En ännu bättre Alléskola i Hallsberg blir bäst i länet

Utbildningen på Alléskolan i Hallsberg är någonting som den politiska ledningen värnar om. Skolan i sig, som invigdes för cirka 50 år sedan, genomgår just nu en ansiktslyftning som ger lokalerna den högsta standarden i länet, men innehållet i undervisningen är kanske ännu viktigare.

I veckan som gick presenterade politikerna de visioner för skolan som arbetats fram i samarbete med elever, lärare och rektorer. Vad som kommit fram i diskussionerna är bland annat att dagens elever känner sig både trygga och sedda på dagens Alléskola, speciellt när de jämför med skolor på större orter.

Det finns en fin känsla för eleverna anser de själva och vad som gör att de trivs så bra, är bland annat att skolan under decennierna fått både traditioner och rutiner som skapar en bra atmosfär för dem.

I den nya visionen för skolan finns tre huvudpunkter för de närmaste åren. År 2015 ska Alléskolan:
– Ha länets högsta trivselfaktor.
– Vara den största gymnasieskolan i länet.
– Ha länets bredaste program för såväl teoretiska som praktiska utbildningar.


I politikens arbete för att uppnå visionen har man särskilt lyft fram de kännetecken för Alléskolan som är särskilt viktiga. Det är en hög utbildningskvalitet med en hög individanpassad måluppfyllelse. Arbetsklimatet är öppet, respektfullt och utvecklande.

Skolan stödjer och uppmuntrar alla att nå sina mål och inspirerar och stödjer de som kan ännu mera. Man tar ett helhetsansvar med höga ambitioner parat med ett nytänkande.

 – Men inte minst viktigt. Alla på skolan, elever som personal trivs på skolan, säger Hans Karlsson (S) som är ordförande för skolans politiska ledning.

Richard Kennett, Soul Design
Vad som är framtidens viktiga prioriteringar och upplevelser på Alléskolan presenterades av Richard Kennett, som intervjuat och diskuterat frågan med såväl elever som personal på skolan.

LB


Ett Sverige där framgång gäller varenda unge

Som småbarnsförälder och Socialdemokrat vill jag att Sverige ska vara ett land med trygghet i vardagen där varje barn nyfiket kan möta framtiden som ett äventyr runt hörnet. Ett land där föräldrar kan känna sig värdefulla i familjen och i sitt arbete. Ett land där livet går ihop.

Det skriver Matilda Ernkrans, Hallsbergs Socialdemokratiska riksdagsledamot i ett inlägg i Karlskoga Kuriren och konstaterar så ser inte Sverige ut idag:
Den borgerliga regeringen, med stöd av KD, har ändrat villkoren för Sveriges föräldrar och barn. Trygghet i vardagen är inte alla förunnat. Sverige är idag ett land där klyftorna medvetet tillåts att öka. Barnfattigdomen har ökat i Sverige från åtta procent 2006 till tolv procent 2009. För barn till ensamstående är ökningen än mer markant: från femton till tjugosju procent. Det är ett otryggt och ett orättvist Sverige som växer fram.

Vi vill vända utvecklingen!

I vårt Sverige ska varje barn, oavsett föräldrar, kunna nå sina drömmars mål. Vi vill se en familjepolitik som bidrar till generellt goda uppväxtvillkor för varje barn och därutöver att föräldrar inte ska behöva välja mellan föräldraskap och förvärvsarbete.

Många föräldrars vardag präglas av den ständiga kampen mot tiden. Man ska helst prestera på jobbet, vara vältränad, socialt framgångsrik, ständigt uppdaterad och ha fint hemma – och samtidigt vara en närvarande och trygg förälder. Inte sällan kolliderar stress och övertid på jobbet, eller bara arbetstiderna i sig, med dagishämtning, läxläsning, matlagning, föräldramöten eller fotbollsträning. Det behöver bli lättare för den moderna familjen att få livet att gå ihop och tiden att räcka till. Vi vill öka tillgången på barnomsorg på kvällar, helger och nätter och avsätter 100 miljoner för mer flexibla lösningar.

Barnfamiljer är därutöver väldigt olika, nu mer än någonsin. Mer än var femte barn växer upp i en annan familjekonstellation än den med sina biologiska föräldrar. Sverige är fullt av bonusbarn, varannanveckorsspappor, regnbågsfamiljer, ensamstående föräldrar och barn med syskon i andra familjer. Trots denna verklighet sitter Kristdemokraterna med skygglappar och klubbar igenom en familjepolitik som har dåtiden som förebild.

Tydligast märks detta genom införandet av ett kommunalt vårdnadsbidrag och barnomsorgspeng. Med dessa får Sverige en familjepolitik som inte längre har barnen i fokus utan snarare uppmuntrar föräldrar att köpa sig fria från ansvar. Men också då kristdemokraterna, som enda parti, röstade mot samkönade äktenskap.

Vi rödgröna vill höja kvaliteten i välfärden, det är en investering i framtiden. Det behövs fler lärare i skolan, fler utbildade förskollärare och fler fritidspedagoger på fritids för att höja kvaliteten. De som arbetar i välfärden behöver arbetsro och möjlighet att utveckla sina verksamheter. I stället för hot om uppsägningar vill vi skapa trygghet. Vi föreslår att kommunsektorn tillförs 12 miljarder under 2011 och 2012.

Valet i höst är ett vägval. Ska klyftorna minska eller ska de fortsätta att öka? Tillsammans kan vi bygga ett Möjligheternas land. Ett jämlikt Sverige i jobb, med stark ekonomi och möjlighet för alla att leva ett rikare liv.

 Matilda Ernkrans

(Matildas text föranleds av ett tidigare inlägg från Kristdemokraterna i tidningen, därav de speciella hänvisningarna i texten till det paritet)


Behöver inte skiftarbetare barntillsyn

Rätten till barnomsorg för den som arbetar på obekväm arbetstid är viktig! Men i förslaget till ny skollag presenterar den borgerliga regeringen inga lösningar på barntillsynen för de föräldrar som har sin arbetstid förlagd under denna så kallade obekväm arbetstid. Den borgerliga regeringen med Björklund i spetsen vill inte att kommunerna ska vara skyldiga att ordna barnomsorg till barn vars föräldrar behöver arbeta kvällar, nätter och helger.

Skollagen säger att förskola ska erbjudas utifrån föräldrars arbete eller studier eller barnets eget behov, varför avslår då borgarna kravet på barnomsorg på obekväma arbetstider?

Regeringens arbetslinje går inte heller ihop med det nya skollagsförslaget. Barnens behov och trygghet måste prioriteras även när föräldrar är arbetslösa. Kraven på arbetslösa är att de ska vara aktiva arbetssökande och snabbt kunna ta till exempel vikariat och korttidsjobb, som ofta ligger på obekväma tider. Pedagogisk verksamhet och annan barnomsorg måste fungera för alla barn, även för dessa.

I Hallsberg har de styrande socialdemokraterna ändå ordnat med en ”nattisavdelning” som har öppet hela veckan mellan kl 18 och 8.30.

Och om föräldrar i Hallsberg är arbetslösa har deras barn rätt till plats 15 timmar/vecka. Kom hit på ett studiebesök Björklund! 


RSS 2.0