Anders Borgs jobb underkänns av Riksdagens Revisorer

Anders Borg sköter inte sitt jobb.
I vårpropositionen, liksom i tidigare propositioner saknas en konkret analys av hur utgiftstaket förhåller sig till överskottsmålet och det önskvärda skatteuttaget. För att upprätthålla förtroendet för de offentliga finanserna är det viktigt att regeringen värnar tydlighet och transparens i sin redovisning till riksdagen och allmänheten.
Utgiftstaket är det centrala verktyget för att uppnå överskottsmålet och säkerställa hållbarheten i de offentliga finanserna. Redovisningen i vårpropositionen oklar och svårtolkad, skriver Riksdagens Revisorer i en rapport som offentliggjordes i dag.

Borgs balanskrav räcker inte
I regeringens bedömning av kommunsektorns finanser läggs tonvikten vid balanskravet som finansiellt mål för kommuner och landsting.

Det grundläggande kravet i kommunallagen är emellertid att verksamheten ska präglas av ”god ekonomisk hushållning”, vilket normalt innebär man ska budgetera för ett överskott. Det är alltså ett mer ambitiöst mål än balanskravet. En inriktning mot god ekonomisk hushållning skapar en fallhöjd till balanskravet och minskar risken att kommuner och landsting stramar åt ekonomin i en lågkonjunktur när skatteintäkterna viker.

Borgs scenarier är orimliga
I granskningen av budgetpropositionen för 2010 riktade Riksrevisionen kritik mot utformningen av de scenarier, som ligger till grund för bedömningen av de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet. Bland annat förutsätts en orimlig uppbyggnad av finansiella tillgångar i den offentliga sektorn. Kritiken kvarstår. Även i vårpropositionen är såväl de långsiktiga scenarierna som de slutsatser som dras om hållbarheten i de offentliga finanserna svårtolkade.

Borg bryter mot riksdagsbeslut

Bakgrund: Riksdagen har beslutat om ett överskottsmål för de offentliga finanserna på 1 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Vidare beslutar riksdagen om ett utgiftstak som de statliga utgifterna inte får överskrida. Balanskravet för kommunerna innebär att kommuner och landsting inte får besluta om en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Dessa mål och restriktioner utgör centrala delar i det finanspolitiska ramverket.

Hela rapporten finns på riksrevisionens hemsida.

LB

 


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0