LAS avskaffas av borgarna om de får nytt förtroende

Lagen om anställningsskydd kommer att avskaffas nästa mandatperiod, om den nuvarande regeringen får härja fyra år till i Sverige. Den slutsatsen kan man dra av vad högerregeringens centerpartistiska näringsminister Maud Olofsson sa under Almedalsveckan.

Det är ett märkligt utspel hon gör och ännu märkligare är att det ännu inte höjts ett ramaskri över landet från de fackliga organisationerna. Det märks att det är semestertider och visst är det smart att komma med den här typen av vallöften nu, för att senare kunna säga att man meddelade sina avsikter i god tid före valet, så att alla borde ha vetat vad det var de röstade på, när de ställs inför fullbordat faktum.

Vad sa då Maud? Det blåas flaggskepp Svenska Dagbladet återger glatt hennes ord den 7 juli:

”Bland förslagen finns lärlingsplatser, men också en reformering av lagen om anställningsskydd (LAS).

– Vi behöver modernisera LAS, säger Maud Olofsson och fortsätter:

– Och vi måste modernisera den för de små företagen. De stora företagen avtalar ändå bort den.

Kan någon i det sammanhanget tolka det annorlunda än att hon med ordet ”modernisera” menar ”skrota”?

Och LAS är alltså den lag som i Sverige skyddar arbetstagare vid uppsägningar och avskedanden.

LB


Fortsatta höga företagsvinster under krisen – anställda fick ta den ekonomiska smällen

Näringslivet har kunnat ligga kvar på vinstandelar på över 30 procent under den ekonomiska krisen och klarat sig betydligt bättre än under lågkonjunkturen efter år 1990.

Företagens anpassning den här gången har i hög grad klarats genom att de anställda fått ta smällen i form av fler arbetslösa

Nu pekar kurvorna tydligt uppåt med fortsatt höga vinster. Men under det närmaste halvåret kommer arbetslösheten inte att minska. Den bedömningen gör Unionen i sin halvårsvisa branschbarometer som publicerades i dag, utifrån företagens egna anställningsplaner.

Detta betyder inte att det är bra om företag får avskeda folk hur som helst och marknadskrafterna får råda ensamma utan inblandning från lagstiftning och avtal.
I rapporten pekar Unionen också på att regelverk och stöd för omställning har en avgörande betydelse.

Om det svenska näringslivet ska kunna fortsätta att hantera nedgångar på ett flexibelt sätt och därmed snabbt kunna vända utvecklingen som nu skett, behövs ett regelverk. Om förutsättningarna för omställning för de anställda skulle försämras så skulle näringslivet drabbas hårt i en kommande nedgång.

– Det är av avgörande betydelse för företagen att ha kompetenta medarbetare. Både för att hävda sig i den allt hårdare internationella konkurrensen och för att hantera nedgångar i konjunkturen. För individen är kompetens det bästa sättet att stärka sin trygghet och möjlighet till fortsatt utveckling. Därför är det strategiskt viktigt att samhället behåller och stärker möjligheterna till kompetensutveckling, inte minst för att underlätta för näringslivet i konjunktursvackor. Unionen har nu bidragit genom de avtal vi träffat om ökade satsningar på kompetensutveckling, säger Gösta Karlsson, förbundsekonom på Unionen.

LB


Alliansen visar själv vilken misslyckad jobbpolitik man fört

Nu visar alliansen i handling hur fel man haft det när man format sin jobbpolitik. Även om man inte kan förlora ansiktet och ärligt säga det. Efter valet 2006 skulle alla nya jobb växa i det privata näringslivet. Jobbskatteavdraget skulle stimulera flera att jobba. (Vilket väl egentligen bara medfört att 2,5 miljoner människor, pensionärer, långtidssjuka etc, som inte har löneinkomst, har blivit diskriminerade och fattigare.)

Efter regeringsskiftet 2006 rivstartade alliansregeringen med att avskaffa plusjobb och andra ”verkningslösa” och ”kontraproduktiva” arbetsmarknadsåtgärder. Men nu är läget ett annat och regeringen behöver inte minst kommunernas hjälp. 40 000 Lyft-jobb ska hålla arbetslösheten nere under valåret. Det är moderatstyrda organisationen Sveriges Kommuner och Landstings, SKL, egen tidning ”Dagens Samhälle”, som harmset skrivet detta i det senaste numret.

I kommunerna finns redan, vid sidan av Lyft-jobben, närmare 25 000 praktikplatser, tillfälliga jobb och subventionerade anställningar för arbetslösa och personer med funktionshinder i kommunderna. Till det kommer tiotusentals feriejobb för ungdomar under sommaren, utbildningspraktikplatser under terminerna samt kommunala sysselsättningsprojekt för personer med försörjningsstöd.

