Det här är Socialdemokrati

  Speciellt för unga människor kan det vara svårt att skilja på de olika partierna och vad de står för. Här är en kort presentation av Socialdemokratin.

Historia

   Socialdemokratiska arbetarpartiet är Sveriges äldsta och största och parti. Det har regerat större delen av 1900-talet. De borgerliga partierna har bara lyckats besegra S i fyra val efter andra världskriget.

   Partiet bildades 1889 för att kämpa för arbetarnas och alla anställdas intressen gentemot företag och dåvarande regeringar. Det skedde samtidigt som Landsorganisationen (LO) bildades. Genom att lansera sig som ett parti lika mycket för medelklassen har partiet lyckats behålla ett stort väljarstöd genom åren. Partiet har, ofta i samförstånd med storföretagen, dominerat och haft stort inflytande över utvecklingen av det svenska samhället.

   Socialdemokraterna tog plats i regeringen första gången 1917 då med ministrar i en koalitionsregering med Liberalerna samlingspartiet. 1920 tog Socialdemokraternas partiledare Hjalmar Branting över som statsminister. Under mellankrigstiden lanserades begreppet ”folkhemmet” som blev namnet på det samhällsbygge som Socialdemokraterna kunde genomföra under sitt i princip obrutna regeringsinnehav 1932-1976. Vid två val fick partiet över 50 procent av väljarnas röster, år 1940 och 1968.

   Den partiledare som suttit längst är Tage Erlander som var partiledare under 23 år och statsminister lika länge. Hans efterträdare Olof Palme satt vid makten under 1970-talet innan ett 44-årigt Socialdemokratiskt maktinnehav bröts 1976.

   Palme återkom till statsministerposten 1982. Den 28 februari 1986 mördades han i Stockholm. Han efterträddes av Ingvar Carlsson som 1996 lämnade över till Göran Persson. Han regerade i 10 år med stöd av ett organiserat samarbete med Miljöpartiet och Vänsterpartiet innan de borgerliga vann valet 2006.

   Göran Persson meddelade sin avgång på valnatten och året därefter valdes Mona Sahlin till Socialdemokraternas nya partiledare.

Ideologi och politik

  Partiet startades för att skapa ett socialistiskt samhälle på demokratisk väg. Grunden var att tillvara ta arbetarnas intressen. Partiet stödde från början demokratin och partiet har, statsvetare tvistar om när, i grunden accepterat marknadsekonomin.

    ”Folkhemmet” som blev namnet på Socialdemokraternas samhällsbygge under 1900-talet innefattar en stor skattefinansierad gemensam välfärd. Socialdemokratin, som är partiets ideologiska bas, förespråkar en fördelningspolitik som ska utjämna ekonomiska skillnader i samhället, och höga skatter för den generella välfärdens skull. Under de senaste 20-30 åren har partiet rört sig mot mitten i fråga om statens och det offentligas roll i ekonomin.

 Antal riksdagsledamöter: 130. Här kan du se vilka de är.
 Antal ledamöter i EU-parlamentet: 6

Några aktuella personer i media

  Partiledare Mona Sahlin 
  Föddes 1957 i Stockholm.

  Mona Sahlin har varit Socialdemokraterna trogen sedan unga år. Hon engagerade sig i SSU från 1973 och valdes vid 25-års ålder in i riksdagen 1982. Vid 33 blev hon arbetsmarknadsminister och fick hantera en växande arbetslöshet i början av 1990-talet. Två år senare blev hon partisekreterare i Socialdemokraterna. 1999 blev hon minister i Näringsdepartementet och blev senare jämställdhetsminister och därefter integrationsminister.

  När Göran Persson avgick som partiledare valdes Mona Sahlin enhälligt till hans efterträdare i mars 2007.

  Thomas Bodström
  Född 1962 i Uppsala.
  Gift och har fyra barn. Son till före detta utrikesministern Lennart Bodström. Avlade 1990 juris kandidatexamen vid Uppsala universitet. Under studierna försörjde han sig som allsvensk fotbollsspelare i AIK, men då livet som student var över började han arbeta som biträdande jurist.

 I oktober 2000 utsågs han till ny justitieminister i regeringen Persson efter att Laila Freivald slutat. När Socialdemokraterna förlorade valet 2006 blev Bodström ordförande i justitieutskottet.

  Thomas Östros
  Född 1965 i Malmberget.
  Tog högskoleexamen vid förvaltningslinjen vid Uppsala universitet 1990 och blev filosofie licentiat i nationalekonomi 1994. Var verksam i student- och kommunalpolitiken i Uppsala innan han 1996 utsågs till biträdande finansminister i Göran Perssons regering. Innan dess hade Östros bland annat varit ombudsman i SSU samt sakkunnig vid finansdepartementet.

  Östros sitter i riksdagen sedan 1994. 1996 utsågs han till biträdande finansminister i Göran Perssons regering. Han har även varit utbildningsminister, skolminister, utbildnings- och forskningsminister samt näringsminister. Thomas Östros är i dag Socialdemokraternas ekonomiska talesman och vice ordförande i finansutskottet. Som sådan spekulerar media om att han kommer att bli Sveriges nästa finansminister om Socialdemokraterna får vara med och bilda regering.

  Göran Persson

  Föddes 1949 i Vingåker.
  Den senaste socialdemokratiske statsministern. Göran Persson var tidigt politiskt engagerad. Han påbörjade högskolestudier, men avbröt dem när han fick jobb som ombudsman på SSU 1971. Därefter har han ägnat sitt liv åt politiken, fram till 2007 då han avgick som partiledare för Socialdemokraterna.

  Göran Persson var Katrineholms "starke man" i flera år och hade suttit i riksdagen en period innan han 1989 blev utsedd till skolminister i Ingvar Carlssons regering och genomförde kommunaliseringen av skolan. Två år senare valdes han i riksdagen. I den nya Socialdemokratiska regeringen 1994 blev han finansminister och hade som huvuduppgift att sanera den svenska ekonomin. Om det arbetet skrev han boken ”Den som är satt i skuld är icke fri”.

  När Ingvar Carlsson meddelade sin avgång blev Göran Persson den som fick ta över. I samma slag blev han statsminister, en period som skulle vara ytterligare tio år.

  Persson förlorade valet 2006 och meddelade sin avgång på valnatten. I mars 2007 höll han sitt avgångstal vid partiets extrakongress.

   Partisekreterare är Ibrahim Baylan
   ett namn som man ofta ser i media eftersom han är talesman för Socialdemokraterna i många frågor.


RSS 2.0