är fyra år och kanske får pensionärerna en skattesänkning före år 2015. Men bara kanske, om det finns utrymme för det i statsfinanserna nu när man sänkt skatten med 40 miljader kronor för de 10 procent i Sverige som tjänar mest.

RSS 2.0