Kommunerna hinner dock få fram högst 10 000 Lyft-platser under 2010, skriver tidningen som intervjuat en utredare vid SKL:s arbetsmarknadsavdelning.

Tänk att det skulle behövas ett valår för att vår moderatstyrda regering skulle inse vilken misslyckad arbetsmarknadspolitik man fört.

Det är kanske inte underligt att Socialdemokraterna har deklarerat att jobben är partiets viktigaste fråga. Fler jobb ger stark ekonomi och möjlighet utveckla skolan och vården, samtidigt som det ökar människors möjligheter att styra över sina egna liv. Helt klart är det ju att den nuvarande regeringen har misslyckats och nu tyst kryper till korset.

”Fler jobb är den viktigaste frågan för svensk ekonomi, tillväxt och utveckling. Vi vill bryta dagens utveckling där överskott förvandlats till underskott, där skatten sänks med lånade pengar och tillväxten minskar medan klyftorna och arbetslösheten biter sig fast. Vi vill ta ansvar för ekonomin, skapa fler jobb och stärka tillväxten. Det handlar om investeringar i en grön omställning, utbildning, infrastruktur och ett konkurrenskraftigt näringsliv. Vårt mål är full sysselsättning”, kan man läsa i Socialdemokraternas valmanifest.

LB


Ska halv lön för få minska ungdomsarbetslösheten?

I media har vi tidigare kunnat läsa hur Centerpartiets ungdomsförbund går till attack mot facket och vill införa lägra löner för unga. I dag sa Folkpartiets partiledare Jan Björklund i SVT:s morgonsoffa att en 19-åring ska tjäna hälften av vad en vuxen gör.

Detta har fått SSU att gå i taket och att kräva ett klargörande från den moderatstyrda regeringen: Är svaret på ungdomsarbetslösheten sänkta löner?

Vi kräver besked från statsministern och alliansen, säger SSU nu på måndagsförmiddagen. 

- När ledande politiker från Folkpartiet och Centerpartiet i valtider så tydligt går ut med att man vill se lägre löner för unga är det mycket oroande. Nu krävs det besked från Alliansen. Är lägre löner för unga regeringens svar på ungdomsarbetslösheten, säger Jytte Guteland förbundsordförande i SSU.

Jytte Guteland, SSU
Jytte Guteland, SSU:s ordförande, deltog i en debatt på Alléskolan i Hallsberg för
några veckor sedan.


LBHallsbergs politiker positiva till företagande

Med ett bra företagsklimat blir det lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag. Det har avgörande betydelse för tillväxten, jobben och välfärden. Hallsbergs kommun har klättrat rejält på organisationen Svenskt Näringslivs rankinglista över de kommuner som upplevs ha det bästa företagsklimatet i landet.

Nu ligger Hallsberg tvåa i Örebro län på plats 112 efter Kumla av landets 290 kommuner. Sedan förra året har Hallsberg avancerat med 28 placeringar på listan. Lika många som Kumla har dalat på ett år.

Hallsbergs placeringar de senaste åren var plats 140 år 2009 och plats 171 år 2008, så den socialdemokratiska kommunledningens strävan att skapa nya jobb genom att arbeta för ett bra företagsklimat, har burit frukt.

Hallsberg slår storstäder som Uppsala (plats 113) och Örebro (117).
Övriga närliggande kommuner placerar sig så här:

Degerfors, plats 139
Lekeberg, plats 150
Karlskoga, plats 158
Finspång, plats 163
Askersund plats 180
Laxå, plats 262
Lindesberg, plats 264
Nora, plats 257
Hällefors, plats 282

Här kan man ladda hem siffrorna för Hallsbergs kommun och jämföra dem med länet och riket i stort.

LB


Exempel på dålig människosyn när byggföretag sätter LAS ur spel

Oden Anläggning har fått SECO att se rött. Företagets verksamhet är koncentrerad till mellersta och södra Sverige och man bygger broar och vägar sedan 1950. Bland annat har man byggt nya E18 mellan Lekhyttan och Adolfsberg och har en av sina anläggningar på nära håll på Porfyrvägen i Kumla.

Företaget har nu aviserat att man tänker sparka 58 bergsarbetare och i stället, godtyckligt, återanställa de man själv vill via bemanningsföretag. SEKO Facket för Service och Kommunikation som organiserar medlemmarna i företaget är mycket kritiskt.

– Under all värdighet, rena skurkfasoner att behandla arbetstagarna på det här sättet, säger SEKOs förbundsordförande Janne Rudén.

Angrepp på anställningsvillkoren
– Detta är ett angrepp på anställningsvillkoren och splittrar arbetsplatserna. Att försöka kringgå LAS via inhyrning är ett växande problem. Därför kräver vi att företag i branschen inte ska kunna säga upp och hyra in via bemanningsföretag på det här sättet, säger Janne Rudén.

SEKO har i lokala förhandlingar motsatt sig Odens organisationsförändring och menar att företagets beslutade policy har som enda avsikt att kringgå LAS. SEKO menar att anlitande av bemanningsföretag i denna situation, när det finns företrädesberättigad personal, strider mot LAS regler om företrädesrätt.

Dålig människosyn
– Dessvärre ser vi att denna trend inte verkar få något slut, men det är en prioriterad fråga i avtalsrörelsen. Många är upprörda, även på andra håll i branschen, över dessa skurkfasoner. I detta fall är arbetsgivarnas godtycke ett tragiskt exempel på en dålig människosyn och på hur illa arbetstagare kan behandlas, säger Janne Rudén.

LB


Moderaterna rätta ansikte: Svarta fötter

Man blir spyfärdig när man läser det pressmeddelande som kom för en stund sedan. Det känns som vi är 100 år tillbaka när vi stred här i landet för strejkrätten. Må alla makter (väljarna) skona oss från att få se dessa hjärnor med så snedvriden samhällssyn på politiska poster i framtiden.

Fast egentligen behövs det ingen kommentar till texten. Den talar för sig själv:

Vi kan stå i kassorna
”Det har kommit till Fria Moderata Studentförbundets kännedom att en del anställda inom handeln planerar att inte komma till sina arbeten i morgon, torsdag. Då FMSF till skillnad från LO-facket Handels bryr sig om att människor ska kunna köpa mat och vatten, erbjuder sig nu Fria Moderata Studentförbundets presidium att mot en rimlig ersättning efter bästa förmåga hjälpa till i de butiker som saknar personal.
– Flera av oss har erfarenhet av att jobba i butik, så det skall nog gå bra, säger viceordförande Gustaf Dymov. Dessutom behöver vi inga OB-tillägg, eftersom vi studerar och därför gillar att jobba på kvällar och helger.
– Att få mat är oerhört viktig för enskilda individer som har kommit att lita på att de kan skaffa mat i butik när som helt och inte behöver bygga upp stora lager. Att handelsanställda väljer att utnyttja deras trångmål är cyniskt och därför bör de strejkande inte hyllas utan fördömas.
– Dessutom bör de politiker som LO köpt den förmånliga strejklagstiftningen av se över sin arbetssituation. Socialdemokraterna som sålt ut lagstiftningen borde tvingas stå framför butikerna och förklara för människor varför de inte kan köpa mat som vanligt.
– Det är dags att göra svartfot till ett positivt begrepp! Kom ihåg vems fel det är när ni tvingas odla er egen potatis, avslutar Gustaf Dymov.
För de butiker som behöver arbetskraft - kontakta Fria Moderata Studentförbundets viceordförande Gustaf Dymov på telefon 073-247 74 40 eller e-post gustaf@fmsf.se.”
--
Fria Moderata Studentförbundet (FMSF) är ett förbund bestående av liberala och konservativa studentföreningar vid landets lärosäten.
FMSF, som är partipolitiskt fristående, samlar medlemmar från samtliga fyra borgerliga partier. Bland dess tidigare ordförande märks Carl Bildt, Mats Svegfors och Carl Cederschiöld.

Kom istället ihåg vems fel det var när du inte längre får strejka och behandlas av arbetsgivarna som en potatis som man kan köpa och sälja och kasta bort efter eget behag.

Strejkrätten är skyddad som en grundläggande fri- och rättighet i grundlagen. (Regeringsformen §17) Anledningen till det är att utan strejkrätt, går det inte åstadkomma balans mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är först när arbetstagarna handlar gemensamt solidariskt som de kan få rimliga anställningsvillkor.

En kort historik om strejkrätten:
Sundsvallstrejken 1879. Diskussion om strejkförbud väcks. Den oreglerade arbetsmarknaden med "fria avtal" saknar lagar. Strejker bekämpas än så länge med militär, avskedanden och vräkningar.

Åkarpslagen 1899.
Straffbart att försöka få med sig sina arbetskamrater i strejk. Lagen skyddar strejkbrytare och avskaffas först 1938.

Verkstadsavtalet 1905.
Efter omfattande lockout undertecknas första verkstadsavtalet som bl a reglerar förhandlingsordning och konflikträtt. Begränsad strejkrätt tillåts. Minimilöner införs. 

Decemberkompromissen 1906.
Under hot om storlockout underkastar sig LO arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet, att fritt anställa och avskeda arbetskraft - t ex strejkande arbetare. Mot detta erkänns facket som motpart.

Medlingslag 1907.
Lagen om medling vid arbetstvister blir startskottet för omfattande diskussion om spelreglerna. Lag om kollektivavtal och arbetsdomstol börjar utredas. Inga beslut fattas.

Stripakonflikten 1925-26.
Statens arbetslöshetskommission tvingar arbetslösa till strejkbryteri, annars dras understödet in. Stripadirektiven drogs in 1933. 

Strejrätten har varit hotad så länge den funnits. Just nu är det organisationen Svensk Näringsliv och SAF med dess propagandaapprat som angriper den hårdast, underblåsta av vår moderatstyrda regering.

LB


Vems är felet?

Ungdomsarbetslösheten var 26 procent förra året. Mer än var fjärde person under 25 år var utan jobb. I grannlandet Danmark var andelen mindre än hälften så hög. I Tyskland, vars ekonomi krymte i kapp med vår egen under 2009, begränsade sig ungdomsarbetslösheten till 10 procent.
Det konstaterar Svenska Dagbladet i sin ledare i dag.

Vad man själv kan konstatera är att ungdomsarbetslösheten därmed INTE kan bero på finanskrisen, som den borgerliga alliansens partier gärna vill påskina.
Naturligtvis beror det på den människofientliga politik som förts i Sverige sedan 2006, under moderaternas paroll: Var och en klarar sig bäst den kan. Vilket inte är så svårt för den som redan har höga inkomster och dessutom får så stora skattesänkningar att samhället saknar resuser att klara av att var fjärde ungdom går arbetslös.
Jobb-politik. Vilket hån mot alla arbetslösa.

SvD:s ledarskribent försöker i ett desperat retoriskt resonemang skylla ungdomsarbetslösheten på Socialdemokraterna. Hallå redaktören, dags att vakna! Vi har en borgerlig regering med moderaterna i spetesen som styr sedan flera år tillbaka.


Arbetslösheten har ökat stort sedan 2006

Enligt SCB var arbetslösheten i Hallsbergs kommun cirka 960 personer år 2006 när vi snällt lämnade över makten till Alliansen.
I dag har den ökat till cirka 1400 personer!

Nu måste vi jobba tillsammans för en valseger så att sysselsättningen kan öka bland våra invånare.
Bort med alla konstiga åtgärdsprogram och fram med riktiga arbeten i höst!
 
Annelie Nordin


Desperat handling före valet


Av alla de praktikplatser som regeringen vill se i det så kallade "lyftet" - 65 000 stycken, hade inte fler än cirka 370 ordnats fram efter tre månader, till den 1 mars.

Nu har regeringen i beslutat att sätta av 200 miljoner kr för att de arbetsplatser som tar emot praktikanter ska få råd att avdela en handledare åt dem. Det är en ny snabbbehandlad förordning som gäller från 9 mars.

Det här verkar vara en desperat handling av regeringen ett halvår före valet, säger Sven-Erik Österberg, Socialdemokraternas arbetsmarknadspolitiske talesperson.

Siffrorna ska friseras till valet

Sven-Otto Littorins förslag att pressa in 65 000 praktikanter i statliga myndigheter är direkt pinsamt. Det kan inte tolkas som något annat än ett sätt att frisera arbetslöshetssiffrorna inför valet.
Vem tror att ett dussin "tvångspraktikanter" på en arbetsplats kan få handledning och få ut något meningsfullt av det?
Och hur många statliga myndigheter har vi i Hallsberg som kan ta hand om våra egna ungdomar?
LB

Sanningen om jobben i Sverige

I en debatt häromdagen påstod statsministern att antalet sysselsatta hade ökat med 100 000 personer.

Detta är helt fel. Endera ljög Fredrik Reinfeldt medvetet eller också är han okunnig.

Fakta är:

Sista kvartalet år 2006 var antalet sysselsatta 4 452 000.

Sista kvartalet 2009 var antalet sysselsatta 4 458 800.

Ökningen i antalet sysselsatta uppskattas alltså ha ökat till 6 800 personer, vilket ligger inom den statistiska felmarginalen.

Det är på långa vägar inte ens i närheten av de 100 000 statsministern skröt om.

Däremot har antalet arbetslösa ökat med 100 000 personer.

Statsministern kanske blandade ihop detta?

Dagen därpå fick han överbevisad erkänna att han hans påstående var helt fel.
Vilket vi i Hallsberg med alla varsel i samband med finanskrisen hela tiden visste.


RSS 2.0